Preskočiť na obsah

Legislatíva

Nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti

Zákon 189/2015Od 1. septembra 2015 platí nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti. Zákon, ktorý prijala Národná rada SR 1. júla a následne ho podpísal prezident SR, upravuje kultúrno-osvetovú činnosť a jej vykonávanie; zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetových zariadení; pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Národné osvetové centrum v zmysle zákona zverejňuje zoznam kultúrno-osvetových zariadení. V prípade nezrovnalostí nahláste správne údaje písomne na e-mailovú adresu veronika.majerova@nocka.sk, alebo telefonicky na číslo 02/204 71 228.

Zoznam kultúrno-osvetových zariadení [PDF]
Zoznam kultúrno-osvetových zariadení - MS Excel [XLS]
Znenie zákona [PDF]
Metodický pokyn [PDF]
Formulár na stiahnutie [ODT]