Preskočiť na obsah

Terminologický slovník z oblasti kultúrno-osvetovej činosti

Výklad základných pojmov spájaných s kultúrno-osvetovou činnosťou. Cieľom tohto terminologického slovníka je podať základné charakteristiky a definície pojmov používaných v súvislosti s kultúrno-osvetovou činnosťou bez nároku na vyčerpávajúci opis jednotlivých termínov.

slovník [PDF]