Preskočiť na obsah

O časopise

Národná osveta

Časopis pre miestnu kultúru a záujmovú umeleckú tvorivosť sa ako jediné celoštátne médium už 20 rokov venuje kultúrno-osvetovej činnosti v podmienkach miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej tvorivosti, kultúrnej turistike, obnove vidieka, ochrane tradičnej a ľudovej kultúry, živým folklórnym prejavom, dokumentácii miest a obcí či kronikárstvu. Prináša odborné príspevky, hodnotenia kultúrnych podujatí a festivalov, reportáže, recenzie a anotácie publikácií, monografií, miestnych a regionálnych novín, ale aj pohľady na reálne možnosti a rozvojové trendy miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku. Časopis by nemal chýbať v žiadnej obci a meste, kde sa venujú kultúre, kde pôsobia ochotnícke súbory alebo kde sa usilujú rozvíjať cestovný ruch, či zveľaďovať prostredie, a samozrejme, ani v žiadnom miestnom, mestskom či regionálnom zariadení kultúry – v kultúrnom dome, osvetovom stredisku, knižnici, múzeu, galérii, hvezdárni – či v škole.