Preskočiť na obsah

Odbor informatizácie

OPIS – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na
www.opis.culture.gov.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk