Preskočiť na obsah

Kontakt na Odbor záujmovej umeleckej činnosti

Mgr. art. Andrej Kotlárik
riaditeľ odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov ZUČ
e-mail: andrej.kotlarik@nocka.sk
tel. 02/204 71 255

Elena Ferovová
referent pre záujmovú umeleckú činnosť
e-mail: elena.ferovova@nocka.sk
tel. 02/204 71 257

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. 02/204 71 257

Mgr. Jozef Burič
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: jozef.buric@nocka.sk
tel. 02/204 71 253

Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie
e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk
tel. 02/204 71 249

Mgr. art. Zuzana Galková
odborná pracovníčka pre divadlo mladých a divadlo dospelých
e-mail: zuzana.galkova@nocka.sk
tel. 02/204 71 244

Mgr. Eleonóra Hunčagová
odborná pracovníčka pre zborový spev
e-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk
tel. 02/204 71 262

Mgr. Ľudmila Iványiová
tajomník Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
mobil: 0918 716 030
tel. 02/204 71 254

Mgr. Petra Krnáčová, PhD.
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: petra.krnacova@nocka.sk
tel. 02/204 71 255

Mgr. Lucia Mináčová
odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu
e-mail: lucia.minacova@nocka.sk
tel.: 0907 112 178

Mgr. Michal Noga
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. 02/204 71 254

Mgr. Dominika Semaňáková
odborná pracovníčka pre vokálne a inštrumentálne amatérske umenie
e-mail: dominika.semanakova@nocka.sk
tel. 02/204 71 209

Mgr. art. Martina Koval Majerníková
odborná pracovníčka pre projekty amatérskeho divadelného umenia a pre literárne aktivity
e-mail: martina.koval@nocka.sk
tel. 02/204 71 244

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
odborná pracovníčka pre divadlo detí a dospelých hrajúcich pre deti
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. 02/204 71 264

PhDr. Zuzana Školudová
odborná pracovníčka pre filmovú a fotografickú tvorbu
e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk
tel. 02/204 71 245

Mgr. art. Peter Zakuťanský
odborný pracovník, manažér kultúry
e-mail: peter.zakutansky@nocka.sk
tel. 02/204 71 247