Preskočiť na obsah

Tvorba tabuľky jednotlivcov/kolektívov z prihlášok
Organizátori jednotlivých kôl súťaží môžu použiť súbor na extrahovanie údajov zo všetkých prihlášok do jednej tabuľky.
Postup je takýto:
1.    Stiahnuť si do počítača súbor: „vytvor_udaje_prihlasky_09042018.zip“.
2.    Rozbaliť súbor: kliknúť na súbor pravým tlačidlom, vybrať možnosť „7-Zip“ – „Rozbaliť tu“, objaví sa súbor „vytvor_udaje_prihlasky.exe“.
3.    Vytvoriť si nový priečinok, do ktorého treba vložiť všetky prijaté prihlášky danej súťaže (pozor, každá prihláška musí mať iný názov) a vložiť súbor vytvor_udaje_prihlasky.exe“.
4.    Spustiť súbor „vytvor_udaje_prihlasky.exe“, napríklad dvojkliknutím. Aplikácia bude pracovať a na záver je potrebné stlačiť akúkoľvek klávesu (napríklad enter).
5.    V priečinku sa zobrazí nový excelovský súbor „udaje_prihlasky.xls“.