Preskočiť na obsah

Projekt DMPP

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.culture.gov.sk a www.opis.gov.sk.

Milujem (3D) Slovensko

Milujem SlovenskoSpoznávanie našej kultúry a histórie je dnes prístupné každému záujemcovi aj vďaka projektom digitálizácie kultúrnych objektov. Podieľalo sa na nich aj Národné osvetové centrum v rámci projektu Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty NOC, vďaka čomu vznikla na portáli SLOVAKIANA (www.slovakiana.sk) Virtuálna exkurzia, ktorej súčasťou sú aj 3D animácie múzejných a pamiatkových objektov. Tieto animácie okrem iného popularizujú hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Rozhodol sa ich využiť aj Rozhlas a televízia Slovenska vo svojej súťažno-zábavnej a vedomostnej šou Milujem Slovensko. V tejto relácii budú môcť diváci vidieť hrady, zámky, chrámy, či celé mestá Slovenska z vtáčej perspektívy a pozorovať detaily, ku ktorým by sa v reálnom svete nedostali. Sledujte Milujem Slovensko 9. 12., 16. 12. a 31. 12. 2016 a preneste sa do virtuálneho sveta našich najkrajších pamiatok.
Tvoríme vedomostnú spoločnosť.

Národné osvetové centrum ukončilo digitalizačný projekt

   Národné osvetové centrum úspešne ukončilo realizáciu projektu Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra.
   Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
   Projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, ktorého realizácia sa začala v apríli 2015.
   Projekt, ktorý trval deväť mesiacov, bol ukončený 31. 12. 2015 a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo vyčerpaných 5 041 743,08 eur.
   Realizáciou projektu dostala široká verejnosť, ale i odborná a vedecká obec  príležitosť zoznámiť sa s atraktívnym a jedinečným obsahom kultúrneho dedičstva Slovenska v digitálnom prostredí a využívať ho.
   Konkrétnym výstupom sú digitálne filmové, textové, grafické a fotografické objekty z archívu Národného osvetového centra, ktoré spolu s multimediálnymi prezentačnými produktmi komplexnou formou prezentujú kultúrne dedičstvo Slovenska cez portál Slovakiana.
   V rámci projektu bolo zdigitalizovaných 1339 jedinečných kultúrnych objektov z archívu Národného osvetového centra: filmy, fotografie, fotoalbumy, bulletiny a plagáty. Zároveň boli vytvorené náučné videá (objekty múzejných a galerijných zbierok) a 3D animácie veľkých a malých objektov digitalizácie (napr. múzejné objekty, hrady, zámky a pod.). Toto všetko je sprístupnené širokej verejnosti na vzdelávacie, vedecké, pedagogické i propagačné účely.
   Digitalizáciou jedinečných kultúrnych objektov vznikol unikátny kultúrny obsah, ktorý sa stal súčasťou informačnej spoločnosti a svojim využívaním pomáha nielen zachovaniu kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoju vedomostnej ekonomiky. Náučné videá a 3D animácie rozvíjajú tento cieľ v rámci už zdigitalizovaného obsahu a tvorba náučných prezentácií priamo pomáha využívaniu poznatkov a digitálneho obsahu.
tlačová správa [PDF]

Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty národného osvetového centra

Národné osvetové centrum spustilo projekt - Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty NOC.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Dňa 7.7.2015 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“.
Projekt „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“ je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
tlačová správa [PDF]