Preskočiť na obsah

Tréning komunikačných techník

Národné osvetové centrum prípravilo tréning Efektívne komunikačné techniky v práci manažéra kultúry v rámci cyklu vzdelávacích aktivít Rozvoj odborných vedomostí a zručností pracovníka v kultúre.
Cieľom tréningu, ktorý sa uskutoční vo Zvolene 9. a 10. februára je nekonfliktným spôsobom ovplyvňovať komunikačného partnera, zvládať náročné vyjednávacie situácie a manipulatívne techniky v komunikácii.
    Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 20,- €/účastník. Môžete ho poslať vopred na účet Národného osvetového centra: SK63 8180 0000 0070 0006 9325, VS 06011 alebo pri registrácii v hotovosti. Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na dopravu. NOC hradí ubytovanie, stravu,  náklady na nájom priestorov a lektora.
Pozvánka
Záväzná prihláška
Hodnotenie seminára