Preskočiť na obsah

PRACOVNÁ PONUKA – PRÁVNIK

Názov pracovnej pozície: právnik
Oblasť: právna činnosť
Druh pracovného pomeru: celý úväzok
Termín nástupu: 1. júla 2018
Miesto výkonu práce: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Náplň práce:

-    zabezpečenie a koordinácia právnej agendy vo viacerých právnych oblastiach v Národnom osvetovom centre (ďalej len „NOC“), najmä oblasť záväzkových vzťahov podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane mimosúdneho (po upomienkach odboru ekonomiky a správy majetku) a súdneho vymáhania pohľadávok NOC z uvedených záväzkových vzťahov;
-    zastupovanie a obhajoba záujmov NOC v súdnych, správnych a iných konaniach;
-    zabezpečovanie plnenia povinností NOC vyplývajúcich z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti pôsobenia NOC (napr. notifikačné povinnosti v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach, v zmysle autorského zákona, zákona o umeleckých fondoch);
-    realizácia a komplexná koordinácia pripomienkového legislatívneho procesu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, ich zmien a doplnení v rámci kompetencie NOC;
-    vypracovávanie právnych stanovísk a poskytovanie právneho poradenstva vedúcim zamestnancom NOC;
-    komplexné riešenie agendy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;
-    komplexné riešenie agendy sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.;
-    komplexné riešenie agendy petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;

Zamestnanecké výhody, benefity:
-    príspevok na stravovanie,
-    pružný pracovný čas,
-    5 dní dovolenky navyše,
-    pracovné miesto v centre Bratislavy.
Ponúkaný plat (brutto): min. 581,00€ (platová trieda 12) + osobný príplatok do výšky 833,50 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Znalosti a požiadavky: prax v právnej oblasti min. 2 roky
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Zameranie, odbor: právo
Administratívne a ekonomické znalosti: skúsenosti s administratívou podmienkou
Jazykové znalosti: slovenský jazyk
Úroveň ovládania: materinský jazyk
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
Úroveň ovládania: pokročilý
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť
Pozícia je vhodná pre absolventa: nie

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 20. 6. 2018 mailom na adresu aneta.oborilova@nocka.sk