Preskočiť na obsah

Ocenenia udeľované Národným osvetovým centrom

Pocta svätého Gorazda

Ocenenia Národného osvetového centra

Dňa 29. 4. 2013 vstúpili do platnosti nové Zásady udeľovania ocenení Národného osvetového centra. Návrhy na udelenie jednotlivých ocenení môžu NOC predkladať kultúrne inštitúcie, organizácie a jednotlivci písomne na formulároch uvedenych nižšie. Návrhy sa podávajú poštou na korešpondenčnú adresu NOC alebo e-mailom na adresu nocka@nocka.sk.

Formuláre návrhu na udelenie ocenenia Pocta Národného osvetového centra:

pre jednotlivca [PDF] pre jednotlivca [RTF]
pre kolektív [PDF] pre kolektív [RTF]