Preskočiť na obsah

Kontakty

Odbor neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková
riaditeľka odboru neprofesionálneho umenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 204, +421 918 817 142

Elena Ferovová
referent pre neprofesionálne umenie
e-mail: elena.ferovova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 257

Oddelenie neprofesionálnej tvorby

Mgr. art. Peter Weinciller
vedúci oddelenia neprofesionálnej tvorby
e-mail: peter.weinciller@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 250

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 257

Mgr. Jozef Burič

odborný pracovník pre dychovú hudbu
e-mail: jozef.buric@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 253

Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes
e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 249

Mgr. art. Ondrej Galbička
odborný pracovník pre folklór pre folklorizmus
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 254

Mgr. Eleonóra Hunčagová

odborná pracovníčka pre zborový spev
E-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 262

Mgr. Daniela Klimantová

odborná pracovníčka pre výtvarné umenie
e-mail: daniela.klimantova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 246

Mgr. art. Lucia Lasičková
odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 263

Mgr. Michal Noga
odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
E-mail: michal.noga@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 254

Bc. Barbora Stračiaková
odborná pracovníčka pre hudbu a spev
e-mail: barbora.straciakova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 209

PhDr. Zuzana Školudová
odborná pracovníčka pre film a fotografiu
e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 245

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 264

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.
vedúca digitalizácie a dokumentácie
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 255

PhDr. Ján Bábik
koordinátor Encyklopédie scénického folklorizmu
e-mail: jan.babik@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 221