Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  máj  >>
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
MÁJ 2017

1. 5. 1947 * Marián Filadelfi, Zlaté Moravce († 2. 1. 2006 Bratislava), herec. Pracoval ako rekvizitár vo filmových ateliéroch na bratislavskej Kolibe, hral vo filmoch režiséra Ela Havettu. Po odchode z Koliby pracoval v zdravotníctve. Po roku 1989 sa vrátil k filmu, pracoval ako manipulant archívnych filmov v Slovenskom filmovom ústave a sporadicky hral vo filmoch. – 70. výročie narodenia

2. 5. 1947 * PhDr. Peter Štilicha, Vyšný Orlík, básnik, prekladateľ, redaktor. Pracoval ako redaktor literárnej redakcie Čs. rozhlasu v Bratislave, vo vydavateľstve Smena, v denníku Smena, kde redigoval literárnu prílohu, bol šéfredaktorom časopisu Zornička, kultúrnym radcom Veľvyslanectva SR v Paríži a riaditeľom Slovenského inštitútu v Paríži, marketingovým riaditeľom Slovenskej filharmónie. Vydal viacero básnických zbierok, je autorom rozhlasových hier, muzikálu, rozprávkovej knihy pre deti, prekladá z francúzštiny. – 70. výročie narodenia

4. 5. 1947 * prof. Anna Hölblingová, ArtD., Trenčín, huslistka, vysokoškolská profesorka. Bola členkou a sólistkou Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, spoluzakladateľkou a sólistkou Cappelly Istropolitany. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave a na HF VŠMU v Bratislave. Absolvovala okolo 1 000 koncertov na domácich i zahraničných pódiách, predovšetkým s manželom Quidom. Venuje sa olejomaľbe, vystavuje doma i v zahraničí. – 70. výročie narodenia

5. 5. 2007 † Marián Zednikovič, Bratislava (* 15. 8. 1951 Bratislava), herec, producent. Výrazný charakterový herec i výborný komik. Začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež, potom bol členom Činohry Novej scény v Bratislave, bol spoluzakladateľom a patril k najobľúbenejším hercom divadla Astorka Korzo ’90. Hral vo filme, v televízii, účinkoval v rozhlase i dabingu. Bol riaditeľom a producentom Letných shakespearovských slávností na Bratislavskom hrade. V 2007 mu udelili in memoriam Cenu Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu. – 10. výročie úmrtia

6. 5. 1937 * Miloš Kalina, Trnava († 19. 3. 1986 Bratislava), filmový a televízny architekt. Pracoval v Slovenskom filme v Bratislave, kde sa podieľal na vyše 70 filmoch. – 80. výročie narodenia

6. 5. 1937 * doc. PhDr. Sergej Makara, PhD., Michalovce, básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg. Popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku. Bol gymnaziálnym profesorom v Sabinove, odborným asistentom na Pedagogickom inštitúte v Martine a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Počas normalizácie pracoval ako pomocný robotník, potom bol redaktorom a vedúcim redaktorom v Slovenskej literárnej agentúre, po rehabilitácii sa vrátil na pedagogickú pôdu a pôsobil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydal 18 básnických zbierok v ukrajinčine, je autorom odborných monografií, štúdií a odborných článkov v zborníkoch. Prekladá z ukrajinčiny a ruštiny. Je nositeľom Ceny Ivana Franka a Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. – 80. výročie narodenia

6. 5. 1942 * PhDr. Jaroslav Blaho, Bratislava, teatrológ, operný kritik a historik. Pracoval ako dramaturg v Tatra revue v Bratislave a Čs. televízii v Bratislave, vyše tri desaťročia pôsobil v Divadelnom ústave v Bratislave (aj ako jeho riaditeľ), bol riaditeľom Opery DJGT v Banskej Bystrici, dramaturgom Opery SND v Bratislave a Komornej opery. V Divadelnom ústave v Bratislave sa zásadne podieľal na budovaní a odbornom spracovaní divadelnej dokumentácie hudobného divadla. Autorsky i moderátorsky dlhoročne spolupracoval so Slovenským rozhlasom a STV. Inicioval opernú časť Zvolenských hier zámockých. Autor početných odborných štúdií, recenzií, medailónov. Získal Cenu DOSKY. – 75. výročie narodenia

6. 5. 1987 † Karel Plicka, Praha (* 14. 10. 1894 Viedeň), etnograf, fotograf, filmár. Priekopník slovenskej fotografie a filmu. Od roku 1923 pôsobil na Slovensku, pracoval v Matici slovenskej v Martine, kde sa venoval zbieraniu ľudových piesní a ľudovej slovesnosti a dokumentácii ľudovej kultúry, vyučoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (fotografia a film), bol predsedom Slovenskej filmovej spoločnosti. V roku 1946 sa stal spoluzakladateľom, prvým dekanom a mimoriadnym profesorom pražskej FAMU. Nakrúcal poetické filmové dokumenty o Slovensku, za ktoré získal medzinárodné ocenenia. Jeho vrcholným dielom je celovečerný zvukový film Zem spieva. Bol umeleckým poradcom pri filmoch Jánošík a Varúj...! Svoje fotografie publikoval vo fotografických knihách. Nositeľ vysokých vyznamenaní. – 30. výročie úmrtia

7. 5. 1942 * prof. Ing. arch., akad. arch. Rastislav Janák, Bratislava († 2. 10. 2002 Bratislava), architekt, vysokoškolský profesor. Od skončenia štúdií až do smrti pôsobil na VŠVU v Bratislave, pracoval aj v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Jeho architektonická tvorba zahrnuje obnovy a rekonštrukcie historických objektov, interiérovú a pamätníkovú tvorbu, administratívne a bytové budovy, urbanistické štúdie. Autor významných interiérových kreácií (vnútorné priestory SNR na Bratislavskom hrade a kancelárie prezidenta V. Havla), pamiatkových obnov a dostavieb a architektonických realizácií (Druhá vybavovacia hala bratislavského letiska s interiérmi). Nositeľ Ceny Dušana Jurkoviča a Ceny Emila Belluša in memoriam. – 75. výročie narodenia

7. 5. 1947 * PaedDr. Ján Leporis, Nitrianske Pravno, hudobný pedagóg, dirigent speváckych zborov. Podieľal sa na tvorbe učebnice hudobnej výchovy pre pedagogické školy, pripravil množstvo metodických materiálov. Dlhé roky pôsobil v Speváckom zbore slovenských učiteľov, v roku 1982 založil a nepretržite vedie dievčenský spevácky zbor Cantus Cantilena pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach, je dirigentom a umeleckým vedúcim Martinského spevokolu. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti zborového spevu. – 70. výročie narodenia

9. 5. 1967 † Ella Fuchsová-Lehotská, Piešťany (* 24. 8. 1905 Ostrava), česká tanečnica, choreografka a tanečná pedagogička, pôsobila aj na Slovensku. Bola sólistkou, choreografkou, primabalerínou a šéfkou Baletu SND v Bratislave, primabalerínou a choreografkou Východoslovenského národného divadla v Košiciach. V Bratislave založila a s prestávkami viedla súkromnú baletnú školu, vyučovala aj na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. – 50. výročie úmrtia

10. 5. 1942 * Kveta Stražanová, Nováky, herečka. Takmer 6 desaťročí pôsobí v prešovskom Divadle Jonáša Záborského (bola aj umeleckou šéfkou činohry). Účinkovala aj vo filme a televízii. Je nositeľkou Pribinovho kríža II. triedy. – 75. výročie narodenia

10. 5. 1947 * doc. Juraj Sapara, Žilina, sochár, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici (aj dekan Fakulty výtvarných umení). Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, tvorbe v architektúre, komornej plastike a medaile, kresbe, maľbe a počítačovej grafike. Vystavuje doma i v zahraničí. Je účastníkom medzinárodných sympózií, organizátorom a kurátorom výstav. Je členom komisie guvernéra Národnej banky Slovenska pre posudzovanie pamätných mincí. – 70. výročie narodenia

10. 5. 1957 * Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava, kultúrno-osvetová pracovníčka, recitátorka, publicistka. Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhoročná pracovníčka Osvetového ústavu, resp. Národného osvetového centra pre umelecký prednes, redaktorka časopisu Javisko. Významne prispela k profilovaniu a organizovaniu celoslovenskej súťaže umeleckého prednesu a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín a formovaniu amatérskeho prednesu na Slovensku. Amatérskemu prednesu sa venuje ako recitátorka (1978 – 81 bola víťazkou Hviezdoslavovho Kubína), metodička, lektorka, porotkyňa, publicistka. Pedagogicky pôsobila na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave, kde vyučovala umelecký prednes. Je autorkou viacerých odborných publikácií. Ako porotkyňa pôsobí na recitačných súťažiach na Slovensku aj v Česku. – 60. výročie narodenia

10. 5. 1992 † Štefan Atila Brezány, Žilina (* 11. 1. 1909 Kláštor pod Znievom), básnik, prekladateľ. Bol redaktorom denníka Slovenská krajina v Žiline, neskôr pôsobil ako úradník vo verejnej správe. Bol spoluzakladateľom literárnej skupiny Postup (s J. Kostrom a i.) a spoluredaktorom časopisu Postup. Od sociálne ladenej poézie cez lyriku prírodného ladenia prešiel po vyše 20-ročnej odmlke k poézii s autobiografickými prvkami a intímnej lyrike. Vydal aj regionálny slovník Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede (1971), prekladal z maďarskej poézie. – 25. výročie úmrtia

11. 5. 1937 † Viliam Figuš-Bystrý, Banská Bystrica (* 28. 2. 1875 Banská Bystrica), hudobný skladateľ, pedagóg. Študoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, absolvoval skúšku na Hudobnej akadémii v Budapešti. Bol profesorom hudby na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici a na hudobnej škole vo Zvolene. Zbieral a upravoval slovenské ľudové piesne. V Banskej Bystrici založil spevokol ev. spolku, pôsobil ako dirigent, korepetítor. Komponoval klavírne a piesňové cykly, zbory, lyrické piesne, komornú tvorbu a chrámovú hudbu. V 1928 v SND mala premiéru jeho opera Detvan podľa A. Sládkoviča (prvý pokus o slovenskú národnú operu). Jeho meno nesie Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici. – 80. výročie úmrtia

12. 5. 1942 * Jana Šrámková, obč. menom Jana Turanová, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež. Verše a prózu publikovala časopisecky, je autorkou knižiek pre deti a pre mládež, dospelému čitateľovi je určená kniha próz Ostrie (1997). – 75. výročie narodenia

13. 5. 1937 * Pavel Dvořák, Praha, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista, editor. Patrí medzi našich najvýznamnejších autorov literatúry faktu. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor v novinách a časopisoch. Venuje sa popularizácii histórie a archeológie, približuje našu históriu od najstarších čias. Napísal viac než dvadsať kníh a množstvo článkov, spolupracoval s televíziou a rozhlasom. Je nositeľom viacerých ocenení (Cena E. E. Kischa, Krištáľové krídlo, Cena Vojtecha Zamarovského, Pribinov kríž II. triedy). – 80. výročie narodenia

15. 5. 1997 † Ivan Kupec, pôv. menom Kunoš, Bratislava (* 21. 10. 1922 Hlohovec), básnik, esejista a prekladateľ. Bol šéfredaktorom vydavateľstva Tatran, redaktorom i šéfredaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, po strate zamestnania počas normalizácie sa venoval sa prekladateľskej a editorskej činnosti, publikovať nemohol, potom bol redaktorom vo vydavateľstve Mladé letá. Písal eseje o slovenskej poézii. Preložil staročínskych básnikov, prekladal tiež nemeckých básnikov. – 20. výročie úmrtia

16. 5. 1927 * Vladimír Ješina, Čepí, Česko, filmový kameraman. Pôsobil v bratislavskom Štúdiu dokumentárnych filmov a neskôr v Štúdiu hraných filmov. – 90. výročie narodenia

16. 5. 1937 * Tibor Kobliček, Turíčky, ľudový umelec, amatérsky výtvarník. Patrí k najlepším a najznámejším výrobcom ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Ovláda všetky známe ľudové výtvarné techniky a postupy, umelecky spracováva kožu, mosadz, rohovinu, kosti, drevo. Svoje výrobky prezentoval na desiatkach zahraničných výstav a podujatí ako výrobca aj inštrumentalista. – 80. výročie narodenia

16. 5. 1942 * prof. PhDr. Alexander Avenarius, CSc., Martin († 26. 10. 2004 Bratislava), historik, byzantológ, univerzitný profesor. Pôsobil na Katedre dejín architektúry Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, v Historickom ústave SAV, v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Absolvoval prednáškové pobyty v zahraničí. Špecializoval sa na byzantské a slovanské dejiny a kultúru a byzantsko-slovanské kultúrne vzťahy. Autor monografií a početných štúdií v našich a zahraničných odborných časopisoch. – 75. výročie narodenia

18. 5. 1927 * doc. PhDr. Vasiľ (Vasyľ) Choma, CSc., Miková, literárny vedec a kritik, rusista, vysokoškolský pedagóg. Prednášal ruštinu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove a na FF Univerzity Komenského v Bratislave, bol námestníkom ministra kultúry, pôsobil v diplomatických službách, bol pracovníkom Slovenskej národnej rady. Publikoval štúdie, články a recenzie o modernej ruskej literatúre a monografie. – 90. výročie narodenia

18. 5. 1942 * prof. Dr. h. c. Emília Vášáryová, Horná Štubňa, herečka, vysokoškolská profesorka. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam nášho divadla a filmu. Po skončení štúdia sa stala členkou bratislavskej Novej scény, odkiaľ prešla do Činohry SND, kde pôsobí už vyše päť desaťročí. Účinkovala a účinkuje aj v ďalších divadlách v Bratislave či Prahe. Rozsiahla je jej filmová i televízna tvorba, účinkovala v rozhlase i dabingu. Pedagogicky pôsobí na Katedre herectva DF VŠMU v Bratislave, brnianska JAMU jej udelila titul Dr. h. c. Za svoje herecké umenie získala množstvo ocenení (Cena Janka Borodáča, Cena DOSKY, Cena ministra kultúry SR, Cena Igric, Cena Karla Čapka, Cena Alfreda Radoka, Český lev), zvíťazila v novinárskej ankete Herečka storočia. Je držiteľkou Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, medaily Za zásluhy. – 75. výročie narodenia

20. 5. 1937 † Jozef Tomášik-Dumín, Veľký Šariš (*15. 9. 1900 Medzany), básnik, príslušník skupiny davistov. Verše uverejňoval časopisecky, vydal jedinú básnickú zbierku. Písal aj prózu a literárnu publicistiku. – 80. výročie úmrtia

21. 5. 1892 † August Horislav Škultéty, Kraskovo (* 7. 8. 1819 Veľký Krtíš), ľudovýchovný pracovník, pedagóg, spisovateľ, etnograf, ev. kňaz, národný buditeľ, štúrovec. Svojou organizátorskou, pedagogickou a národno-buditeľskou činnosťou v oblasti školstva sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej pedagogiky. Zberateľskou a vydavateľskou činnosťou sa zas radí medzi významné osobnosti našej folkloristiky. Napísal učebnice slovenčiny, dejepisu a náboženstva, podľa ktorých vyučoval. Ako jeden z prvých štúrovcov knižne vydal básnickú zbierku, písal prózy a veršíky pre deti, zbieral ľudové rozprávky, z nich spolu s P. Dobšinským vybral, upravil a vydal Slovenské povesti (6 zv.). – 125. výročie úmrtia

22. 5. 1937 * Tomáš Janovic, Bratislava, básnik, aforista, epigramatik, textár, dramatik, prozaik, prekladateľ, scenárista. Majster skratky, originálnych miniatúr. Dlhé roky pracoval ako redaktor v humoristickom časopise Roháč. Od roku 1991 sa profesionálne venuje literárnej tvorbe. Autor satirickej poézie a prózy pre dospelých, kníh humoristických rozprávok a básní pre deti, textov piesní, skečov, výstupov a dialógov, rozhlasových hier, scenárov televíznych hudobno-zábavných programov. Okrem cien vydavateľstva Mladé letá a cien Zväzu slovenských spisovateľov bol ocenený aj zápisom na Čestnú listinu IBBY, zápisom na Čestnú listinu H. Ch. Andersena i Cenou Dominika Tatarku, je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy. – 80. výročie narodenia

25. 5. 1967 † Samko Dudík, Myjava (* 28. 10. 1880 Myjava), primáš, spevák, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní. So svojou kapelou hrával v Myjave, účinkovali aj v Brne, vo Viedni, v Budapešti a Prahe. Bol primášom súboru Kopaničiar. Realizoval mnohé nahrávky pre rozhlas a na gramofónové platne. – 50. výročie úmrtia

26. 5. 1942 * Marta Nitranová, Bratislava, operná speváčka, sopranistka. Bola dlhoročnou členkou Opery SND. – 75. výročie narodenia

26. 5. 1992 † Mikuláš Kováč, Banská Bystrica (* 18. 5. 1934 Lekér), básnik, spisovateľ pre deti a mládež, výrazný predstaviteľ strednej generácie autorov modernej slovenskej poézie. Pracoval ako metodik domu osvety v Banskej Bystrici, dramaturg bábkového divadla, redaktor denníka Smer, redaktor štúdia Čs. rozhlasu a metodik okresného osvetového strediska, od 1980 bol na invalidnom dôchodku. Autor básnických zbierok, kníh pre deti, bábkovej hry, rozhlasových hier pre dospelých. – 80. výročie narodenia

27. 5. 1942 * doc. PhDr. Ján Jaborník, Bratislava († 22. 5. 2010 Bratislava), divadelný kritik, historik, publicista a dramaturg, vysokoškolský pedagóg. Patrí medzi zakladateľov dokumentácie profesionálneho divadla na Slovensku. Pedagogicky pôsobil na DF VŠMU v Bratislave. V kritickej činnosti venoval pozornosť aj mimobratislavským divadlám. Spolupracoval aj s amatérskym divadlom. Odborné články, štúdie a recenzie publikoval v denníkoch a odborných časopisoch. – 75. výročie narodenia

28. 5. 1942 * prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, Sofia, Bulharsko, herečka, vysokoškolská profesorka. Patrí k našim najvýznamnejším hereckým osobnostiam. Už vyše 50 rokov pôsobí v Činohre SND. Hosťovala v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Prahe či Brne. Hrala vo filme i v televízii, pracuje v rozhlase a dabingu. Pedagogicky pôsobila na VŠMU v Bratislave, bola prvou dekankou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Je čestnou riaditeľkou filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Za svoju tvorbu dostala viacero ocenení (je nositeľkou Kríža prezidenta republiky, Pribinovho kríža II. triedy, Ceny DOSKY). – 75. výročie narodenia

28. 5. 1942 * PhDr. Terézia Ursínyová, Nitra, muzikologička a hudobná kritička. Pracovala ako metodička Krajského osvetového strediska v Banskej Bystrici, bola redaktorkou časopisu Hudobný život, dramaturgičkou Komornej opery Slovenskej filharmónie v Bratislave, tlačovou tajomníčkou Slovenskej filharmónie, kultúrnou redaktorkou a zástupkyňou šéfredaktorky časopisu Slovenka. V hudobnokritickej činnosti sa špecializuje na oblasť hudobného divadla. Je autorkou viacerých kníh, publikovala množstvo článkov, recenzií, štúdií, pripravila desiatky hudobno-slovných relácií v Slovenskom rozhlase a scenáre pre STV. – 75. výročie narodenia

29. 5. 1937 * Peter Kolman, Bratislava, hudobný skladateľ. Príslušník generácie slovenskej hudobnej avantgardy šesťdesiatych rokov. Pracoval ako hudobný redaktor v Čs. rozhlase v Bratislave, kde bol spoluzakladateľom a vedúcim Experimentálneho štúdia. Počas normalizácie nemohol publikovať a platil zákaz uvádzania jeho diel. V roku 1977 emigroval do Rakúska, bol redaktorom vo vydavateľstve Universal Edition vo Viedni. Komponoval symfonickú hudbu, klavírnu hudbu. Patrí medzi priekopníkov elektroakustickej hudby. – 80. výročie narodenia

31. 5. 1947 † Ján Ladvenica, Bratislava (* 18. 7. 1898 Bratislava), maliar, grafik a scénický výtvarník. Študoval súkromne u sochára A. Riegeleho. Pôsobil v Bratislave v mestských službách, pracoval v Mestskom múzeu, bol šéfom výpravy SND (navrhol vyše 150 javiskových výprav). – 70. výročie úmrtia

máj 1767 † Dionýz Ignác Stanetti (Dionysius Ignatius Stanetti), Kremnica (* 2. 3. 1710 Dolní Benešov), barokový sochár. Bol činný na strednom Slovensku, v oku 1745 sa usadil v Kremnici a založil si tam sochársku dielňu. Pracoval na výzdobe piaristického kostola v Prievidzi, vytvoril sochy na oltár jezuitského kostola v Banskej Štiavnici. K jeho vrcholným dielam patrí sochárska výzdoba trojičných stĺpov v Banskej Štiavnici a v Kremnici a morový stĺp v Kremnici (so sochárom Martinom Vögerlem). – 250. výročie úmrtia