Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  október  >>
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
OKTÓBER 2017

1. 10. 1937 * Tibor Kopócs, Veľké Kosihy, grafik, ilustrátor, maliar, scénograf. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách. Venuje sa aj umeleckému smaltu. – 80. výročie narodenia

1. 10. 1997 † Otakar Krivánek, Bratislava (* 18. 9. 1931 Levoča), filmový režisér. Začínal ako režisér v Krajovom divadle v Nitre, potom pôsobil v Bratislave ako režisér Spravodajského filmu, Štúdia dokumentárnych filmov a Štúdia hraných filmov. Nakrúcal filmové žurnály, dokumentárne filmy aj hrané filmy. – 20. výročie úmrtia

2. 10. 1692 * Ján Tomka-Sásky, Zvolen († 26. 8. 1762 Bratislava), pedagóg, geograf, historik. Študoval filozofiu, politické vedy a právo. Pôsobil ako rektor lýcea a kňaz v Győri, potom ako rektor ev. lýcea v Bratislave. Žiak a blízky spolupracovník M. Bela. Popredný predstaviteľ geografie v 18. stor. v Uhorsku, priekopnícky zavádzal slovenské geografické názvoslovie. – 325. výročie narodenia

2. 10. 1867 * Timrava, vl. menom Božena Slančíková, Polichno († 27. 11. 1951 Lučenec), spisovateľka, prozaička, spolu s Tajovským vrcholná predstaviteľka druhej fázy literárneho realizmu. Po nevydarenej snahe zamestnať sa ako opatrovateľka zbierok v SNM v Martine robila učiteľku v materskej škole v Ábelovej. Písala poviedky a novely z dedinského prostredia a z prostredia panskej spoločnosti, zobrazujúce život ľudu i vidieckej inteligencie, s autobiografickými prvkami, s tematikou vysťahovalectva a i. Písala vecne, lakonicky, stroho, ostro, s dávkou irónie i sarkazmu. – 150. výročie narodenia

3. 10. 1937 * Gizela Miháliková, Šahy, dramaturgička, filmová historička, teatrologička.. Autorka štúdií, recenzií a článkov z oblasti divadla a filmu. – 80. výročie narodenia

4. 10. 1942 * Dežo Ursiny, Bratislava († 2. 5. 1995 Bratislava), bigbítový a artrockový hudobník, gitarista, skladateľ, spevák, textár, filmový dramaturg, režisér a scenárista. Originálny skladateľský aj interpretačný zjav, jedna z najvýraznejších osobností našej hudobnej scény. Pracoval ako dramaturg krátkeho filmu v Slovenskej filmovej tvorbe, komponoval hudbu k dokumentárnym i celovečerným filmom. Dlhé roky spolupracoval s klaviristom Jarom Filipom. Výsledkom jeho spolupráce s básnikom a textárom Ivanom Štrpkom je 11 štúdiových albumov. Napísal hudbu k televíznemu muzikálu Neberte nám princeznú. – 75. výročie narodenia

5. 10. 2007 † Julián Filo, Bratislava (* 10. 5. 1921 Nižná), maliar, grafik, ilustrátor. Od konca 50. rokov pracoval sa venoval monumentálnej tvorbe v architektúre. V 60. rokoch 20. stor. bola jeho tvorba ovplyvnená najmä pop-artom a hyperrealizmom, patril k priekopníkom techniky asambláže a montáže. Venoval sa aj náboženskej maľbe a sakrálnemu umeniu. Komornú tvorbu vystavoval na individuálnych výstavách a kolektívnych prehliadkach doma i v zahraničí. V 2012 dostal Cenu Fra Angelica in memoriam. – 10. výročie úmrtia

7. 10. 1927 † Ján Cádra, Bissone, Švajčiarsko (* 6. 12. 1882 Myjava), prekladateľ, publicista, spisovateľ. Bol tajomníkom švajčiarskeho spisovateľa a teoretika umenia W. Rittera. V novinách a časopisoch publikoval články o hudbe, výtvarnom umení, národopisné štúdie, cestopisné črty a poviedky. Propagoval slovenskú a českú kultúru vo Francúzsku a Švajčiarsku. – 90. výročie úmrtia

7. 10. 1997 † Dr. Gustáv Papp, Bratislava (* 28. 9. 1919 Čierny Balog), operný spevák, tenorista. Pracoval ako lekár a súbežne sa venoval koncertnej činnosti. Neskôr bol sólistom Opery SND v Bratislave i opery v Lipsku. – 20. výročie úmrtia

8. 10. 1947 * doc. Mgr. Ján Blaho, Považská Bystrica, choreograf, folklorista, vysokoškolský pedagóg. Pôsobil na vysokých školách v Nitre, dodnes vyučuje na VŠMU v Bratislave. Dlhoročne pôsobil ako choreograf a umelecký vedúci vo vysokoškolských folklórnych súboroch Ponitran a Gymnik. Choreograficky spolupracoval aj s o SĽUK-om a Lúčnicou, filmom, televíziou a divadlom. Vo folklórnom hnutí pôsobil ako lektor, inštruktor osvetových zariadení, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen programových komisií folklórnych festivalov, pripravovateľ a realizátor folklórnych programov, člen porôt. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra. – 70. výročie narodenia

10. 10. 1917 † Ignác Kojda, Kolačkov (* 6. 6. 1873 Piekielnik, Poľsko), ľudovýchovný pracovník, vlastivedný pracovník, národný buditeľ, rímskokatolícky kňaz. Zbieral ľudové piesne, príslovia, porekadlá, povery a povesti z Oravy a Spiša, venoval sa aj dialektológii. – 100. výročie úmrtia

10. 10. 1942 † Terézia Vansová, Banská Bystrica (* 18. 4. 1857 Zvolenská Slatina), spisovateľka, redaktorka, aktivistka ženského hnutia. Predstaviteľka prvej vlny realizmu v slovenskej literatúre. Zapájala sa do národných aktivít, pracovala v ženskom hnutí, podporovala ochotnícke divadlo, vydávanie a rozširovanie slovenskej tlače, venovala sa etnografii, osvetovej práci, regionálnej histórii. Po básnických začiatkoch písala črty, besednice, humoresky, anekdoty, novely, spoločenské rozprávky, romány, biograficky ladené poviedky a črty. Jej román Sirota Podhradských je prvým slovenským románom ženskej autorky. Bola podpredsedníčkou Živeny, prvého celoslovenského ženského spolku. Založila a redigovala prvý slovenský ženský časopis Dennica. Jej meno nesú dva festivaly umeleckého prednesu žien v poézii a próze. – 75. výročie úmrtia

11. 10. 1957 * Peter Rúfus, Liptovský Mikuláš, herec, recitátor. Bol členom Činohry SND v Bratislave. Hrá v tv filmoch, inscenáciách a seriáloch, venuje sa hlavne dabingu. – 60. výročie narodenia

14. 10. 1917 * Viliam Chmel, Temešvár († 30. 11. 1961 Bratislava), maliar, grafik a ilustrátor. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike a ilustrácii. – 100. výročie narodenia

15. 10. 1967 † Eugen Nevan, pôv. Neufeld, Bratislava (* 18. 1. 1914 Mohács), maliar a grafik, výtvarný pedagóg. Najmladší predstaviteľ pražskej vetvy slovenskej medzivojnovej výtvarnej moderny. Bol členom pražského spolku Mánes. Vyučoval na AVU v Prahe i v Vysokej škole pedagogickej Bratislave. Venoval sa predovšetkým figurálnej maľbe. – 50. výročie úmrtia

15. 10. 2007 † Michal Slivka, Bratislava (* 30. 7. 1929 Banská Bystrica), herec, zabávač. Bol členom Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Tatra Revue v Bratislave, účinkoval ako estrádny zabávač. – 10. výročie úmrtia

18. 10. 1927 * prof. Dr. Ján Kmeť, Aradáč, Srbsko († 16. 10. 2003 Nový Sad, Srbsko), literárny vedec, historik a kritik, komparatista, kultúrny historik, prekladateľ, univerzitný profesor. Autor literárnokomparatistických a literárnohistorických prác, kníh esejí, kritík a štúdií o slovenskej literatúre a kultúre na Dolnej zemi. Pripravil viacero antológií a výberov z diel slovenských spisovateľov. – 90. výročie narodenia

19. 10. 1942 † Peter Zvon, obč. menom Vladimír Sýkora, Bratislava (* 9. 1. 1913 Chrudim), dramatik a divadelný kritik. Pracoval ako právnik v banke, v roku 1940 napísal po česky veršovanú hru Tanec nad plačom, do slovenčiny ju preložila jeho žena. V roku 1942 ju pod pseudonymom zaslal do súbehu vydavateľstva Tranoscius, kde získala 1. cenu.– 75. výročie úmrtia

19. 10. 1977 † Vladimír Bahna, Bratislava (* 25. 7. 1914 Banská Štiavnica), filmový režisér a scenárista, dramaturg. Najprv nakrúcal dokumentárne, populárno-vedecké a reportážne filmy, potom hrané filmy. Pre televíziu nakrúcal adaptácie próz a divadelných hier. – 40. výročie úmrtia

21. 10. 1977 † Pavol Gašparovič Hlbina, Bobot (* 13. 5. 1908 Veľké Kršteňany), básnik, prekladateľ, literárny kritik, rímskokatolícky kňaz. Jedna z vedúcich osobností katolíckej moderny. Vo svojej poézii čerpal z nadrealizmu, českého poetizmu a modernej francúzskej poézie. Prekladal z francúzskej a nemeckej poézie. – 40. výročie úmrtia

22. 10. 1927 * prof. Pavel Šmok, Levoča († 4. 4. 2016 Praha), choreograf, režisér, tanečník, vysokoškolský profesor. Výrazne ovplyvnil vývoj českého tanečného umenia. Pôsobil ako tanečník, choreograf a šéf baletu vo viacerých českých divadlách. Bol tiež šéfom baletu vo švajčiarskom Bazileji. Choreograficky spolupracoval s mnohými domácimi i so zahraničnými divadlami a súbormi, s filmom a televíziou, vytvoril choreografie pre operu i činohru. Choreograficky spolupracoval aj s krasokorčuliarmi a modernými gymnastkami. Bol nositeľom Medaily za zásluhy, Ceny Thálie za celoživotnú umeleckú činnosť. – 90. výročie narodenia

22. 10. 1937 * doc. Tadeáš Salva, Lúčky († 3. 1. 1995 Bratislava), hudobný skladateľ, rozhlasový a televízny dramaturg, vysokoškolský pedagóg. Výrazná originálna osobnosť slovenskej hudobnej avantgardy. Pôsobil v rozhlase, televízii, SĽUK-u, vyučoval na univerzite v Nitre. Vo svojej tvorbe spájal inšpirácie slovenským hudobným folklórom s najavantgardnejšími kompozičnými technikami. Je tvorcom prvej slovenskej televíznej opery Margita a Besná (1971) a prvej rozhlasovej opery Plač (1976). Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. – 80. výročie narodenia

23. 10. 1942 * doc. PhDr. Elena Letňanová, Bratislava, klaviristka, publicistka, hudobná pedagogička, disidentka. Počas normalizácie mala zákaz koncertnej činnosti. V roku 1984 emigrovala do USA, kde obnovila svoju koncertnú činnosť a pôsobila aj ako pedagogička.. V roku 1992 sa vrátila na Slovensko. – 75. výročie narodenia

23. 10. 1977 † Ján Jonáš, Bratislava (* 23. 10. 1919 Prietrž), prozaik, publicista, scenárista. Predstaviteľ socialistickorealistickej prózy. Debutoval zbierkou krátkych próz, potom písal romány, filmové a televízne scenáre. – 40. výročie úmrtia

26. 10. 1942 * Stanislav Dančiak, Bratislava, herec. Bol členom Divadla na korze, Činohry Novej scény a Činohry SND v Bratislave. Účinkoval vo filme a televízii, výrazne sa uplatnil v dabingu a rozhlasových programoch. Nositeľ Pribinovho kríža II. triedy za celoživotné dielo. – 75. výročie narodenia

28. 10. 1917 † Ema Goldpergerová, Martin (*5. 3. 1853 Ľuboreč), etnografka, múzejníčka. Prvá kustódka Slovenského národného múzea v Martine a spolupracovníčka Andreja Kmeťa. Venovala sa zbieraniu ľudového odevu a výšiviek, ľudových piesní i zvykov. Funkcionárka Živeny. – 100. výročie úmrtia

28. 10. 1927 * Vladimír Kompánek, Rajec († 20. 1. 2011 Bratislava), sochár, maliar. Jedna z najvýznamnejších postáv nášho výtvarného umenia druhej polovice 20. stor., zakladajúci člen Skupiny Mikuláša Galandu. Celá jeho rozsiahla sochárska a maliarska tvorba sa viaže k slovenskému prostrediu. Jeho diela sú zastúpené vo všetkých verejných galériách na Slovensku, ako aj v inštitucionálnych a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Podieľal sa na založení Nadácie M. Galandu a Ateliéru slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts v Paríži. Bol nositeľom významných ocenení (Cena Cypriána Majerníka, Herderova cena). – 90. výročie narodenia

28. 10. 1937 * Anna Kajabová-Peňašková, Prievidza, operná speváčka, sopranistka. Dlhoročná sólistka Opery SND v Bratislave. Hosťovala v Moskve a New Yorku. Koncerte vystupovala s poprednými orchestrami doma i v zahraničí. Realizovala nahrávky v rozhlase a nahrala niekoľko gramofónových platní. – 80. výročie narodenia