Preskočiť na obsah

Zmena vo vedení NOC

Od júna je dočasne poverený vedením Národného osvetového centra Mgr. Erik Kriššák. V NOC bol riaditeľom odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Majetok štátu

Národné osvetové centrum ako správca majetku štátu eviduje nehnuteľný majetok podliehajúci evidencii v Centrálnej evidencii majetku.

www.majetokstatu.sk

Povinné informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií

Povinné informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktoré je Národné osvetové centrum povinné zverejniť.

povinné informácie [PDF]

Kultúra má konečne svoju stratégiu

Po rokoch má Slovensko konečne strategickú víziu aj pre oblasť kultúry. Rada vlády ukončila diskusiu k návrhu Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Odborná verejnosť mohla stratégiu pripomienkovať prostredníctvom portálu http://www.strategiakultury.sk alebo na sérii pracovných stretnutí.  Tu si môžete prečítať jej poslednú verziu.

stratégia rozvoja kultúry vrátane príloh v pdf

Dokumenty rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Vymedzenie pojmov [PDF]
Príloha č. 2 - Kompetencie verejnej správy v oblasti kultúry [PDF]
Príloha č. 3 - Úlohy verejnej správy v oblasti kultúry... [PDF]
Príloha č. 4 - Nástroje rozvoja miestnej a regionálnej kultúry [PDF]
Príloha č. 5 - Základné právne predpisy upravujúce rozvoj kultúry... [PDF]

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Vymedzenie pojmov [PDF]
Príloha č. 2 - Prehľad strategických úloh a odporúčaní... [PDF]

Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha [PDF]

Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
Stratégia rozvoja osvetovej činnosti - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Sieť KOZ v pôsobnosti samosprávnych krajov [PDF]
Príloha č. 2 - Ukazovatele činnosti a personálneho a finančného zabezpečenia KOZ [PDF]
Príloha č. 3 - Obsahový záber kultúrno-osvetovej činnosti v súčasnosti [PDF]
Príloha č. 4 - Analýza súčasného stavu kultúrno-osvetovej činnosti [PDF]

Koncepcia mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania
Koncepcia mediálnej výchovy - materiál [PDF]

 

Odkazy na stránky Ministerstva kultúry SR:

 

Dokumenty rozvoja miestnej a regionálnej kultúry_