Preskočiť na obsah

Tematický archív príspevkov Národnej osvety

Tematický archív príspevkov Národnej osvety – ako jediného celoštátneho média pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej umeleckej tvorivosti – je projekt, ktorého zámerom je postupne sprístupniť odborné materiály najmä teoretického a metodického charakteru, ale aj publicistické články odrážajúce skúsenosti z praxe – uverejňované na stránkach časopisu a jeho príloh v uplynulých rokoch...

viac

 

Poznámka o citovaní
Pri článkoch obsiahnutých v Tematickom archíve príspevkov Národnej osvety uvádzame vždy aj číslo časopisu, v ktorom ten-ktorý príspevok vyšiel. To je, napokon, uvedené aj v rámci jeho elektronickej podoby (Acrobat Reader – PDF). Patrí k etike bibliografického citovania uviesť pri preberaní citátov citovaný zdroj.

viac

 

TEMATICKÝ ARCHÍV PRÍSPEVKOV NÁRODNEJ OSVETY :

Veda a výskum v oblasti kultúry

Miestna a regionálna kultúra

Kultúrne dedičstvo

Záujmová umelecká činnosť

Tradičná ľudová kultúra

Regionálna výchova

Kultúrna topografia a história

Kultúrna turistika

Kronikárstvo

Monografie a publikácie

Miestne noviny