Preskočiť na obsah

Redakcia

Národná osveta
Štvrťročník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti vychádza štyrikrát do roka.

Vydáva Národné osvetové centrum, Bratislava.

Adresa redakcie:
Národná osveta,
Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava 1

Internetová adresa časopisu: www.nocka.sk/narodna-osveta