Preskočiť na obsah

Regionálne osvetové strediská

Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35
975 25  Banská Bystrica

Riaditeľka: Mária Palúchová
Telefón: +421/48/41 53 591, +421/48/41 25 206
Fax: +421/48/41 25 122
E-mail: paluchova@sosbb.sk, sosbb@sosbb.sk
Web-stránka: www.sosbb.sk

Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.
Telefón: +421/54/47 22 275
Mobil: +421/903 251 629
Fax: +421/54/47 24 593
E-mail: juraj.bochna@gmail.com
           hosbardejov@gmail.com
Web-stránka: www.hosbardejov.sk

Bidovce

Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206
044 45 Bidovce

Poverená vedením: Mgr. Dominika Částová
Telefón: +421/55/30 48 618, +421/917 525 665
E-mail: dominika.castova@vucke.sk
           kultura.abova@vucke.sk
Web-stránka: www.kulturaabova.sk

Čadca

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

Riaditeľka: Mgr. Silvia Petreková
Telefón: +421/41/43 31 253
Fax: +421/41/43 31 250
E-mail: silvia.petrekova@vuczilina.sk 
           osvetaca@stonline.sk
Web-stránka: www.kultura.e-kysuce.sk

Dolný Kubín

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Bysterecká 1263/55
026 01  Dolný Kubín – Veľký Bysterec

Riaditeľ: PhDr. Miroslav Žabenský
Telefón: +421/43/58 64 978, +421/43/58 64 928
Fax: +421/43/58 64 928
E-mail: osvetadk@osvetadk.sk, zabensky@osvetadk.sk
Web-stránka: www.osvetadk.sk

Dunajská Streda

Žitnoostrovské osvetové stredisko
Biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda

Riaditeľka: Mgr. Jana Svetlovská

Mobil: +421/911 275 204

E-mail: zosds@zupa-tt.sksvetlovska.jana@zupa-tt.sk

Web-stránka: www.osvetads.sk

Galanta

Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71
924 01  Galanta

Riaditeľka: Mgr. Margita Knappová
Tel.: +421/31/780 26 21
Fax.: +421/31/780 26 21
E-mail: osveta_galanta@zupa-tt.sk
Web-stránka: www.osvetaga.zupa-tt.sk

Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 01 Humenné

Tel./fax: +421/57/77 52 240
E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk,
           sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk
Web-stránka: www.muzeumhumenne.sk

Riaditeľ: Mgr. Vasil Fedič
E-mail: riaditel@muzeumhumenne.sk
           riaditel@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk

Oddelenie osvetovej činnosti
Mgr. Jozef Fundák
Vedúci oddelenia osvetovej činnosti
Tel./fax: +421/57/77 52 240
E-mail: osveta.he@stonline.sk

Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petöfiho ul. 2, P. O. Box 159
945 01 Komárno

Riaditeľka: Mgr. Viera Vlčková
Telefón: +421/35/76 03 783
Mobil: +421/918 940 648
E-mail: riaditel@ros-komarno.sk
           osveta.komarno@gmail.com
Web-stránka: www.ros-komarno.sk

Kráľovský Chlmec

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Zvolenská
Tel.: +421/56/63 21 620
Mobil: +421/918 624 163
E-mail: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
Web-stránka: www.kcmap.sk

Levice

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Františka Hečka 25
934 47 Levice

Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Sádovská
Telefón: +421/36/63 16 667
Mobil: +421/918 949 353
E-mail: sadovska@roslevice.sk, bsadovska@gmail.com
Web-stránka: www.roslevice.sk

Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš

Riaditeľka: Mgr. art. Miroslava Palanová
Tel.: +421/44/55 22 981, +421/44/55 22 389 riaditeľka
Mobil: +421/905 832 950
Fax: +421/44/55 22 981
E-mail: osvetalm@vuczilina.sk, mpalanova@vuczilina.sk
Web: www.lks.sk

Lučenec

Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec

Riaditeľ: Mária Ambrušová
Tel.: +421/47/45 12 703, +421/47/43 31 534
Fax:  +421/47/45 12 703
E-mail: noslc@noslc.sk
Web: www.noslc.sk

Martin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, P.O.Box 104
036 01 Martin

Riaditeľka (poverená vedením): Mgr. Monika Ondrušová
Tel.: +421/43/41 33 153, +421/43/41 32 394
Mobil: +421/917 494 708
E-mail: riaditel@tks.sk
ondrusova.tks@gmail.com
Web: www.tks.sk

Michalovce

Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého 1
071 01  Michalovce

Riaditeľka: Mgr. Eva Raffayová
Tel.: +421/56/64 41 348, +421/56/68 82 085
Mobil: +421/918 908 310
Fax: +421/56/64 21 590
E-mail: zos@zosmi.sk, riaditelka@zosmi.sk
           raffayova.eva@post.sk
Web: www.zosmi.sk 

Modra

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná ulica 20
900 01  Modra

Riaditeľka: PhDr. Anna Píchová
Telefón: +421/33/64 33 489, +421/33/64 33 705
Mobil: +421/905 467 745
Fax: +421/33/64 33 489
E-mail: pichova@moska.sk
           moska@moska.sk
Web-stránka: www.moska.sk

Moldava nad Bodvou

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
Hlavná 52
045 01 Moldava nad Bodvou

Ďalšie pracoviská kultúrneho centra:
Hvezdáreň a planetárium, Štóska 174, 044 25 Medzev
Ulička remesiel, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

Riaditeľ: MA Michal Kupec
Tel.: +421/55/67 14 592
Mobil: +421/917 529 349
E-mail: riaditel@kcubar.sk
Web: www.kcubar.sk

Myjava

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01  Myjava

Riaditeľka: Mgr. Viera Feriancová
Tel.: +421/34/62 13 252
Mobil: +421/918 968 706, +421/905 589 160
E-mail: viera.feriancova@ctk.tsk.sk, lenka.konecna@ctk.tsk.sk
Web: www.ctkmyjava.sk

Nitra

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3
949 01  Nitra

Riaditeľka: Mgr. Daniela Gundová
Tel.: +421/37/65 31 544, +421/37/65 31 546
Mobil: +421/911 221 466
Fax: +421/37/65 31 546
E-mail: kosnr@kosnr.sk, daniela.gundova@kosnr.sk
Web-stránka: www.kosnr.sk

Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
SNP 32
940 62  Nové Zámky

Riaditeľka: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková
Tel.: +421/35/64 20 265
Mobil: +421/911 901 348, +421/918 683 326
Fax: +421/35/64 20 265
E-mail: rosnz@rosnz.sk
Web: www.rosnz.sk   

Poprad

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské nám. č. 1729/4
058 01  Poprad – Spišská Sobota

Riaditeľ: PaedDr. Peter Šuca
Mobil: +421/911 434 702, +421/911 434 703
E-mail: osvetapp@stonline.sk
Web: www.osvetapoprad.sk

Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. slovenských partizánov 1132/52
017 01  Považská Bystrica

Riaditeľka: Mgr. Daniela Čižmárová
Tel.: +421/42/43 21 367
Mobil: +421/901 918 815
Fax: +421/42/43 23 574
E-mail: daniela.cizmarova@postpb.sk
           pospb@pospb.sk
Web: www.pospb.sk

Prešov

DJZ Šarišské osvetové stredisko Prešov
Námestie legionárov 6
081 61  Prešov

Divadlo Jonáša Záborského
Útvar osvetovej činnosti
Riaditeľ: Mgr. Ján Hanzo
Tel.: +421/51/77 62 191, +421/51/77 24 749, +421/51//77 34 187
Fax: +421/51/75 62 197
E-mail: riaditeľ@djz.sk, osveta@djz.sk
Web: djzosvetapresov.weebly.com

Prievidza

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01  Prievidza

Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Húsková
Tel.: +421/46/51 21 810
Mobil: +421/901 918 820
E-mail: info@rkcpd.sk, ludmila.huskova@rkcpd.sk
Web: www.rkcpd.sk

Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5
979 01  Rimavská Sobota

Riaditeľka: Mgr. Darina Kišáková
Telefón: +421/47/56 31 095, +421/47/56 21 222, +421/910 981 783
Fax: +421/47/56 21 222
E-mail: gmos@rsnet.sk
Web-stránka: www.gmos.sk

Rožňava

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava

Riaditeľka: Mgr. Helena Novotná

Mobil: +421/917 419 259, +421/905 730 407
E-mail: gos@gos.sk, director@gos.sk
Web-stránka: www.gos.sk

Senica

Záhorské osvetové stredisko
Vajanského 19/5
905 01  Senica

Riaditeľka: RNDr. Ľubica Krištofová
Tel: +421/34/65 12 075
Mobil: +421/905 297 374
E-mail: kristofova.lubica@zupa-tt.sk
zos@zupa-tt.sk
Web-stránka: www.osveta-senica.sk

Sobrance

Zemplínske osvetové stredisko
– detašované pracovisko Sobrance

Štefánikova 23
073 01 Sobrance

Telefón: +421/56/65 21 145

Mgr. Erika Demčáková

PhDr. Alena Timková

E-mail: sobrance@zosmi.sk

Web-stránka: www.zosmi.sk

Spišská Nová Ves

Spišské osvetové stredisko
Zimná ul. č. 47
052 01  Spišská Nová Ves

Riaditeľka: Mgr. Vladimíra Barbuščáková
Telefón: +421/53/44 24 092
Mobil: +421/910 239 562
E-mail: riaditelka@osvetasnv.sk , sekretariat@osvetasnv.sk
Web-stránka: www.osvetasnv.sk

Stará Ľubovňa

Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. Generála Štefánika 5
064 01  Stará Ľubovňa

Riaditeľ: Ing. Martin Karaš
Telefón: +421/52/43 23 983, +421/917 461 542, +421/904 390 925
Fax: +421/52/43 23 923
E-mail: osvetasl@nextra.sk
Web-stránka: www.osvetalubovna.sk

Svidník

Podduklianske osvetové stredisko
Sov. hrdinov 160/74
089 01  Svidník

Riaditeľka: PhDr. Mária Pajzinková
Telefón: +421/54/75 21 068
Mobil: +421/903 603 770
Fax: +421/54/75 21 507
E-mail: riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk
           pos@svitel.sk
Web-stránka: www.osveta.sk

Topoľčany

Tribečské osvetové stredisko
Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany

Riaditeľ: Mgr. Július Krajčík
Telefón: +421/38/76 29 812
Fax: +421/38/76 29 813
E-mail: toposveta@toposveta.sk
Web-stránka: www.toposveta.sk

Trebišov

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
ul. SNP 1049/76
075 01  Trebišov

Poverená vedením: Emília Vitková
Telefón: +421/56/67 22 234
Mobil: +421/905 212 621
E-mail: reg.osvet.stred.tv@stonline.sk,                
           emilia.vitkova@muzeumtv.sk

Riaditeľka múzea:
Mgr. Beáta Kerešťanová
Mobil: +421/911 941 988
E-mail: beata.kerestanova@muzeumtv.sk
Web-stránka: www.muzeumtv.sk

Trenčín

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Poverená vedením: Ing. Mgr. Žaneta Matúšová
Telefón: +421/32/65 55 320, +421/901 918 805
Fax: +421/32/65 55 330
E-mail: zaneta.matusova@tnos.sk, osveta@tnos.sk
Web-stránka: www.tnos.sk

Trnava

Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27
917 02 Trnava

Riaditeľka: Mgr. Anna Pekárová
Telefón: +421/33/55 11 187, +421/33/55 11 537, +421/902 469 088
Fax: +421/33/55 11 537
E-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk
Web-stránka: www.osvetatt.sk

Veľký Krtíš

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01  Veľký Krtíš

Riaditeľka: Mgr. Ivana Lešková
Telefón: +421/47/48 31 746
Fax: +421/47/48 31 746
E-mail: hios@h-ios.sk
           riaditel@h-ios.sk
Odborní pracovníci: +421/47/48 31 465
Web-stránka: www.h-ios.sk

Vranov nad Topľou

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľka: Mgr. Anna Gdovinová
Telefón: +421/57/44 22 871, +421/57/44 23 838
Fax: +421/57/44 23 838
E-mail: hzos@stonline.sk

Web-stránka: www.osvetavranov.sk

Zvolen

Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1
960 26  Zvolen

Riaditeľ: PhDr. Igor Danihel
Telefón: +421/45/53 31 659, +421/45/53 35 093
Fax: +421/45/53 24 943
E-mail: igor.danihel@osvetazvolen.sk,
           riaditel@osvetazvolen.sk
E-mail: osvetazvolen@osvetazvolen.sk
Web-stránka: www.osvetazvolen.sk

Žiar nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom

Riaditeľka: Mgr. Helena Žňavová
Telefón: +421/45/67 81 301,
Mobil: +421/905 215 848, +421/908 934 403
E-mail: osvetaziar.pos@gmail.com
Riaditelka@osvetaziar.sk
Web-stránka:www.osvetaziar.sk

Pracovisko Banská Štiavnica - organizačná zložka Pohronského osvetového strediska

vedúca pracoviska: Mgr. Renáta Taligová
mobil: 0915819989
email: pos.banskastiavnica@gmail.com

Žilina

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný Val 20
011 82  Žilina

Riaditeľ: PhDr. Soňa Řeháková
Telefón: +421/41/56 25 956
Fax: +421/ 41/56 21 942
E-mail: ros@vuczilina.sk
Web-stránka: www.krkszilina.sk