Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  máj  >>
po ut st št pi so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
MÁJ 2018

1. 5. 1943 * Mgr. Jana Liptáková, Plavnica, televízna, filmová a divadelná dramaturgička, scenáristka. Pracovala ako odborná pracovníčka pre folklór v okresných a krajských osvetových zariadeniach, dramaturgička v STV, šéfredaktorka Producentského centra umeleckých programov v STV, v Národnom osvetovom centre v Bratislave pôsobila ako dramaturgička V-klubu, vedúca odd. pre vonkajšie vzťahy a médiá, námestníčka generálneho riaditeľa a programová riaditeľka Folklórneho festivalu Východná. Dramaturgicky sa podieľala na realizácii vyše 500 filmov, TV inscenácií, literárnych programov, poézie, autorsky asi na 40 programoch, s režisérom J. Adamcom pripravila 50 zábavných programov Gala Borisa Filana. Dramaturgicky a autorsky spolupracuje s rozhlasom. Externe pôsobila v Štátnom divadle v Košiciach, Divadle Andreja Bagara v Nitre, Divadle Jonáša Záborského v Prešove, na Novej scéne v Bratislave, v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (aj umelecká šéfka), v divadle West v Bratislave. Je nositeľkou Ceny ministra kultúry SR. - 75. výročie narodenia

2. 5. 1958 * Ing. Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Bratislava, choreografka, tanečná pedagogička, dramaturgička, manažérka. Pôsobila ako baletná majsterka v SND aj šéfdramaturgička baletu, tanečná pedagogička a choreografka na Novej scéne. Vytvorila vyše 30 choreografií pre rôzne divadlá, STV a skupiny moderného tanca. Je výkonnou riaditeľkou a dramaturgičkou Baletu Bratislava a umeleckou šéfkou tanečného súboru Novej scény. Je umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe a predsedníčkou Asociácie Bratislava v pohybe. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. Viedla tanečné dielne a kurzy v zahraničí. - 60. výročie narodenia

2. 5. 1958 * prof. MgA. Ida Hledíková, PhD., Trnava, teatrologička a divadelná kritička, dramaturgička, vysokoškolská profesorka. Bola dramaturgičkou Bábkového divadla v Nitre, pracovala v Divadelnom ústave v Bratislave. Vedie Katedru bábkarskej tvorby DF VŠMU. Prednášala dramaturgiu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa divadelnej histórii, kritike a dramaturgii, tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku, súčasnému divadlu, novým formám vizuálneho, figuratívneho a objektového divadla, tiež ázijskému divadlu. Prednášala v zahraničí, je autorkou monografií, autorkou dokumentárneho filmu Posledná maringotka o posledných potomkoch bábkarských rodov v strednej Európe. Dlhoročne pracuje pre medzinárodnú bábkarskú organizáciu UNIMA pri UNESCO. Bola riaditeľkou bábkarských festivalov, pôsobí v medzinárodných porotách festivalov v oblasti divadla, televízie, filmu a rozhlasu. Bola tiež riaditeľkou medzinárodného televízneho festivalu programov pre deti a mládež Prix Danube. - 60. výročie narodenia

4. 5. 1943 * Helena Dvořáková, Bratislava, novinárka, publicistka, kritička, prozaička. Pôsobila v týždenníku Nové slovo a v Pravde. Píše poviedky, novely a romány. - 75. výročie narodenia

4. 5. 1948 * doc. Mgr. art. Jozef Paštéka, ArtD., Žilina, scenárista, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg. Pracoval ako dramaturg Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave, dramaturg Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave, pedagogicky pôsobil na VŠMU. - 70. výročie narodenia

5. 5. 1978 † Ján Móry, Bratislava (* 10. 7. 1892 Banská Bystrica), hudobný skladateľ a pedagóg, tatranský hotelier. Ako majiteľ hotelového areálu Móry na Novom Štrbskom Plese vybudoval moderné turistické stredisko, ktoré navštevovali turisti aj významní umelci. V hoteli usporadúval hudobné salóny, z ktorých košický Radiojournal vysielal priame prenosy. Skomponoval vyše 200 piesní, skladby pre rôzne orchestre a operety. - 40. výročie úmrtia

6. 5. 1928 * Gavril Gryzlov, Bratislava († 9. 9. 1978 Píla-Wolfov štál), novinár, reportér. Svojimi literárnymi reportážami sa zaradil medzi najlepších slovenských reportérov. Vo svojich reportážach písal o neobyčajných osudoch. Pôsobil v redakcii denníka Smena, na začiatku normalizácie (1970) musel z redakcie odísť. Zakázali mu prispievať do novín pod svojím i cudzím menom aj prekladať. Autor reportážnych kníh o zločinoch príslušníkov POHG. - 90. výročie narodenia, 40. výročie úmrtia

6. 5. 1928 * Vincent Rosinec, Višňové († 19. 3. 2011 Bratislava), kameraman. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kinematografie. Ako asistent kamery sa podieľal na vyše 30 dokumentárnych filmoch. Pracoval na filmoch A. Lettricha, M. Hollého, S. Barabáša. M. Ťapáka ai. Za svoju tvorbu získal aj národnú filmovú cenu Slnko v sieti a Cenu predsedu NR SR. - 90. výročie narodenia

6. 5. 1988 † Gejza Dusík, pseud. Fedor Ilnickij, Bratislava (* 1. 4. 1907 Zavar), hudobný skladateľ. Klasik slovenskej populárnej hudby, spoluzakladateľ slovenskej operety a tanga. Ťažiskom jeho tvorby bola opereta, ale komponoval aj tanečné piesne (asi 250), koncertné i orchestrálne skladby. Jeho operety tvorili kmeňový repertoár operetných scén. Doma i v zahraničí sa predalo vyše milióna jeho platní. SOZA každoročne udeľuje Cenu Gejzu Dusíka. - 30. výročie úmrtia

8. 5. 1993 † doc. JUDr. Ernest Štric, CSc., Bratislava (* 11. 1. 1925 Zvolen), dramatik, filmový teoretik, vysokoškolský pedagóg. Začínal ako redaktor, pedagogicky pôsobil na Katedre filmovej a televíznej tvorby DF VŠMU v Bratislave, kde začas i dekanom fakulty. Písal filmové a divadelné kritiky Autor rozhlasových, divadelných a televíznych hier. - 25. výročie úmrtia

9. 5. 1918 * doc. Bohuslav Valašťan, Hrachovište († 17. 12. 1975 Bratislava), zbormajster, skladateľ, vysokoškolský pedagóg. Bol korepetítorom a príležitostne i dirigentom Opery SND v Bratislave, vedúcim hudobného odboru Matice slovenskej, tajomníkom a hlavným organizátorom Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, dirigentom a dramaturgom opery a baletu Štátneho divadla v Košiciach. Pedagogicky pôsobil na Katedre operného spevu Hudobnej fakulty VŠMU. Založil a dirigoval viacero zborov, bol tiež umeleckým vedúcim Speváckeho zboru slovenských učiteliek. Bol poradných zborov a odborných porôt na zborových súťažiach. Preložil libretá opier, písal skladby pre spevácke zbory, baletnú hudbu pre deti, zbieral a upravoval ľudové piesne. - 100. výročie narodenia

9. 5. 1943 * Ivica Ozábalová, bábkoherečka, publicistka. Vyše 25 rokov bola členkou Štátneho bábkového divadla v Bratislave (dnes Bratislavské bábkové divadlo). Neskôr pracovala v Divadelnom ústave v Bratislave. Vydala viaceré faktografické dokumentačné a bibliografické súpisy. Autorka TV bábkových scenárov, adaptácií rozprávok a publicistických relácií o bábkovom divadle. Bola predsedníčkou slovenskej sekcie Medzinárodnej bábkarskej únie. - 75. výročie narodenia

10. 5. 1918 * Alfred Wetzler, pseud. Jozef Lánik, Trnava († 8. 2. 1988 Bratislava), antifašista, spisovateľ. Bol internovaný v pracovnom tábore v Seredi, v apríli 1942 bol deportovaný do koncentračného tábora Osvienčim odkiaľ spolu s Walterom Rosenbergom (Rudolfom Vrbom) 7. 4. 1944 ušli a vypovedali o tom, čo sa v tábore deje, podľa ich výpovedí bola spísaná 32-stranová správa, ktorú sa podarilo sa uverejniť vo švajčiarskej tlači a vo vysielaní BBC. Správa (známa aj ako Auschwitz Protocols) patrí k základným dokumentom o holokauste. Pod pseudonymom Jozef Lánik vydal memoárový román Čo Dante nevidel. In memoriam mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra II. triedy a Kríž Milana Rastislava Štefánika. - 100. výročie narodenia, 30. výročie úmrtia

11. 5. 1938 * Alžbeta Barthová-Pietrová, Tiszaderszs, Maďarsko († 23. 2. 2004 Bratislava), herečka. Bola členkou Maďarského oblastného divadla v Komárne, Divadla J. Záborského v Prešove, Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, Divadla SNP v Martine a Novej scény. Menšie úlohy hrala aj vo filmoch a televíznych inscenáciách. - 80. výročie narodenia

11. 5. 1938 * PhDr. Alžbeta Rajterová, muzikologička, hudobná kritička. Bola dramaturgičkou a riaditeľkou Slovenskej filharmónie, šéfredaktorkou muzikologickej revue, časopisu Hudobný život. Prekladá odbornú muzikologickú literatúru. Pôsobí v občianskom združení Albrecht Forum, ktoré sa venuje záchrane Albrechtovského domu v Bratislave. Spoluzakladala festivalu Dní starej hudby v Bratislave. - 80. výročie narodenia

11. 5. 1943 * Jozef Stražan, Bratislava, herec. Vyše 55 rokov je členom Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Brilantne stvárňoval i postavy v muzikáloch. Účinkoval v mnohých filmoch, TV inscenáciách, v košickom rozhlase i v zábavných programoch košickej televízie. - 75. výročie narodenia

11. 5. 1958 * Ondrej Kalamár, Zvolen, básnik a aforista. Autor básnických zbierok, kníh aforizmov a spomienkovej knihy. - 60. výročie narodenia

11. 5. 1978 † PhDr. Vševlad Jozef Gajdoš, OFM, Maňa (*15. 5. 1907 Maňa), historik, knihovník, pedagóg, františkánsky kňaz. Znalec slovenských kultúrnych dejín. V septembri 1947 ho zatkli, obvinili z vytvorenia ilegálnej protištátnej organizácie, väznený bol do 1956. Po prepustení pracoval v Matici slovenskej. Zaoberal sa predovšetkým výskumom františkánskych knižníc a archívov, vytvoril súpisy ich prvotlačí a pramenných materiálov. Preskúmal a usporiadal Apponyiovskú knižnicu v Oponiciach, Zayovskú knižnicu v Uhrovci, objavil časť knižnice a archívu A. Bernoláka v Nových Zámkoch. Objavil tzv. Uhrovský hudobný zborník (rkp. zborník z 1730), prispel k poznaniu diela barokových františkánskych hudobníkov a skladateľov. - 40. výročie úmrtia

13. 5. 1943 * Vladimír Havrilla, Bratislava, výtvarník (sochár, maliar grafik), filmár a spisovateľ. Jedna z najvýraznejších postáv slovenského intermediálneho umenia, medzinárodne uznávaný výtvarný umelec. V období normalizácie bol vytesnený z oficiálneho umeleckého života, bol kultovou postavou bratislavského undergroundu. Priekopník experimentálneho filmu; venuje sa počítačovej grafike a počítačovej 3D animácii. Vystavoval samostatne i na kolektívnych výstavách a získal významné ocenenia doma i v zahraničí. Od konca 60. rokov sa venoval literárnej činnosti. Autor poviedok, samizdatovo vyšli jeho prozaické práce s vlastnými ilustráciami. - 75. výročie narodenia

13. 5. 1948 * Viliam Jablonický, Jaslovské Bohunice, redaktor, publicista, kritik. Prednášal dejiny kultúry a filmu na FF UK a VŠMU v Bratislave i na Trnavskej univerzite. Podieľal sa na dokumentárnych filmoch, od 2015 je členom poradného výboru ENRS Európskej siete pre pamäť a solidaritu. - 70. výročie narodenia

15. 5. 1943 * Ivan Habaj, Urmince, prozaik, právnik. Jeho prózy sa tematicky viažu na južné Slovensko. Píše novely, poviedky, vydal románovú trilógiu. - 75. výročie narodenia

16. 5. 2008 † Anton Anderle, Banská Bystrica (* 20. 11. 1944 Dolná Lehota), ľudový bábkar, bábkoherec, bábkovodič. Pochádzal zo slávnej bábkarskej rodiny Anderlovcov z Radvane. V 90. rokoch sa zaradil medzi popredných európskych ľudových bábkarov. Reštauroval bábky, vyrezával a konštruoval marionety. Jeho unikátna zbierka marionet (1 000) predstavuje najucelenejší doklad vývinu bábkového divadla na Slovensku. Viedol workshopy a semináre o tradičnom bábkarstve. Získal rôzne ocenenia na bábkarských festivaloch. V Banskej Bystrici sa koná Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň. - 10. výročie úmrtia

16. 5. 1948 * PhDr. Eleonóra Kovalčíková, Martin, kultúrno-osvetová pracovníčka, neprofesionálna výtvarníčka. Dlhé roky pracovala v krajských kultúrnych zariadeniach, bola riaditeľkou Krajského osvetového strediska v Košiciach. Venuje sa maľbe, vystavuje na kolektívnych výstavách i samostatne, zúčastňuje sa na výtvarných plenéroch na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko). V Košiciach je členkou občianskeho združenia K-Art, klubu výtvarníkov BOTTEGA-ART a Českého spolku. Pôsobí tiež ako kurátorka výstav. Bola spolupracovníčkou Národného osvetového centra (členka programovej rady Folklórneho festivalu Východná). Je nositeľkou Medaily D. G. Licharda. – 70. výročie narodenia

18. 5. 1938 † Karol Angermayer ml., Bratislava (* 9. 3. 1877 Bratislava), kníhtlačiar a nakladateľ. bol zodpovedným a hlavným redaktorom denníkov Pressburger Zeitung a Magyar ujság. Po 1918 sa v jeho tlačiarni tlačilo viac ako 70 novín a časopisov. - 80. výročie narodenia

19. 5. 1938 * prof. Vladimír Strnisko, Martin, režisér, dramaturg, vysokoškolský profesor. Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti strednej generácie našich divadelných režisérov. Väčšinu dramatických textov si upravuje a prispôsobuje a najmä ruské aj sám prekladá. Bol dramaturgom literárno-dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave, režisérom a aj umeleckým šéfom Činoherného súboru Divadla na korze, bol dramaturgom a režisérom činoherného súboru Novej scény, režisérom a riaditeľom Činohry SND a tiež riaditeľom a umeleckým šéfom pražského Činoherného klubu. Vo viacerých, aj zahraničných - predovšetkým českých, divadlách hosťoval. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. - 80. výročie narodenia

21. 5. 1928 † Martin Kukučín, vl. menom Matej Bencúr, Pakrac, Chorvátsko (* 17. 5. 1860 Jasenová), prozaik, lekár. Najvýznamnejší prozaik na prelome 19. a 20. stor., kritikou označovaný za najautentickejšieho epika slovenského literárneho realizmu. Pôsobil ako lekár v obci Selca na chorvátskom ostrove Brač odkiaľ sa vysťahoval do Čile. Po návrate žil v Prahe, Martine a striedavo v chorvátskych mestách. Námety svojich próz čerpal predovšetkým zo slovenského dedinského prostredia, z Dalmácie či zo života chorvátskych vysťahovalcov v Južnej Amerike. Písal krátke črty, humoresky, poviedky, novely, romány, divadelné hry, cestopisné črty ale aj fejtóny a publicistiku. - 90. výročie úmrtia

21. 5. 1978 † Ladislav Neshyba st., Praha (* 18. 11. 1927 Jemnice, Česko), operný spevák (bas). Bol sólistom Opery Štátneho divadla v Košiciach, Opery SND a Opery Národného divadla v Prahe. - 40. výročie úmrtia

24. 5. 1693 * Georg Raphael Donner, Essling, Rakúsko († 15. 2. 1741 Viedeň), rakúsky sochár, kovorytec a medailér. Jeho dielo predstavuje prechod od baroka k neoklasicizmu v strednej Európe. V rokoch 1729 - 39 pôsobil na pozvanie arcibiskupa prímasa Imricha Esterházyho v Bratislave. V jeho službách tu vytvoril svoje vrcholné diela (sochárska výzdoba kaplnky sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina, hlavný oltár so súsoším sv. Martina na koni so žobrákom a s dvoma adorujúcimi anjelmi, dva bočné oltáre - jeden s reliéfom archanjela Michala). - 325. výročie narodenia

26. 5. 1993 † Vlado Kubenko, Bratislava (* 10. 8. 1924 Poprad-Veľká), filmový režisér, dokumentarista, patrí medzi zakladateľské osobnosti slovenskej kinematografie, bol priekopníkom slovenského dokumentárneho filmu. Nakrúcal dokumentárne a spravodajské filmy so širokým záberom. - 25. výročie úmrtia

27. 5. 1918 * Ferdinand Kubala, Lisková († 8. 2. 1996 Trenčín), hudobník, organizačný vedúci súboru Trenčan, zberateľ ľudových piesní, tancov a zvykov. Bol organizačným vedúcim súboru a v ľudovej hudbe hral na kontrabase. S manželkou robil výskum folklórneho materiálu vo vyše 60 dedinách trenčianskeho regiónu a spracovával ho pre potreby súboru. Mladým hudobníkom sa za šírenie tradičnej ľudovej hudobnej kultúry medzi mládežou udeľuje Cena Ferdinanda Kubalu. - 100. výročie narodenia

27. 5. 1928 * Ján Siváček, Myjava († 16. 12. 1987 Trnava), skladateľ, dirigent, aranžér, organizátor hudobného života. Viedol vlastný tanečný Orchester Jána Siváčka, s ktorým hrával swing. Bol spoluzakladateľom, riaditeľom a predsedom festivalového výboru festivalu Bratislavská lýra, zástupcom riaditeľa vydavateľstva Opus. Pedagogicky pôsobil na VŠMU i na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Autor viacerých swingových evergreenov a populárnych tanečných piesní. - 90. výročie narodenia

27. 5. 1948 * Klára Bočkayová, Martin, výtvarníčka. Od polovice 70. rokov svoje diela tvorí technikou frotáže, pri ktorej ako východisko používa ženské ručné práce. Vyučovala na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Je zakladajúcou členkou skupiny A-R (Avance - Retard), združujúcej predstaviteľov alternatívnej výtvarnej scény 70. a 80. rokov. V 70. a 80. rokoch vystavovala v privátnych a alternatívnych výstavných priestoroch. - 70. výročie narodenia

28. 5. 1958 † Mikuláš Schneider-Trnavský, Bratislava (* 24. 5. 1881 Trnava), hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Tvorca slovenskej koncertnej piesne ("slovenský Schubert"). Po vzniku ČSR bol odborným štátnym inšpektorom hudby, pri založení Hudobnej školy pre Slovensko, bol členom výboru Ústavu pre ľudovú pieseň, predsedom Spolku slovenských umelcov pri Matici slovenskej, pracoval v porotách súťaží speváckych zborov, prednášal v dirigentských kurzoch. V prvom období tvorby robil úpravy ľudových piesní a skladal prvé umelé piesne na texty slovenských básnikov. Komponoval príležitostné skladby, predovšetkým však cirkevné vokálno-inštrumentálne kompozície, komorné duchovné skladby, koncertné piesne. Vydal viaceré zbierky ľudových a národných piesní pre sólový hlas s klavírom. Komponoval aj klavírne diela, organové, zborové skladby, robil úpravy národných a ľudových skladieb pre mužský, ženský i miešaný zbor. Ťažisko jeho tvorby predstavovala cirkevná hudba. V 1921 ho Spolok sv. Vojtecha poveril spracovaním hudobnej stránky piesní do Jednotného katolíckeho spevníka. Zaradil doň vyše 550 piesní. Skomponoval jednu symfóniu, orchestrálnu suitu, detskú spevohru a operetu. - 60. výročie narodenia

29. 5. 1918 * Oľga Budská, Trenčín († 25. 5. 2015 Bratislava), herečka. V SND prvýkrát účinkovala v 1939 ako hosťujúca subreta v operete, v stálom angažmán bola v SND 35 rokov. - 100. výročie narodenia

30. 5. 1943 * Peter Lipa, Prešov, džezový spevák, skladateľ a aranžér, organizátor džezových podujatí, moderátor, hudobný publicista a redaktor. Ako džezový vokalista si získal európske renomé (už v 80. rokoch minulého stor. sa v rebríčku najlepších európskych džezových spevákov v časopise Jazz Forum pravidelne umiestňoval v prvej päťke). Bol členom viacerých džezových formácií, spolupracoval na mnohých krátkodobých aj dlhodobých projektoch. Vytvoril si osobitý vokálny prejav s dôrazom na text, ako prvý na Slovensku používa v džeze slovenčinu. Vystupoval na všetkých kontinentoch. Je dlhoročným dramaturgom a organizátorom festivalu Bratislavské jazzové dni a prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. - 75. výročie narodenia

 

16. 5. 1948 * PhDr. Eleonóra Kovalčíková, Martin, kultúrno-osvetová pracovníčka, neprofesionálna výtvarníčka. Dlhé roky pracovala v krajských kultúrnych zariadeniach, bola riaditeľkou Krajského osvetového strediska v Košiciach. Venuje sa maľbe, vystavuje na kolektívnych výstavách i samostatne, zúčastňuje sa na výtvarných plenéroch na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko). V Košiciach je členkou občianskeho združenia K-Art, klubu výtvarníkov BOTTEGA-ART a Českého spolku. Pôsobí tiež ako kurátorka výstav. Bola spolupracovníčkou Národného osvetového centra (členka programovej rady Folklórneho festivalu Východná). Je nositeľkou Medaily D. G. Licharda. – 70. výročie narodenia