Preskočiť na obsah

Folklórne fórum o choreografii 2017

Choreografii sa vo svojich prednáškach na seminári Folklórne fórum o choreografii 2017 venovali  Miroslava Palanová a Dušan Hégli. Na konkrétnych príkladoch choreografií, ktoré zaslali aj účastníci seminára, rozoberali základné postupy, možnosti výberu materiálu, témy a ich spracovania do scénického uvedenia. Dušan Hégli sa zameral aj na vzťah tradičného umenia a choreografickej tvorby, hľadanie témy v nadväznosti na význam  poznania pôvodného materiálu.

O scénografii hovoril profesor Jozef Ciller, ktorého dielo patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Stretnutie s ním bolo pre všetkých zúčastnených inšpiratívne.

Využitiu svetla, svetelného dizajnu pri folklórnych choreografiách či tanečných dielach sa venoval Tomáš Morávek, ktorý je spájaný najmä s tanečnými projektmi  súčasného tanca.
Ukážkami svojej doterajšej spolupráce s choreografmi dokumentoval možnosti využitia a spracovania tradičnej hudby pre potreby choreografií rôznych štylizačných úrovní Michal Noga, ktorý sa zameral na hudobnú dramaturgiu.

Na réžiu a dramaturgiu sa zameral Jozef Charfaoui. Zaoberal sa otázkou uchopenia predlohy a potrebou rešpektovania scény pre komplexné vystavanie choreografického diela.

Podujatie finančne podporili Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum a Žilinský samosprávny kraj.