Preskočiť na obsah

Zoznam publikácií vydaných Národným osvetovým centrom

V tejto databáze su uvedené publikácie, ktoré vydalo Národné osvetové centrum od roku 1994. Ak potrebujete získať viac informácií o tituloch v databáze, alebo sa rozhodnete objednat si niektorú z nich, obraťte sa, prosím, na našich odborných pracovníkov (podľa tém publikácií):
kontakt

Rok: Názov: Útvar: Oblasť:
VydanéNázov publikácieOblasť
2013 Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí (prokultúrna orientácia a prokultúrna efektívnosť na 1 obyvateľa) Výskum kultúry
2013 Javisko 3/2013 Javisko
2013 Literárny Zvolen 2013 Národné osvetové centrum
2013 Verejná mienka (história, teória, výskum) Výskum kultúry
2013 Hodžov novinový článok – Ako média formujú človeka Národné osvetové centrum
2013 Aspekty a trendy súčasnej kultúry Národné osvetové centrum
2013 Javisko 2/2013 Javisko
2013 Sociálna prevencia 2/2013 Sociálna prevencia
2013 Sociálna prevencia 1/2013 Sociálna prevencia
2013 Javisko 1/2013 Javisko
2013 Aspekty a trendy súčasnej kultúry Vzdelávanie
2013 Chtiví svetla VI Národné osvetové centrum
2012 Javisko 4/2012 Javisko
2012 Chtiví svetla V Literárne aktivity
2012 Sociálna prevencia 1/2012 Sociálna prevencia
2012 Literárny Zvolen 2012 Národné osvetové centrum
2012 Javisko 2-3/2012 Javisko
2012 Hodžov novinový článok - Ako môže dať človek svojej existencii zmysel Národné osvetové centrum
2012 Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane) Výskum kultúry
2012 Voľný čas stredoškolákov 2011 Výskum kultúry
2012 Javisko 1/2012 Javisko
2012 Tvorivá dramatika Literárne aktivity
2012 Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry Vzdelávanie
2011 Sociálna prevencia – Prevencia nelátkových návykových chorôb č. 4/2011, internetová verzia bulletinu Národné osvetové centrum
2011 Sociálna prevencia 4/2011 Sociálna prevencia