Preskočiť na obsah

Areál amfiteátra

Areál amfiteátra
[zväčšiť - 1024 x 515 px]

 1. Informačné centrum
 2. Polícia
 3. Zdravotné stredisko
 4. Hasiči a technika
 5. Pokladne
 6. VIP
 7. Výstavy
 8. Parkovisko – VIP
 9. Bankomat
 10. Parkovisko – autori a účinkujúci
 1. Veľká scéna
 2. Malá scéna
 3. Jarmok remesiel
 4. Škola remesiel
 5. Plač
 6. Humno
 7. Ohnisko
 8. Koliba s košiarom
 9. Detské ihrisko – košiarik
 10. WC
 1. Stravovanie účinkujúci
 2. Stanový tábor
 3. Vstupná brána
 4. Pitná voda
 5. Parkovisko – výbor festivalu
 6. Parkovisko – návštevníci
 7. Parkovisko – stanový tábor
 8. Stravovací areál