Preskočiť na obsah

Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

Národné osvetové centrum je zo zákona povinné viesť a zverejňovať evidenciu kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú osobné údaje fyzických osôb spracúvané na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Účelom je vedenie evidencie kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a ich zverejnenia v Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby za podmienok definovaných zákonom č. 189/2015 Z. z. Jednotlivci si môžu uplatniť práva uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
Zoznam (vo formáte XLS - Excel)