Preskočiť na obsah

Vyššie územné celky

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Predseda: Ing. Ján Lunter
Telefón: +421/48/43 25 602
E-mail: predseda@bbsk.sk

Web-stránka: www.vucbb.sk

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

Predseda: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Telefón: +421/2/482 64 150
E-mail: predseda@region-bsk.sk

Riaditeľka odboru kultúry: Mgr. art Zuzana Šajgalíková
Telefón:+421/2/482 64 615
E-mail: zuzana.sajgalikova@region-bsk.sk

Web-stránka: www.region-bsk.sk

Úrad Košického samosprávneho kraja

Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Predseda: Ing. Rastislav Trnka
Telefón: +421/55/72 68 113
E-mail: vuc@vucke.sk

Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu: PhDr. Jana Kovácsová
Telefón: +421/55/72 68 271
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk

Web-stránka: www.vucke.sk

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova A2
949 01 Nitra

Predseda: Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Telefón: +421/37/653 43 44, +421/37/656 65 36
E-mail: predseda@unsk.sk

Vedúci odboru vzdelávania a kultúry:
RNDr. Vladimír Gubiš
Telefón: +421/37/692 29 37
E-mail: vladimir.gubis@unsk.sk

Vedúca oddelenia kultúry: PhDr. Silvia Detvayová
Telefón: +421/37/69 259 72
E-mail: silvia.detvayova@unsk.sk

Web-stránka: www.unsk.sk

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Predseda: Ing. Jaroslav Baška
Telefón: +421/32/65 55 911
E-mail: predseda@tsk.sk

Vedúca odboru školstva a kultúry:
Ing. Daniela Hilčíková
E-mail: daniela.hilcikova@tsk.sk

Web-stránka: www.tsk.sk

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Starohájska 10
P. O. Box 128
917 01 Trnava

Predseda: Mgr. Jozef Viskupič
Telefón: +421/33/55 59 100, +421/918 610 001
E-mail: predseda@trnava-vuc.sk
Ústredňa: +421/33/55 59 111

E-mail: urad.vuc@trnava-vuc

Web-stránka: www.trnava-vuc.sk

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Predseda:  PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Telefón: +421/51/70 81 102, +421/51/70 81 100
E-mail: predseda@vucpo.sk
Odbor kultúry: Mgr. Helena Ragulská
Telefón: +421/51/70 81 753
E-mail: helena.ragulska@vucpo.sk

Web-stránka: www.po-kraj.sk

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48
011 09 Žilina

Predseda: Ing. Erika Jurinová
Telefón: +421/41/50 32 700
E-mail: predseda@zask.sk

Riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu:
Mgr. Zuzana Mičíková
Telefón: +421/41/50 32 331
E-mail: zuzana.micikova@zilinskazupa.sk  

Web-stránka: www.zask.sk