Preskočiť na obsah

Národné osvetové centrum


Sídlo organizácie
Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1

IČO: 00164615
web-stránka: www.nocka.sk
poskytovanie informácií verejnosti - e-mail: nocka@nocka.sk

sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - e-mail: nocka@nocka.sk

 

Podateľňa
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1
4. poschodie č. d. 407

Úradné hodiny: pondelok - piatok 9:00 – 14:00 hod.
E-mail: podatelna@nocka.sk, nocka@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 202
Fax: +421/2/204 71 120

Vrátnica - tel.: +421/2/204 71 200

Kancelária generálneho riaditeľa

Ing. Hana Karabínová
Vedúca kancelárie
E-mail: hana.karabinova@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 227

Generálny riaditeľ
Ing. Jaroslav Mendel
E-mail: riaditel@nocka.sk, jaroslav.mendel@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 201

Európsky kontaktný bod
Želmíra Gerová
E-mail: zelmira.gerova@europapreobcanov.sk
Tel.: +421/2/204 71 291

Oddelenie celoštátnych festivalov
Ing. Pavel Ňuňuk, vedúci oddelenia
E-mail: pavel.nunuk@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 225

Odbor záujmovej umeleckej činnosti
Mgr. Tatiana Šišková, riaditeľka
E-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 204

Odbor vzdelávacej a edičnej činnosti
PhDr. Veronika Vasilová, PhD., riaditeľka
E-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 236

Odbor kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Mgr. Erik Kriššák, riaditeľ
E-mail: erik.krissak@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 213

Odbor výskumu a štatistiky kultúry
Mgr. Zuzana Révészová, riaditeľka
E-mail: zuzana.reveszova@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 231
Mobil: +421/918 716 008

Odbor ekonomiky a správy majetku
Ing. Eva Trnovská, riaditeľka
E-mail: eva.trnovska@nocka.sk
Tel.: +421/2/204 71 207

Odbor informatizácie
JUDr. Richard Bednárik, PhD., riaditeľ
E-mail: richard.bednarik@nocka.sk
Tel: +421/2/471 507

Multifunkčné kultúrne centrum V-klub
Tel.: +421/2/204 71 217, +421/2/204 71 222