Preskočiť na obsah

Zoznam publikácií vydaných oblasťou Sociálnej prevencie Národného osvetového centra

V tejto databáze su uvedené publikácie, ktoré vydala oblasť Sociálnej prevencie Národného osvetového centra od roku 2000. Ak potrebujete získať viac informácií o tituloch v databáze, alebo sa rozhodnete objednat si niektorú z nich, obráťte sa, prosím, na našich odborných pracovníkov:
kontakt

Rok: Názov:
VydanéNázov publikácie
2013 Sociálna prevencia 2/2013
2013 Sociálna prevencia 1/2013
2012 Sociálna prevencia 1/2012
2011 Sociálna prevencia 4/2011
2011 Sociálna prevencia 3/2011
2011 Sociálna prevencia 2/2011
2011 Sociálna prevencia 1/2011
2010 Sociálna prevencia 1/2010
2009 Sociálna prevencia 4/2009
2009 Sociálna prevencia 3/2009
2009 Sociálna prevencia 1/2009
2009 Sociálna prevencia 2/2009
2008 Prevencia v praxi – súbor vybraných námetov hier a aktivít v prevencii závislostí
2008 Sociálna prevencia 3/2008 - Prevencia kriminality
2008 Kultúra a prevencia drogových závislostí – 8. vydanie
2008 Sociálna prevencia 1/2008 - Prevencia nelátkových návykových chorôb
2008 Sociálna prevencia 2/2008 - Drogové závislosti - prevencia
2008 Drogy – globálny spoločenský problém (16. časť)
2008 Agresivita dětí
2008 Jak se zbavit závislosti na tabáku
2007 Sila osobnosti (dvd)
2007 Drogy – spoločenský problém (15. časť), prevencia závislostí - vybrané aspekty
2007 Drogy, voľný čas a životný štýl mládeže v Slovenskej republike
2007 Kultúra a primárna prevencia závislostí - 7. vydanie
2007 Prevencia v praxi 2. Námety hier a aktivít v prevencii závislostí