Preskočiť na obsah

Aktuality

Autorské právo v súčasnej múzejnej praxi

Dňa 17. septembra 2014 sa v Slovenskom národnom múzeu – Výstavný pavilón Podhradie Bratislava uskutočnila prednáška s moderovanou diskusiou s názvom: Autorské právo v súčasnej múzejnej praxi, ktorú usporiadalo Slovenské národné múzeum pod vedením PhDr. Viery Majchrovičovej, vedúcej Muzeologického kabinetu. Prednáška bola určená odborným pracovníkom múzeí SR. Prednášku k autorskému právu pripravil Mgr. Richard Bednárik z Centra pre autorské práva Národného osvetového centra, ktorý zároveň odpovedal na otázky prítomných odborných pracovníkov múzeí z celého Slovenska vyplývajúce z ich praxe.

Autorské právo v súčasnej múzejnej praxi - fotogaléria