Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  september  >>
po ut st št pi so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
SEPTEMBER 2017

1. 9. 2007 † Vladimír Reisel, Bratislava (* 19. 1. 1919 Brodzany), básnik, prekladateľ, predstaviteľ nadrealizmu. Okrem iného bol tlačovým atašé na čs. veľvyslanectve v Paríži či šéfredaktorom Slovenských pohľadov. V druhej polovici 30. rokov publikoval prvé básne a preklady z francúzskej poézie. Prekladal klasickú i modernú francúzsku literatúru. – 10. výročie úmrtia

3. 9. 1917 * Rudolf Petrák, Sučany († 3. 3. alebo 4. 3. 1972 Greenwich, Connecticut, USA), operný spevák, tenorista. Dvadsať rokov bol sólistom New York City Opera. Spieval na operných scénach v Európe a Južnej Amerike. Jeho meno nesie Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline. – 100. výročie narodenia

3. 9. 1992 † PhDr. Oskár Čepan, DrSc., Bratislava (* 27. 2. 1925 Cífer), literárny historik, teoretik a kritik, editor, výtvarník, výtvarný kritik. Erudovaný a rešpektovaný vedec a kritik. Celý život sa venoval literárnohistorickému výskumu. Jeho práce o romantizme, realizme a medzivojnovej literatúre predstavujú špičku našej povojnovej literárnej vedy. Ako teoretik a kritik venoval pozornosť aj výtvarnému umeniu. Sám sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Od roku 2001 sa mladým nadaným výtvarníkom každoročne udeľuje Cena Oskára Čepana. – 25. výročie úmrtia

4. 9. 1977 † Peter Zván, obč. menom Ervín Holéczy, Bratislava (*1. 11. 1897 Nová Baňa), prozaik, publicista, lekár. Od čias vysokoškolských štúdií publikoval časopisecky články a poviedky, písal životopisné romány o slovenských tolstojovcoch. – 40. výročie úmrtia

4. 9. 1987 † František Dibarbora, Bratislava (* 19. 11. 1916 Bratislava), herec, režisér. Bol členom Činohry SND, Operety SND i Novej scény ND v Bratislave. Režíroval v divadle i v televízii. Účinkoval vo filme, v televízii a v rozhlase. Bol populárny i ako estrádny umelec. – 30. výročie úmrtia

7. 9. 1967 † JUDr. Miloš Ruppeldt, Bratislava (* 18. 9. 1922 Bratislava), diplomat, novinár, publicista, prekladateľ. Bol osobným tajomníkom V. Clementisa, potom diplomatom v Paríži, Štokholme a 1949 – 51 chargé d’ affaires v Indii. V roku 1951 ho na základe vykonštruovaných obvinení zbavili funkcie, pracoval ako robotník v Prahe. Prekladal anglo-americkú a španielsku literatúru.– 50. výročie úmrtia

8. 9. 1987 † František (Fraňo) Gibala, Bratislava (* 5. 4. 1912 Krajná Poľana), sochár. Autor pomníkov a pamätníkov, portrétov, búst, komorných plastík, sôch a súsoší, pamätných tabúľ, venoval sa aj medailérstvu. – 30. výročie úmrtia

9. 9. 1942 * prof. Dr. h. c. Ondrej Lenárd, Krompachy, dirigent. Patrí k špičkových dirigentským osobnostiam. Pôsobil v Opere SND, bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a šéfom Slovenskej filharmónie. V súčasnosti je šéfdirigentom Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. Pravidelne hosťoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA, Kanade, Brazílii a často v Japonsku. Spolupracuje s významnými orchestrami a sólistami. Realizoval početné nahrávky. Je nositeľom významných ocenení. – 75. výročie narodenia

11. 9. 1937 * Dušan Kraus, Martin († 13. 6. 2001 Bratislava), prozaik, dramatik, scenárista. V prozaickej tvorbe tematicky čerpal z nedávnej minulosti i z obdobia 2. svetovej vojny, písal aj knihy pre deti a mládež, rozhlasové hry a scenáre televíznych filmov. – 80. výročie narodenia

12. 9. 1942 * Mikuláš Fehér, Bratislava, dramaturg, scenárista a režisér. Pracoval v Čs. televízii v Bratislave, bol režisérom i šéfdramaturgom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, pôsobil tiež v trnavskom Divadla pre deti a mládež. Ako režisér hosťoval v mnohých divadlách. Patrí k hlavným spolupracovníkom festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti amatérskeho divadla i umeleckého prednesu a divadiel poézie. Autor rozhlasových a televíznych dramatizácií, bábkových hier. – 75. výročie narodenia

14. 9. 1947 * Ľuboš Jurík, novinár, prozaik, publicista, esejista. V minulosti bol aj hovorcom predsedu NR SR (1992 – 97). Je autorom zbierok poviedok, románov, detektívok, literatúry faktu, kníh rozhovorov s domácimi i zahraničnými spisovateľmi. – 75. výročie narodenia

16. 9. 1977 † PhDr. Ján Poliak, Bratislava (* 13. 3. 1929 Horná Ves), literárny vedec a kritik. Svoj celoživotný profesionálny záujem sústredil na literatúru pre deti a mládež, venoval sa jej teórii, dejinám, kritike i edičným otázkam. Z jeho kritickej a publicistickej tvorby vyšli viaceré knižné výbery. – 40. výročie úmrtia

17. 9. 1937 * prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., Červený Hrádok, literárny vedec a kritik, editor, esejista, prekladateľ, univerzitný profesor. Okrem iného bol šéfredaktorom Revue svetovej literatúry a vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Časopisecké články, doslovy, štúdie a eseje postupne vydával knižne. Prekladal z nemčiny. – 80. výročie narodenia

17. 9. 1947 * Jozef Bednárik, Zeleneč († 22. 8. 2013 Bratislava), herec a režisér. Mimoriadna režisérska osobnosť nášho divadla. Režíroval činoherné inscenácie, muzikály, opery, ale aj bábkové divadlo, televízne inscenácie (adaptácie literárnych diel). Od polovice 70. rokov režíroval ochotnícky súbor Z-divadlo v Zelenči. Začínal v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Začiatkom 90. rokov na Novej scéne v Bratislave odštartoval éru muzikálov, muzikály režíroval aj v nitrianskom DAB a v Štátnom divadle v Košiciach. Režíroval v SND, v Štátnom bábkovom divadle aj v Prahe. Hosťoval na rôznych festivaloch, v Edinburghu získal cenu kritiky za najlepšiu hudobnú inscenáciu (Gounodov Faust a Margaréta v naštudovaní Opery SND). Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení (Cena DOSKY, Cena Pavla Straussa, 2010). – 70. výročie narodenia

19. 9. 1977 † Andrej Rudlovčák, Prešov (* 9. 8. 1905 Nižný Žipov), rozhlasový pracovník. Dlhé roky pracoval v rozhlasovom ukrajinskom vysielaní, na ktorom sa podieľal aj autorsky. – 40. výročie narodenia

22. 9. 1997 † Paľo Bohuš, obč. menom Pavel Sabo, Sriemska Kamenica, Srbsko (* 24. 4. 1921 Báčsky Petrovec, Srbsko), vojvodinský slovenský básnik, esejista, povolaním lekár. Okrem poézie sa venoval sa aj literárnej kritike a esejistike. – 20. výročie úmrtia

27. 9. 1992 † prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc., Ľubochňa (* 15. 10. 1908 Skalica), jazykovedec, univerzitný profesor, akademik SAV. Zakladateľská osobnosť modernej slovenskej jazykovedy, jeden zo zakladateľov SAV. Za komunistického režimu bol perzekvovaný, v roku 1948 bol predčasne penzionovaný, v 50. rokoch bol odsúdený a väznený, neskôr amnestovaný. V roku 1968 bol rehabilitovaný a mohol znova prednášať na vysokých školách. V roku 1944 v snahe zachrániť (pred bombardovaním) a zachovať univerzitnú knižnicu ju evakuoval do svojho domu v Ľubochni, kde bola zapečatená notárom a ustanovená správkyňa, po vojne sa knihy vrátili naspäť do Bratislavy. – 25. výročie úmrtia

29. 9. 1942 * Karol Pém, Košice († 23. 4. 1993 Košice), básnik, prozaik, autor rozprávok pre deti. – 75. výročie narodenia

30. 9. 1947 * Sylvia Turbová, Opava († 29. 7. 2015 Praha), herečka. Začínala v Štátnom divadle v Košiciach, bola dlhoročnou členkou Činohry Národného divadla v Prahe. Hrala vo filme, v televízii, účinkovala v dabingu. – 70. výročie narodenia

30. 9. 1987 † Janko Čeman, vl. menom Michal Kámaň, Pivnica, Vojvodina, Srbsko (* 30. 9. 1922 Pivnica), slovenský vojvodinský spisovateľ, roľník. V literatúre samouk, písal poviedky a drámy. Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici od roku 1995 každoročne organizuje podujatie Dni Janka Čemana s festivalom DIDA (Divadelné inscenácie dolnozemských autorov). – 30. výročie úmrtia