Preskočiť na obsah

e-mail: slovakiana@nocka.sk

Odbor informatizácie
JUDr. Richard Bednárik, PhD.
riaditeľ
tel.: +421/2/204 71 507
e-mail: richard.bednarik@nocka.sk

Mgr. Jana Bečkyová
odborná pracovníčka pre projektové činnosti
tel.: +421/2/204 71 510
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk

 
Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra
a registratúra

Peter Selecký
projektový manažér - garant
Tel.: +421/2/204 71 212
Mobil: +421/908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

JUDr. Jana Bučková
právnička
tel.: +421/2/204 71 508
e-mail: jana.buckova@nocka.sk

Mgr. Zuzana Aśtary
asistentka právničky
tel.: +421/2/204 71 508
e-mail: zuzana.astary@nocka.sk

Mgr. Gregor Gardoš
kurátor
tel.: +421/2/204 71 203
e-mail: gregor.gardos@nocka.sk

PhDr. Jana Jakušová
 kurátorka
tel.: +421/2/204 71 506
e-mail: jana.jakusova@nocka.sk

Ing. Miroslav Kucko
IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: miroslav.kucko@nocka.sk

Mgr. Linda Suchá
kurátorka
tel.: +421/2/204 71 511
e-mail: linda.sucha@nocka.sk

MSc. Karolína Havlíčková
kurátorka
tel.: +421/2/204 71 203
e-mail: karolina.havlickova@nocka.sk

Mgr. Ondrej Kerekeš
IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: ondrej.kerekes@nocka.sk

Ján Mráz
IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: jan.mraz@nocka.sk

Národný projekt Harmonizácia informačných systémov  

Peter Selecký
projektový manažér - garant
Tel.: +421/2/204 71 212
Mobil: +421/908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

Národný projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.
vedúca oddelenia digitalizácie a dokumentácie
tel.: +421/2/204 71 255
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk

Mgr. art. Pavel Smejkal
odborný pracovník
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 247

BcA. Marie Starovecká
odborná pracovníčka
e-mail: marie.kukulova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 247

Mgr. art. Peter Zákuťanský
odborný pracovník
tel.: +421/2/204 71 247
e-mail: peter.zakutansky@nocka.sk