Preskočiť na obsah

Prezentácia kultúrneho dedičstva online - konferencia

Zámerom konferencie s názvom Prezentácia kultúrneho dedičstva online bolo predstaviť nové trendy, ktoré prinášajú múzeá svojim návštevníkom prostredníctvom moderných technológií. Zásadným bodom konferencie bola téma autorských práv a licencií Creative Commons. Táto otázka sa aktuálne dotýka prakticky všetkých inštitúcií, ktoré sa rozhodnú svoje diela sprístupniť online.


Prednáškou s názvom Autorskoprávne aspekty sprístupnenia kultúrneho dedičstva na Slovensku prispel do debaty aj právnik centra autorských práv, pracovník Národného osvetového centra Richard Bednárik. Vychádzal v nej z priebežne získaných informácií počas práce na projekte. Prezentácia súvisela aj s plánovanými legislatívnymi zmenami v autorskom zákone na Slovensku.

Druhá časť programu bola venovaná konkrétnym projektom alebo inštitúciám, ktoré s digitalizovaným obsahom priamo pracujú.

Za Národné osvetové centrum vystúpil projektový manažér projektu CAIR Richard Hrabčák.