Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  marec  >>
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
MAREC 2017

1. 3. 1927 * Ivan Krivosudský, Bratislava († 4. 12. 2010 Trnava), herec. Bol dlhoročným členom Novej scény v Bratislave. Jeho doménou boli komické charaktery. Uplatnil sa aj vo filme a televízii, účinkoval v rozhlasových a televíznych satiricko-zábavných programoch a kabaretných pásmach. – 90. výročie narodenia

2. 3. 1947 * Mgr. Alena Štefková, Pliešovce, kultúrno-osvetová pracovníčka. Absolvovala štúdium bábkoherectva na DAMU v Prahe. Dlhoročná pracovníčka Osvetového ústavu, resp. Národného osvetového centra, kde viedla divadelné oddelenie, neskôr odbor záujmovej umeleckej činnosti a bola tiež riaditeľkou vrcholnej celoštátnej prehliadky neprofesionálneho divadla na Slovensku s medzinárodnou účasťou Scénická žatva. Bola viceprezidentkou stredoeurópskeho výboru medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA. – 70. výročie narodenia

5. 3. 1927 * Jozef Medveď, Brezno († 30. 8. 1984 Bratislava), filmový a televízny režisér. Bol jedným z prvých slovenských poslucháčov na pražskej FAMU. Pôsobil v Slovenskom filme v Bratislave. Ku krátkym filmom si písal námety aj scenáre; nakrúcal celovečerné filmy a tv filmy. – 90. výročie narodenia

5. 3. 2007 † Milan Kiš, Nitra (* 3. 8. 1934 Bratislava), herec. Pôsobil v Dedinskom divadle, v krajových divadlách v Spišskej Novej Vsi a v Trnave, v bratislavskej Tatra revue a bol dlhoročným členom Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde vytvoril vyše 100 postáv. Výrazný komediálny herec, vytvoril však aj niekoľko veľkých dramatických postáv vo vážnom repertoári a hral aj v muzikáloch (za postavu Tovjeho vo Fidlikantovi na streche ako prvý získal Cenu Jozefa Kronera). Niekoľko príležitostí dostal aj vo filme a televízii. – 10. výročie úmrtia

6. 3. 1927 * Ján Kováčik, Handlová, herec. Pôsobil v Rozhlasovej dramatickej družine, bol členom Činohry Novej scény v Bratislave a Divadla Andreja Bagara v Nitre. – 90. výročie narodenia

6. 3. 1957 * Pavel Bogacz, Bohumín († 12. 9. 2012 Bratislava), huslista, vysokoškolský pedagóg. Študoval hru na husliach v Ostrave a Prahe. Pôsobil v Slovenskom komornom orchestri B. Warchala, bol koncertným majstrom Slovenskej filharmónie a koncertným majstrom v Orchestra Ensemble Kanazawa v Japonsku, bol tiež členom Tokyo Virtuoso Orchestra. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave a v Tokyo College of Music. – 60. výročie narodenia

8. 3. 1817 * Jozef Božetech Klemens, Liptovský Mikuláš († 17. 1. 1883 Viedeň), maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, technik, vynálezca, učiteľ. Spolu s P. M. Bohúňom ústredná postava výtvarného života vrcholnej fázy národného obrodenia. Bol priekopníkom dagerotypie, v roku 1842 si v Prahe otvoril prvý dagerotypický ateliér, od roku 1849 žil na Slovensku. Ako maliar sa preslávil portrétmi osobností kultúry, národného a cirkevného života. V Žiline podľa jeho návrhov postavili pivovar a vybudovali mestskú studňu. Namaľoval päť obrazov: obraz Panny Márie a obraz sv. Pavla. Jeho diela sú v zbierkach SNG, v pražskej NG a Múzeu hl. mesta Prahy. Venoval sa aj biológii, prírodovede a archeológii. Vlastnil veľkú zbierku minerálov. Výkresy svojho návrhu na tlačiarenský stroj (samotlač) poslal na výstavu v Londýne v 1862. Nerealizovaným zostal jeho vynález parného stroja, založeného na princípe pohonu teplým vzduchom alebo teplou vodnou parou,. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. – 200. výročie narodenia

9. 3. 1927 * Hana Sarvašová, Bratislava († 20. 7. 2011 Totonto, Kanada), herečka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave. Od 1964 bola v emigrácii. – 90. výročie narodenia

9. 3. 1942 * Csaba Török, zvukový majster vo filme. – 75. výročie narodenia

10. 3. 1917 * Oľga Lichardová, Praha († 10. 2. 2001 Bratislava), herečka, dramatička, osvetová pracovníčka. Bola členkou divadla v Kladne, po príchode na Slovensko členkou VND v Košiciach, neskôr Novej scény v Bratislave. Potom sa venovala ochotníckemu divadlu, bola vedúcou divadelného odd. Osvetového ústavu v Bratislave. Významne prispela k zlepšeniu metodickej pomoci ochotníckemu divadlu na Slovensku. Autorka hier pre deti, tv scenárov, adaptácií vlastných hier, rozhlasových a tv relácií. – 100. výročie narodenia

10. 3. 1947 † Marína Oľga Horváthová, pseud. Slovenka, Turčianka, Martin (* 16. 5. 1859 Martin), spisovateľka, ochotnícka herečka. Bola kustódkou národopisných zbierok Slovenského národného múzea v Martine. Bola poprednou členkou Slovenského spevokolu. Prispievala do detského časopisu Včielka, v Národných novinách, Slovenských pohľadoch a Živene publikovala črty a novely. Písala divadelné hry. – 70. výročie úmrtia

10. 3. 1957 * Libor Vaculík, Praha, tanečník, choreograf a režisér. Významná osobnosť nášho tanečného umenia. Bol sólistom Baletu SND v Bratislave (1977 – 91), súčasne viedol vlastný súbor Balet Bratislava. Ako tanečník hosťoval v Nemecku, Grécku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, USA. Získal ceny na domácich i medzinárodných baletných súťažiach. Pôsobil ako choreograf na Novej scéne v Bratislave. Vyučoval na tanečnom konzervatóriu a na VŠMU. Ako choreograf pôsobil v Národnom divadle v Prahe. Vytvoril choreografie pre televíziu. Je autorom prvého tanečného muzikálu Edith – vrabčiak z predmestia, muzikálu Traja mušketieri a choreografií Bednárikových muzikálov. V Opere SND režíroval Straussovu operetu Noc v Benátkach, v Činohre SND je autorom choreografie v inscenácii Tančiareň. – 60. výročie narodenia

12. 3. 2007 † Karol Spišák, Bratislava (* 17. 8. 1941 Bratislava), režisér, herec. Pôsobil ako režisér Divadla Andreja Bagara v Nitre, neskôr aj jeho umelecký šéf, bol režisérom a riaditeľom Starého divadla v Nitre, ktoré profiloval ako „divadlo pre celú rodinu“. Režíroval aj tv filmy a inscenácie. – 10. výročie úmrtia

13. 3. 1927 † Daniel Šustek, Chicago, Illinois, USA (* 27. 1. 1846 Slovenská Ľupča), remeselník, autor cestopisných čŕt, krajanský činiteľ v USA. Vyučil sa za stolára, vandroval po Uhorsku a Rakúsku, Taliansku a Francúzsku, podnikol cestu do Afriky, Palestíny, Sýrie a do USA, kde sa usadil. Cestopisné reportáže z navštívených krajín uverejňoval na pokračovanie vo viacerých novinách a v krajanskej tlači v USA. V reportážnych obrázkoch z USA si všímal aj osudy slovenských vysťahovalcov. – 90. výročie úmrtia

13. 3. 1947 * prof. Dezider Tóth (Monogramista T .D)., Výčapy-Opatovce, výtvarník, vysokoškolský profesor. Patrí ku kľúčovým postavám našej výtvarnej scény druhej polovice 20. stor., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov konceptuálneho umenia. Venuje sa akcii, inštaláciám, maľbe, objektu, vizuálnej poézii, knižnému a grafickému dizajnu. Vyučuje na VŠVU v Bratislave, kde vytvoril a vedie Neateliér a je profesorom na Katedre maľby a iných médií. Počas normalizácie bol iniciátorom, organizátorom a účastníkom neoficiálnych výtvarných aktivít alternatívnej scény. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách. Od 1997 tvorí a vystavuje pod pseudonymom Monogramista T.D., publikuje pod pseudonymom Andro Verdan. Jeho tvorba je v slovenských i zahraničných zbierkach. Je nositeľom Ceny Nadácie Tatra Banky a Ceny Dominika Tatarku. – 70. výročie narodenia

13. 3. 1977 † František Krištof-Veselý, Bratislava (* 12. 4. 1903 Skalica), herec, spevák, režisér. Prvý profesionálne vyškolený operetný herec a spevák u nás. Študoval na Štátnej hereckej škole v Budapešti, potom pôsobil ako činoherný a operetný herec v Maďarsku, v SND v Bratislave, neskôr sólista operety a režisér činohry a napokon na Novej scéne v Bratislave ako herec, režisér i umelecký šéf jej Hudobnej komédie. Hral aj v pražských divadlách. Účinkoval aj vo filme. S veľkým úspechom spieval slovenské šlágre, tanečné piesne Gejzu Dusíka a slovenské tango. – 40. výročie úmrtia

14. 3. 1937 * Mária Brdárska-Janoška, Rejdová, speváčka, ľudová rozprávačka. Je zakladajúcou členkou, sólistkou a umeleckou vedúcou folklórnej skupiny Hôra v Rejdovej. – 80. výročie narodenia

14. 3. 1967 † doc. ThDr. Alojz Miškovič, Bratislava (*4. 9. 1902 Jurgów, Poľsko), literárny a cirkevný historik, pedagóg, publicista. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule, slovenčinu, filozofiu a poľštinu na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Bol profesorom a správcom učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, pracovníkom Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov v Bratislave, referentom Slovenskej ligy a Spolku sv. Vojtecha v Trnave, vedúcim Katedry cirkevných dejín a kresťanskej archeológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Zameriaval sa na predveľkomoravské a veľkomoravské obdobie, pôsobenie Konštantína a Metoda, na národné obrodenie a na dejiny spisovnej slovenčiny. – 50. výročie úmrtia

15. 3. 1947 * Juraj Kukura, Bratislava, herec, riaditeľ Divadla Aréna v Bratislave. Absolvoval štúdium herectva na VŠM. Bol členom Divadlo na korze, Novej scény, Činohry SND. Od r. 1984 žil a pôsobil v Nemecku a vo Švajčiarsku. Bohatá je jeho filmová a televízna filmografia (30 celovečerných filmov; 130 tv filmov a inscenácií; 37 tv seriálov:. Od r. 2002 je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna, kde aj hráva. Získal Cenu DOSKY a Cenu Literárneho fondu za najlepší mužský herecký výkon. Účinkuje aj v pražskom Činohernom klube. Žije striedavo v Bratislave, Hamburgu a v Prahe. – 70. výročie narodenia

16. 3. 1927 † Ľudovít Izák, pseud. Miloš Lihovecký, Kremnica (* 13. 4. 1862 Banská Štiavnica), učiteľ, zbormajster, hudobný skladateľ. Ako učiteľ pôsobil vo Vacove a Budapešti, napokon bol správcom ľudovej chlapčenskej školy vo Zvolene. Viedol Slovenský spevácky spolok. Zbieral a upravoval slovenské ľudové i umelé piesne pre zbor, spev a klavír, zbieral cirkevné chorály, komponoval klavírne skladby. – 90. výročie úmrtia

17. 3. 1927 * prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, Mestečko († 17. 6. 2008 Bratislava), architekt, vysokoškolský profesor. Absolvoval štúdium architektúry na SVŠT v Bratislave, kde potom pôsobil ako asistent prof. E. Belluša, bol vedúcim odboru architektúry na Povereníctve kultúry, viedol odbor na Slovenskom výbore pre výstavbu. Bol zakladateľom a vedúcim Katedry architektúry na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe sledoval syntézu architektúry so sochárstvom, príkladom je jeho najvýznamnejšie dielo Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ktoré vytvoril spolu so sochárom Jozefom Jankovičom. Bol nositeľom Ceny Dušana Jurkoviča a Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo. – 90. výročie narodenia

19. 3. 1817 * Jozef Miloslav Hurban, Beckov († 21. 2. 1888 Hlboké), spisovateľ, novinár, vydavateľ, politik, ev. kňaz. Popredný činiteľ národno-emancipačného hnutia (po Štúrovej smrti vodca hnutia), vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849, prvý predseda Slovenskej národnej rady. Študoval teológiu na ev. lýceu v Bratislave, kde bol s Ľ. Štúrom najaktívnejším členom Spoločnosti česko-slovanskej a po jej zrušení Ústavu reči a literatúry československej. V r. 1840 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, v Hlbokom, bol superintendentom slovenskej ev. patentálnej cirkvi. Na jeho fare v Hlbokom sa v júli 1843 so Štúrom a Hodžom dohodli o prijatí stredoslovenčiny za základ spisovného jazyka. Vydával almanach Nitra, kde ako prvý uviedol novú spisovnú slovenčinu. Bol zakladajúcim členom Tatrína. V marci 1848 sa na jeho fare uskutočnila porada národovcov, kde vznikol plán mítingov v krajoch Slovenska s cieľom vypracovať celonárodný revolučný program, napísal k nemu revolučný ohlas Bratia Slováci! Vďaka jeho neúnavnej agitácii sa 28. 4. 1848 v Brezovej pod Bradlom konal národnorevolučný míting, kde vyhlásili regionálny revolučný program Nitrianske žiadosti. Zúčastnil sa na formulovaní Žiadostí slovenského národa, ktoré boli prijaté v máji 1848 na zhromaždení v Liptovskom Mikuláši a vychádzali z jeho regionálneho programu. V septembri 1848 sa stal predsedom prvého slovenského národnopolitického orgánu – Slovenskej národnej rady. Bol vedúcou postavou slovenského povstania, organizátorom a politickým vodcom slovenských dobrovoľníkov. Po potlačení revolúcie bol spolu s ďalšími postavený pod policajný dozor. Bol spoluorganizátorom memorandového zhromaždenia v Martine (1861), zakladajúcim členom Matice slovenskej. Spočiatku písal vlasteneckú a ľúbostnú lyriku, neskôr sa venoval próze. Okrem almanachu Nitra vydával aj Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru, bol vydavateľom a redaktorom cirkevných časopisov. Je zaradený do zoznamu výročí UNESCO na rok 2017. – 200. výročie narodenia

20. 3. 1942 * Mgr. art. Danica Pilzová, Pezinok, baletka, tanečná pedagogička. Absolvovala štúdium pedagogiky tanca na VŠMU v Bratislave. Bola členkou a sólistkou Baletu SND v Bratislave, vyučovala na hudobno-tanečnej škole v Bratislave, externe pedagogicky pôsobila na VŠMU. Ako lektorka prednášala na seminároch v zahraničí. – 75. výročie narodenia

22. 3. 1937 * František Caban, Selce († 30. 5. 1991 Bratislava), operný spevák, barytonista. Bol sólistom Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, Opery Štátneho divadla v Brne, Opery SND v Bratislave, účinkoval aj v Nemecku. – 80. výročie narodenia

22. 3. 1942 * Milan Zelinka, Igram, prozaik, básnik a esejista. Pracoval ako mechanik telefónnych ústrední. Vydal zbierky poviedok či krátkych próz, novely, romány a románové novely. Získal cenu Anasoft litera. – 75. výročie narodenia

24. 3. 2007 † doc. PhDr. Ján Sedlák, CSc., Bratislava (* 21. 4. 1914 Veľká Lodina), literárny historik, dramaturg, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg. Študoval slovenčinu a francúzštinu na FF Univerzity Komenského v Bratislave, Jagelovskej univerzite v Krakove a parížskej Sorbonne. Pôsobil ako stredoškolský profesor, dramaturg Činohry SND, dramaturg Slovenského filmu a pracovník Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, kde založil a redigoval časopis Slovenský jazyk a literatúra v škole. Prednášal na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Je autorom monografií, odborných štúdií a článkov o autoroch a dielach francúzskej a poľskej literatúry, VŠ skrípt a učebnice. Zbieral a autorsky spracovával slovenské ľudové rozprávky. Prekladal prózu a divadelné hry z francúzštiny a poľštiny. – 10. výročie úmrtia

25. 3. 1867 * MUDr. Pavol Blaho, Skalica († 29. 11. 1927 Bratislava), lekár, politik, publicista, verejný a kultúrny činiteľ. Mal zásluhy na propagovaní a prenikaní slovenského ochotníckeho divadla do Čiech. Štúdium medicíny absolvoval na viedenskej univerzite, kde bol predsedom spolku Tatran. Spolu s Vavrom Šrobárom založil a do 1902 vydával liberálno-demokratický časopis Hlas. Pôsobil ako lekár v Skalici a kúpeľný lekár v Luhačoviciach, kde bol spoluorganizátorom porád Českoslovanskej jednoty. Propagoval drobnú národnouvedomovaciu, kultúrnu a hospodársku prácu, podnecoval zakladanie potravinových a úverových spolkov na Záhorí, spolkov triezvosti, podporoval rozvoj regionálnej kultúry a múzejníctva. V Skalici organizoval ochotnícke divadlo, z jeho iniciatívy sa začalo so stavbou nového Katolíckeho domu, ktorého architektom bol Dušan Jurkovič. Bol signatárom Martinskej deklarácie a v r. 1918 členom dočasnej Šrobárovej vlády v Skalici, potom vládnym referentom pre poľnohospodárstvo. Bol poslancom uhorského snemu za Slovenskú ľudovú stranu a poslancom čs. Národného zhromaždenia. – 150. výročie narodenia, 90. výročie úmrtia

25. 3. 1947 * Gabriela Beňačková-Čápová, Bratislava, operná speváčka, sopranistka. Absolvovala štúdium spevu na VŠMU v Bratislave. Bola sólistkou Opery ND v Prahe, Opery SND v Bratislave. Vystupuje na svetových operných scénach - Amsterdam, Mníchov, Viedeň, Miláno, Moskva, Buenos Aires, Paríž, New York.... Prezentovala sa na významných hudobných festivaloch, spolupracovala s vynikajúcimi orchestrami a svetovými dirigentmi. Získala viaceré ocenenia - titul Kammersängeri, Cena Artura Toscaniniho, Zlatá medaila Giuseppe Verdiho v Parme, Janáčkova medaila. Je prezidentkou festivalu Janáčkov máj. – 70. výročie narodenia

25. 3. 1942 * Michal Dočolomanský, Niedzica, Poľsko († 26. 8. 2008 Bratislava), herec. Celú svoju divadelnú hereckú kariéru prežil ako člen Činohry SND v Bratislave, kde k nezabudnuteľným patrila kreácia Jánošíka v muzikáli Na skle maľované, ktorého hral v 624 reprízach. Uplatnil sa vo filme a v televízii. Naspieval duetá so speváčkou E. Kostolányiovou. V r. 2007 dostal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy a Cenu Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu. Z iniciatívy Spolku Slovákov v Poľsku mu v 2010 odhalili na rodnom dome v Niedzici pamätnú tabuľu. – 75. výročie narodenia

26. 3. 1977 † MUDr. Ivan Stodola, Piešťany (* 10. 3. 1888 Liptovský Mikuláš), dramatik, lekár, organizátor zdravotníctva. Najvýznamnejší slovenský dramatik medzivojnového obdobia. Počas 1. svetovej vojny bol vojenským lekárom. V rokoch 1919 – 33 bol hlavným lekárom Podtatranskej veľžupy, potom hlavným zdravotným radcom a prednostom odd. na Krajinskom úrade v Bratislave, ministerským radcom na Ministerstve zdravotníctva v Prahe a sekčným šéfom a riaditeľom Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu, prednášal na LF Slovenskej univerzity v Bratislave. Zaslúžil sa o vybudovanie siete protituberkulóznych poradní a budovanie liečebných ústavov a sanatórií. V rokoch 1951 – 53 bol neoprávnene vyšetrovaný a väznený, po občianskej rehabilitácii pracoval ako lekár zdravotnej výchovy Okresného ústavu národného zdravia v Piešťanoch. Ako dramatik bol veľmi produktívnym autorom (vydal 19 hier, v rkp. ostalo 6 a ďalšie v pozostalosti). Napísal aj memoárové a autobiografické knihy, svojmu strýkovi Aurelovi Stodolovi, vynálezcovi parnej turbíny, venoval knihu Náš strýko Aurel (1968). – 40. výročie úmrtia

27. 3. 1592 * Juraj Tranovský (aj Třanowský, Trzanowski, Georgius Tranoscius), Tešín, Poľsko († 29. 5. 1637 Liptovský Mikuláš), barokový spisovateľ, ev. kňaz. Študoval na vo Wittenbergu. Pôsobil ako vychovávateľ a učiteľ, po vysvätení za kňaza ako ev. farár vo Valašskom Meziříčí, v Krasne a v Bielsku pri Tešíne. V časoch náboženského prenasledovania musel ujsť a v r. 629 odišiel na Slovensko. Bol kazateľom u G. Illésházyho na Oravskom zámku a ev. farárom v Liptovskom Mikuláši. Autor latinskej a českej náboženskej a svetskej literatúry. Zostavil a vydal prvý tlačený ev. kancionál Cithara sanctorum. Písně duchovní staré i nové (Levoča, 1636 – vrcholné dielo, obsahovalo vyše 410 piesní: jeho vlastné piesne, piesne preložené z latinčiny a z nemčiny, piesne zo slovenského prostredia a piesne českého pôvodu). Spevník je známy aj pod názvom Tranoscius, používali ho evanjelici v Čechách, na Slovensku (vo väčšine ev. zborov až do 1992) i na Dolnej zemi. Pripisuje sa mu i výklad Zjavenia Jána (Jánovej Apokalypsy). – 425. výročie narodenia

27. 3. 1927 * PhDr. Ivan Šípoš, DrSc., Ružomberok († 2. 1. 1988 Bratislava), psychológ, pedagóg. Pôsobil ako profesor gymnázia v Žiline, viedol oddelenie psychológie na tamojšom krajskom pedagogickom ústave, prednášal na Pedagogickom inštitúte v Martine, bol vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriaval na pedagogickú psychológiu, kognitívnu psychológiu, skúmanie pamäti, neskôr sa venoval výskumu sémantickej pamäti a psycholingvistike. Je autorom monografií, príručiek, početných vedeckých a odborných štúdií. Bol predsedom Slovenskej psychologickej spoločnosti SAV a členom Európskej spoločnosti pre kognitívnu psychológiu. – 90. výročie narodenia

29. 3. 1947 * doc. Mgr. Leo Štefankovič, ArtD., Trnava, scenárista a dramaturg, vysokoškolský pedagóg. Pracoval ako tajomník filmovej a televíznej zložky vo Zväze slovenských dramatických umelcov, pedagogicky pôsobí na FTF VŠMU v Bratislave. Je autorom viacerých filmových, televíznych a rozhlasových scenárov, humoristických poviedok. – 70. výročie narodenia

30. 3. 1937 * PhDr. Milan Vároš, Bytča, autor literatúry faktu, redaktor. Pracoval ako redaktor denníka Smena, v rovnomennom vydavateľstve redigoval edíciu Dobrodružné romány. Počas normalizácie nemohol publikovať. Neskôr bol šéfredaktorom týždenníka Život a mesačníka Rodina. Autor literatúry faktu. Je viacnásobným držiteľom Ceny E. E. Kischa, Ceny Klubu spisovateľov literatúry faktu, Ceny Vojtecha Zamarovského., prezident SR mu udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. – 80. výročie narodenia