Preskočiť na obsah

Koncepcie a stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

DOKUMENTY

Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru

Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Stratégia rozvoja osvetovej činnosti