Preskočiť na obsah

Oddelenie celoštátnych festivalov

Folklórny festival Východná

Mgr. Ľudmila Iványiová
E-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
tel.: tel. +421/2/204 71 254

Scénická žatva

Mgr. art. Martina Majerníková Koval
E-mail: martina.koval@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 244