Preskočiť na obsah

Aktuálne grantové programy

2015

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/8-kulturne-poukazy-262.html

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=121

http://visegradfund.org/grants/small-grants/

http://www.apa.sk/index.php?start&navID=546
- opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

http://karpatskanadacia.sk/2015/10/do-15-januara-sa-uchadzajte-o-podporu-programu-spolocne-pre-region/

http://www.health.gov.sk/Clanok?verejna_vyzva_2015_dusevne_zdravie

http://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/zachovanie-kulturnych-hodnot.html

http://www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop/nech-sa-nam-netulaju/xii-rocnik

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call

http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-1.-rocnik-grantoveho-programu-spo2/

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

http://www.interreg-central.eu/about-central/country-specific-information/slovakia/

http://www.europapreobcanov.sk/