Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  november  >>
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
NOVEMBER 2017

2. 11. 1942 * Eva Kostolányiová, Trnava († 3. 10. 1975 Bratislava), speváčka populárnych piesní, tanečnica, herečka. Patrila medzi naše najpopulárnejšie speváčky. Okrem sólových piesní spievala aj duetá s hercom Michalom Dočolomanským. Nahrala množstvo singlov a sólový album, v rozhlase realizovala asi 140 nahrávok. Účinkovala v televízii. – 75. výročie narodenia

3. 11. 1927 * prof. PhDr. Pavol Petrus, DrSc., Horné Strháre († 12. 2. 2014 Prešov), literárny historik a kritik, univerzitný profesor. Spočiatku sa venoval výskumu literatúry pre deti a mládež, potom sa zaoberal vývojom slovenskej literárnej kritiky z prelomu 19. a 20. storočia a špecializoval sa na výskum slovenského literárneho realizmu. – 90. výročie narodenia

3. 11. 1937 * Viera Švenková, Poprad-Veľká, prozaička, prekladateľka, publicistka. Píše prózu pre dospelých i pre deti, prekladá z nemčiny, angličtiny, ruštiny, ukrajinčiny. – 80. výročie narodenia

3. 11. 1942 * Ing. arch. Koloman Leššo, Prešov († 27. 9. 2013 Bratislava), maliar, grafik, karikaturista, ilustrátor, animátor, fotograf. Patril k zakladateľom slovenského animovaného filmu, bol priekopníkom netradičných výtvarných techník v animácii. Začínal ako karikaturista v novinách a v humoristickom časopise Roháč a súčasne sa venoval výtvarnej tvorbe pre Štúdio animovaného filmu. Podieľal sa asi na 100 filmoch a seriáloch vrátane televíznych Večerníčkov. Získal viacero ocenení, na Bienále animácie Bratislava 2012 mu udelili Čestnú medailu Albína Brunovského. – 75. výročie narodenia

3. 11. 1957 * Martin M. Šimečka, Bratislava, prozaik a publicista. Počas normalizácie v 80. rokoch patril k hlavným postavám undergroundu, bol pri zrode samizdatových periodík, v roku 1989 patril k najaktívnejším členom VPN. Založil vydavateľstvo Archa, neskôr bol šéfredaktorom denníka SME a českého týždenníka Respekt. Je autorom niekoľkých noviel. – 60. výročie narodenia

3. 11. 1967 † Ing. Eugen Bárkány, Bratislava (* 28. 8. 1885 Prešov), stavebný inžinier, pamiatkar, reštaurátor, kultúrny historik. Projektoval a staval rodinné domy a verejné budovy, reštauroval kostoly na východnom Slovensku. V roku 1928 založil Židovské múzeum v Prešove ako prvé svojho druhu na Slovensku. Písal články o architektúre synagóg a cintorínov. Venoval sa aj maliarstvu. – 50. výročie úmrtia

7. 11. 1892 * Július Flaché, Budapešť († 18. 9. 1967 Banská Bystrica), maliar. Venoval sa portrétnej a historickej maľbe. Jeho diela sú aj v SNG v Bratislave. – 125. výročie narodenia, 50. výročie úmrtia

8. 11. 1937 * prof. Jozef Jankovič, Bratislava, sochár, maliar a grafik, vysokoškolský profesor. Vedúca osobnosť moderného slovenského sochárstva. Bol spoluzakladateľom neformálneho združenia Konfrontácie a združenia Gerulata, podieľal sa aj na vzniku Slovenskej výtvarnej únie. Pre Pamätník SNP v Banskej Bystrici vytvoril hlavné súsošie Obete varujú. V období normalizácie bol významným reprezentantom alternatívnej scény a organizátorom jej aktivít. V roku 1989 patril medzi prvých aktivistov VPN. Bol rektorom VŠVU a viedol Katedru sochárstva. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Je nositeľom významných cien a ocenení (Herderova cena, Pribinov rad I. stupňa, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy). – 80. výročie narodenia

9. 11. 1957 * Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, Harvelka, nitriansky diecézny biskup, univerzitný profesor, cirkevný a kultúrny historik. Prednáša na teologických vysokých školách. Pápež Benedikt XVI. ho 9. 6. 2005 vymenoval za nitrianskeho biskupa. Ako historik sa venuje obdobiu kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na cirkevné dejiny Slovenska. Je autorom viacerých monografií a duchovnej literatúry. – 60. výročie narodenia

10. 11. 1997 † prof. PhDr. Ivan Plintovič, CSc., Banská Bystrica (* 2. 6. 1923 Bodorová), literárny vedec a historik, esejista, vysokoškolský profesor. Pôsobil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Zaoberal sa teóriou a metodikou vyučovania literatúry. Autor štúdií, literárnych esejí a kritík. Pôsobil ako porotca a lektor na súťažiach umeleckého prednesu. – 20. výročie úmrtia

12. 11. 1842 * Peter Dobroslav Bella Horal, Liptovský Svätý Mikuláš († 13. 6. 1919 Budapešť), básnik a prekladateľ. V almanachoch a časopisoch Uverejňoval básne, besednice a preklady. Viaceré jeho básne boli zhudobnené. Prekladal z poľskej, z ruskej, ukrajinskej a nemeckej literatúry. – 175. výročie narodenia

12. 11. 1917 * prof. PhDr. Július Špaňár, CSc., Veľká Maňa († 3. 2. 2007 Bratislava), klasický filológ, prekladateľ, univerzitný profesor. Patril k uznávaným prekladateľom z klasických jazykov. Bol pedagógom Univerzity Komenského, od roku 1975 nemohol pedagogicky pôsobiť. Zároveň mal počas normalizácie zákaz publikovať. Je autorom monografie, slovníkov, učebníc. Prekladal antických gréckych filozofov a historikov, gréckych dramatikov, európskych a našich mysliteľov a pedagógov latinského stredoveku a novoveku. Získal Cenu Jána Hollého. – 100. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

13. 11. 1927 * Stanislava Vaníčková, Praha, kostýmová výtvarníčka. Pôsobila ako kostýmová výtvarníčka Novej scény v Bratislave. – 90. výročie narodenia

13. 11. 1937 * Elena Pomšárová, Brezno, tanečnica, tanečná pedagogička, choreografka. Bola členkou Baletu SND v Bratislave a po emigrácii členkou baletného súboru Opéra Municipale Marseille. – 80. výročie narodenia

13. 11. 1947 * Michal Chuda, Papín, básnik, prekladateľ, redaktor, editor. Autor kresťanskej duchovnej poézie. Prekladá poéziu z ruštiny, bulharčiny, macedónčiny a češtiny. – 70. výročie narodenia

13. 11. 1997 † prof. Ján Želibský, Bratislava (* 24. 11. 1907 Jablonové). Maliar, vysokoškolský profesor. Príslušník pražskej vetvy Generácie 1909, významný predstaviteľ medzivojnovej výtvarnej moderny. Bol profesorom AVU v Prahe a VŠVU v Bratislave. – 20. výročie úmrtia

16. 11. 1917 † Leopold Štefan Horowitz, Viedeň (* 11. 1. 1838 Rozhanovce), maliar. Významný predstaviteľ portrétnej maľby 19. stor. Maliarstvo študoval súkromne u E. Rotha a V. Klimkoviča v Košiciach Vo Viedni portrétoval aj členov cisárskej rodiny. V roku 1891 dostal zlatú medailu na výstave v Berlíne. – 100. výročie úmrtia

17. 11. 1987 † doc. PhDr. Alexander Hirner, CSc., Bratislava (* 13. 12. 1911 Smolenice), sociológ, lexikograf. Spoluzakladateľ a kľúčová postava modernej slovenskej sociológie. V roku 1946 sa ako prvý habilitoval na Katedre sociológie FF Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecná sociológia. V roku 1958 bol na základe vykonštruovaných obvinení zatknutý a odsúdený na 13 rokov, stratu vedeckých hodností a vyznamenaní, 10 000 korún pokuty a zbavený občianskych práv na 5 rokov. Do roku 1966 bol väznený a v roku 1969 bol súdne plne rehabilitovaný. Ovplyvnil rozvoj slovenskej sociológie v oblasti teórie, metodológie i histórie. Za aktívnu účasť v SNP bol vyznamenaný Čs. vojnovým krížom, čs. medailou Za zásluhy I. stupňa, Čs. medailou Za chrabrosť a Radom SNP II. tr. V roku 1991 bol vyznamenaný Radom T. G. Masaryka IV. tr. (in memoriam). – 30. výročie úmrtia

18. 11. 1927 * Ladislav Neshyba st., Jemnice († 21. 5. 1978 Praha), operný spevák (bas). Bol sólistom Opery Štátneho divadla v Košiciach, sólistom Opery SND v Bratislave a sólistom Opery Národného divadla v Prahe. – 90. výročie narodenia

20. 11. 1927 * PhDr. Viliam Sokolík, Vrútky, knihovník, archivár, kultúrny historik, básnik. Bol dlhoročným pracovníkom Matice slovenskej v Martine. Zhromaždil a spracúval unikátnu zbierku obrazových dokumentov a fotografií (vyše 200 000 jednotiek). Napísal niekoľko básnických zbierok. – 90. výročie narodenia

20. 11. 1997 † Karol Elbert, Trnava (*19. 12. 1911 Trnava), klavirista, dirigent, hudobný skladateľ, rozhlasový pracovník. Patrí k zakladateľom slovenskej tanečnej hudby, k najhrávanejším autorom slovenských evergreenov. Napísal dve operety, detskú rozhlasovú operu, scénickú hudbu k inscenáciám (počas pôsobenia na Novej scéne), tanečné skladby a piesne, dychovú hudbu. Počas 2. svetovej vojny bol rasovo prenasledovaný a väznený v koncentračných táboroch Osvienčim, Gross Rosen a Mauthausen. – 20. výročie úmrtia

21. 11. 1927 * Andrej Chudoba, Krškany († 21. 1. 2014 Pukanec), prozaik, básnik, scenárista. Knižne debutoval básnickou zbierkou, potom sa venoval prozaickej tvorbe, písal poviedky, novely, romány. Bol tiež autorom filmových a televíznych scenárov. – 90. výročie narodenia

23. 11. 1987 † Daniel Okáli, Bratislava (* 9. 3. 1903 Liptovský Sv. Mikuláš), literárny kritik, advokát, komunistický verejný činiteľ. Študoval v Prahe, kde bol spoluzakladateľom združenia študentov-socialistov zo Slovenska, z ktorého sa sformovala skupina DAV. V rokoch 1948 – 51 bol povereníkom vnútra, potom ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu, odsúdili a do roku 1960 bol väznený. Vydal zbierku proletárskej poézie. Ako literárny kritik sa z marxistických pozícii venoval medzivojnovej literatúre a povojnovej socialistickej literatúre. – 30. výročie úmrtia

24. 11. 1867 * Ondrej Kalina, obč. menom Ján Smetanay, od 1944 Smetana, Veličná († 19. 4. 1953 Dolný Kubín), archivár, spisovateľ, prekladateľ. Písal prózu, poéziu, drámu, venoval sa publicistike, literárnokritickej činnosti. – 150. výročie narodenia

24. 11. 1942 * Róbert Szücs, Budapešť, operný spevák, barytonista. Vyše tri desaťročia bol sólistom Opery SND. Účinkoval v televíznych inscenáciách opier i ako koncertný spevák. Pedagogicky pôsobí na bratislavskom konzervatóriu. – 75. výročie narodenia

24. 11. 1947 * Mgr. art. Miklós Vojtek, PhD., Bratislava, tanečník, tanečný pedagóg. Ako prvý slovenský tanečník získal diplom Leningradskom akademickom choreografickom učilišti A. J. Vaganovovej. Bol členom a sólistom Baletu SND v Bratislave, členom baletu berlínskej Komickej opery, dramaturgom Baletu SND. – 70. výročie narodenia

25. 11. 2007 † Hana Kováčiková, Bratislava († 25. 2. 1925 Martin), herečka. Začínala v martinskom Slovenskom komornom divadle, potom bola dlhoročnou členkou Činohry Novej scény v Bratislave. Hrala vo filme a televízii. – 10. výročie úmrtia

27. 11. 1942 * Jozef Gerbóc, Snina († 7. 3. 2000 Bratislava), básnik, prekladateľ, redaktor. Vo vydavateľstve Smena zostavoval zborníky mladej poézie a prózy, pôsobil na Ministerstve kultúry SR, bol generálnym riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave. Autor básnických zbierok, prekladal z poľskej literatúry. – 75. výročie narodenia

27. 11. 1942 * prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., Prešov, estetička, mediálna teoretička, literárna kritička, univerzitná profesorka. Venuje sa teórii a kritike rozhlasovej hry a literatúry pre deti a mládež. Prekladá odbornú literatúru z oblasti kulturológie. Pracuje v porotách literárnych a rozhlasových súťaží, podieľala sa na profilovaní festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Je nositeľkou Ceny Fra Angelica. – 75. výročie narodenia

27. 11. 2007 † doc. Pavol Mikulík, Bratislava (* 2. 3. 1944 Prešov), herec, vysokoškolský pedagóg. Patril medzi najobsadzovanejších hercov v divadle aj v televízii, v rozhlase a v dabingu. Bol členom Činohry SND v Bratislave, Činoherného súboru Divadelného štúdia a Činohry Novej scény (aj umelecký šéf). Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. – 10. výročie úmrtia

28. 11. 1942 * Mgr. Magdaléna Kissová, Nové Zámky, dirigentka speváckych zborov, hlasová pedagogička, knižničná pracovníčka. Bola druhou dirigentkou Speváckeho zboru slovenských učiteľov Ozvena. Založila a viedla detský spevácky zbor Lastovička a dámsky komorný zbor Amadea v Nových Zámkoch. – 75. výročie narodenia

28. 11. 1967 † prof. PhDr. ThDr. Alexander Spesz, Bardejov (* 23. 11. 1889 Nová Ľubovňa), teológ a filozof, univerzitný profesor. Venoval sa morálnej teológii a filozofii, psychológii, ale zaujímal sa aj o parapsychológiu, okultizmus, špiritizmus, mystiku a mágiu. Vydal prehľad kresťanskej filozofie. – 50. výročie úmrtia

29. 11. 1937 * Ondrej Zimka, Turzovka, ilustrátor, grafik, maliar, animátor. Patrí medzi našich popredných ilustrátorov a karikaturistov. Venuje sa ilustrácii (predovšetkým detské knihy), karikatúre, plagátovej tvorbe, animovanému filmu. Vystavuje doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v galériách i v súkromných zbierkach (aj v zahraničí). Je nositeľom viacerých ocenení Najkrajšia detská kniha, Cena Ľudovíta Fullu, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. – 80. výročie narodenia