Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  jún  >>
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30     

JÚN 2017

2. 6. 1947 * prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD., Lendak, hornista, vysokoškolský profesor. Pôsobil v orchestri Opery SND a v Symfonickom orchestri Čs. rozhlasu v Bratislave, od roku 1977 bol prvým hornistom v orchestri Slovenskej filharmónie. Spolupracoval so Slovenským komorným orchestrom B. Warchala, Štátnou filharmóniou v Košiciach i Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Účinkoval sólisticky i v komorných, väčšinou dychových zoskupeniach. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. Je zakladajúcim členom Slovenskej hornistickej spoločnosti. – 70. výročie narodenia

2. 6. 1947 * František Mikloško, Nitra, matematik, politik, autor literatúry faktu. Študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od čias vysokoškolských štúdií sa angažoval v tajnej cirkvi, organizoval rôzne aktivity, spolupracoval pri vydávaní samizdatov. Bol jedným z hlavných organizátorov sviečkovej manifestácie v Bratislave (1988). Po Nežnej revolúcii 1989 bol predsedom Slovenskej národnej rady, neskôr poslancom Národnej rady SR za Kresťanskodemokratického hnutie. Autor literatúry faktu (Nebudete ich môcť rozvrátiť, Čas stretnutí, Desať spravodlivých). – 70. výročie narodenia

5. 6. 1997 † Ivan Krajíček, Bratislava (* 24. 5. 1940 Žilina), herec, spevák, režisér, konferencier, zabávač. Pôsobil na Novej scéne v Bratislave, kde aj režíroval (napríklad kultový muzikál Cyrano z predmestia). Od roku 1975 bol v slobodnom povolaní. Vystupoval s O. Hlaváčkom v postavách ľudových rozprávačov. Účinkoval vo filme, v televízii a rozhlase, v dabingu, ako moderátor tv zábavných programov i hudobných programov. – 20. výročie úmrtia

7. 6. 1892 * Mikuláš Jordán, Prešov († 16. 4. 1977 Prešov), maliar a reštaurátor. Trvale pôsobil v Prešove. Spočiatku maľoval portréty, neskôr sa venoval aj žánrovej figurálnej maľbe, zátišiu i krajinomaľbe. Robil kópie starých majstrov, bol diecéznym maliarom Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Venoval sa sakrálnej maľbe a reštaurovaniu. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach a Šarišskej galérie v Prešove. V 1937 mu pápež Pius XII. udelil zlatý kríž Pro ecclesia et pontifice a neskôr bol vyznamenaný rytierskym komandérskym radom sv. Silvestra. – 125. výročie narodenia, 40. výročie úmrtia

7. 6. 1927 * Mária Kráľovičová, Čáry, herečka, recitátorka. Patrí medzi významné osobnosti nášho hereckého a recitačného umenia. Bola členkou Slovenského komorného divadla v Martine a od roku 1948 doteraz je členkou Činohry SND v Bratislave. Na doskách SND vytvorila impozantný počet postáv všetkých typov ženských hrdiniek. Venovala sa tiež prednesu poézie, najmä slovenských básnikov. Účinkovala aj vo filme, omnoho viac významných hereckých jej však poskytla televízia. V roku 1956 sa dokonca stala prvou slovenskou televíznou herečkou, keď hrala s Elom Romančíkom v prvej tv inscenácii Dovidenia, Lucien, vysielanej naživo. Za svoje herecké umenie získala viacero ocenení (aj Rad Ľudovíta Štúra I. triedy). – 90. výročie narodenia

7. 6. 1942 * Hana Košková, Tuhár, poetka. Pracovala aj ako redaktorka okresných novín Ipeľ a regionálneho týždenníka Novohrad. Od roku 1992 je poetkou v slobodnom povolaní, napísala tiež knihy pre deti, prekladá z bulharčiny a ukrajinčiny. – 75. výročie narodenia

8. 6. 1937 * PhDr. Milan Krajčovič, DrSc., Tajná, historik. Bol vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Bol hlavným redaktorom Historických štúdií SAV, predsedom medzištátnej komisie historikov Slovenska a Rumunska. – 80. výročie narodenia

10. 6. 1917 * doc. PhDr. Pavel Paška, CSc., Zvolenská Slatina († 6. 11. 2013 Bratislava), pedagóg, osvetový a kultúrny pracovník. Spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Osvetového ústredia v Bratislave, prvý riaditeľ Výskumného ústavu kultúry v Bratislave. Venoval sa otázkam pedagogiky dospelých a dejinám osvety. – 100. výročie narodenia

12. 6. 1937 * prof. Rudolf Urc, ArtD., Zvolen, režisér dokumentárnych a animovaných filmov, dramaturg, publicista. Vyštudoval dramaturgiu na pražskej FAMU. Začínal v Spravodajskom filme a v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave, kde sa zásadne podieľal na formovaní dokumentárneho filmu, potom pracoval ako dramaturg a režisér animovaných filmov v Štúdiu animovaného filmu, kde pomáhal vybudovať tvorivú základňu. Nakrúcal dokumenty, režíroval animované filmy a večerníčky, portréty osobností. Stál pri zrode Fakulty filmovej tvorby VŠMU, pedagogicky pôsobil aj na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Podieľal sa na založení Bienále animácie Bratislava i Artfilm Festu v Trenčianskych Tepliciach. Je autorom publikácií venovaných filmovému umeniu. Jeho filmy boli ocenené doma i v zahraničí. – 80. výročie narodenia

14. 6. 1917 * Gabriel Rapoš, Brezno († 2. 9. 1994 Bratislava), dramaturg, divadelný publicista, prekladateľ. Bol vedúcim povstaleckého Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, po vojne bol programovým riaditeľom Čs. rozhlasu v Košiciach a v Bratislave, potom dlhé roky redaktorom vydavateľstva Tatran a napokon vedúcim Tlačového strediska SND v Bratislave. Počas pôsobenia v rozhlase sa významne zaslúžil o zvýšenie umeleckej úrovne dramatického vysielania a rozvoj pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorby. Publikoval recenzie divadelných inscenácií a rozhlasového dramatického vysielania. – 100. výročie narodenia

14. 6. 1937 * Emília Došeková, Bratislava, herečka, recitátorka, speváčka. Pôsobila v Krajovom divadle v Nitre, od roku 1973 bola v slobodnom povolaní. Vo filme a televízii hrala postavy matiek a dedinských žien. – 80. výročie narodenia

14. 6. 1942 * Mila Haugová, pseud. Mila Srnková, Budapešť, poetka a prekladateľka. Študovala na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Po skončení pracovala krátko ako agronómka, potom ako učiteľka. V roku 1968 emigrovala do Kanady, po roku sa však vrátila naspäť. V rokoch 1986 – 96 bola redaktorkou časopisu Romboid. Verše publikovala najprv časopisecky. Je našou najproduktívnejšou a najprekladanejšou poetkou. Jej básne boli preložené do viacerých jazykov. Prekladá poéziu z angličtiny, nemčiny a maďarčiny. – 75. výročie narodenia

15. 6. 1842 † Benjamín Pravoslav Červenák, Alsóbodony (* 9. 10. 1816 Pliešovce), básnik, prozaik, publicista. Počas štúdií na ev. lýceu v Bratislave bol členom okruhu štúrovskej mládeže, bol spoluzakladateľom tajného spolku Vzájomnosť a redaktorom rkp. novín Vzájomnostné listy. Po Štúrovom odchode do Halle bol námestníkom profesora Palkoviča, potom študoval na univerzite v Halle filozofiu, teológiu, pedagogiku a jazyky. Po návrate žil u brata Karola v Bodoni. Písal príležitostné verše. Jeho najvýznamnejším dielom je politickovýchovný publicistický spis Zrcadlo Slovenska. – 175. výročie úmrtia

15. 6. 1937 * Stano Filko, Veľká Hradná († 23. 10. 2015 Bratislava), výtvarník, najvšestrannejší a najradikálnejší avantgardista našej výtvarnej scény. Patril k priekopníkom umenia inštalácie, environmentu a k zakladateľom konceptu na Slovensku. Od polovice 60. rokov vystavoval na mnohých významných medzinárodných podujatiach V rokoch 1981 – 90 žil v emigrácii v západnom Nemecku a v USA, potom sa vrátil do Bratislavy. Ako prvý slovenský výtvarník sa zúčastnil na prehliadke Documenta 7 v Kasseli. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach múzeí v zahraničí i Slovenskej národnej galérii v Bratislave. – 80. výročie narodenia

15. 6. 1937 * prof. Ivan Sokol, Bratislava († 2. 8. 2005), organový virtuóz, hudobný pedagóg. Pôsobil ako pedagóg organovej hry, bol sólistom Štátnej filharmónie v Košiciach, profesorom organovej hry na VŠMU v Bratislave. Založil Medzinárodný organový festival v Košiciach a Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove. Absolvoval koncertné turné po celej Európe, v USA i v Mexiku. Inicioval údržbu viacerých historických organov na Slovensku a tým ich sprístupnil na koncertovanie. Bol nositeľom Ceny Frica Kafendu a in memoriam dostal Cenu Sebastian a Cenu Fra Angelica. – 80. výročie narodenia

15. 6. 1947 * Viliam Korenčík, Štvrtok nad Váhom, tanečník a tanečný pedagóg, folklorista. Tancoval v súboroch Technik a Dimitrovec, vyše 20 rokov je umeleckým vedúcim folklórneho súboru Bezanka. Dlhé roky sa venuje práci vo folklórnom hnutí, člen programových rád folklórnych festivalov a autor programov. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti folklorizmu. – 70. výročie narodenia

15. 6. 1947 * Gréta Švercelová, Brodzany, speváčka, sopranistka. Bola sólistkou Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a Spevohry Novej scény v Bratislave. Účinkovala v tv operetných programoch a inscenáciách operiet a muzikálov. – 70. výročie narodenia

16. 6. 2007 † Ing. arch. Viktor Uhliarik, Bratislava (*17. 11. 1922 Rajecká Lesná), architekt. Pôsobil v bratislavskom Zdravoprojekte, špecializoval sa na zdravotnícke stavby a kúpeľné stavby a objekty. Pôsobil aj vo funkcii predsedu Zväzu slovenských architektov. Nositeľ Ceny Dušana Jurkoviča. – 10. výročie úmrtia

17. 6. 1937 * Ľudmila Cvengrošová, Radošiná, sochárka, medailérka. Venovala sa monumentálnej tvorbe, komornej plastike a medailérstvu. Je nositeľkou Radu Ľ. Štúra II. triedy za významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia. – 80. výročie narodenia

17. 6. 1942 * Mgr. Boris Hochel, Bratislava († 19. 6. 2009 Bratislava), dramaturg, scenárista, producent, dokumentarista, publicista, vysokoškolský pedagóg. Dlhé roky pracoval ako dramaturg v Čs. televízii v Bratislave. Jeho najvýznamnejším tv projektom (autor scenára a režisér) bol 13-dielny seriál Storočie pred kamerou. Bol tiež producentom viacerých dokumentárnych filmov. Pedagogicky pôsobil na FTF VŠMU v Bratislave. – 75. výročie narodenia

18. 6. 1892 * prof. Ján (Janko) Borodáč, Prešov († 18. 2. 1964 Bratislava), režisér, herec, vysokoškolský profesor. Patril medzi zakladateľov slovenského profesionálneho divadla. Pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach, bol členom Propagačného súboru SND Marška, bol režisérom aj umeleckým šéfom činohry SND v Bratislave, režisérom a umeleckým riaditeľom Východoslovenského národného divadla v Košiciach. Herecky vytvoril asi 100 postáv. Ako režisér (vyše 200 hier) uplatňoval Stanislavského metódu, postupne prešiel k psychologickému realizmu, kultivoval slovenčinu ako javiskovú reč. Bol pedagógom na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, na Divadelnej fakulte VŠMU. Prekladal hry z ruštiny, češtiny a maďarčiny. – 125. výročie narodenia

20. 6. 1992 † Bedřich Kramosil, Bratislava ( *31. 3. 1921 Trnava), režisér, pôvodne operný spevák barytonista. Bol sólistom a režisérom opery v Plzni a v Opave, potom režisérom a umeleckým šéfom Spevohry Novej scény v Bratislave, ktorá vďaka nemu získala dominantné postavenie medzi spevohernými divadlami v Československu. Naštudoval vyše 40 operiet, hudobných komédií, spevohier a muzikálov. V televízii režíroval inscenácie opier, operiet aj činohru. – 20. výročie úmrtia

21. 6. 1957 † Milan Vojtech Janota, Žilina (* 9. 8. 1896 Čadca), novinár, prekladateľ, diplomat. Bol redaktorom prvorepublikových novín, šéfredaktorom slovenského a zahraničného vysielania Čs. rozhlasu v Prahe. Od roku 1938 bol v emigrácii vo Francúzsku, po 2. svetovej vojne viedol zahraničné vysielanie Čs. rozhlasu. Bol obvinený a odsúdený v procese s buržoáznymi nacionalistami a do roku 1954 väznený, potom pracoval ako pomocný robotník, neskôr ako redaktor závodného časopisu v Kysuckom Novom Meste. – 60. výročie úmrtia

23. 6. 1927 * PhDr. Soňa Burlasová, DrSc., Horné Otrokovce, etnomuzikologička. Bola dlhoročnou pracovníčkou SAV, externe prednášala na Katedre etnografie a folkloristiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberala sa výskumom slovenských ľudových. Je autorkou knižných publikácií a početných štúdií. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI. – 90. výročie narodenia

23. 6. 1947 * Zuzana Cigánová, Bratislava, herečka a spisovateľka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave, hrala vo filme i v televízii. Napísala niekoľko kníh. – 70. výročie narodenia

27. 6. 1867 * Peter Víťazoslav Rovnianek, Dolný Hričov († 16. 11. 1933 Hornitos, Kalifornia, USA), novinár, publicista, vydavateľ, podnikateľ, organizátor krajanského hnutia medzi Slovákmi v USA. Po vysťahovaní do USA sa usadil v Pittsburghu, venoval sa novinárskej a národnokultúrnej činnosti. Bol redaktorom a neskôr spoluvlastníkom Amerikánsko-slovenských novín. Založil Slovenský denník, vydával humoristický časopis Rarášek. Okrem politickopublicistických prác vydal aj memoáre a prvý slovenský kalendár v USA. Založil Maticu slovenskú v Amerike. – 80. výročie úmrtia

27. 6. 1942 * Štefan Hudák, Veľký Šariš († 17. 11. 2014 Košice), scénograf, predstaviteľ tzv. akčnej scénografie. Bol interným architektom Čs. televízie v Košiciach, spolupracoval s divadlami v Košiciach, Prešove, Martine, Zvolene i Bratislave. – 75. výročie narodenia

28. 6. 1927 * Ladislav Kudelka, Vrútky († 15. 2. 1986 Bratislava), filmový režisér a scenárista, dokumentarista, patril k našim najvýznamnejším filmovým dokumentaristom. V Slovenskom filme nakrúcal spravodajské, dokumentárne a krátke filmy. – 90. výročie narodenia

28. 6. 1937 † Ľudovít Čordák (Csordák), Košice (* 8. 2. 1864 Košice), maliar, výtvarný pedagóg. Patril k najvýznamnejším plenéristom prvej tretiny 20. stor. Bol členom pražského spolku Mánes a zakladajúcim členom Nemzeti Szalonu v Budapešti. Jeho diela sú súčasťou zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, SNG v Bratislave a Národnej galérie v Prahe. – 80. výročie úmrtia

28. 6. 1947 * prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, PhD., teatrologička, vysokoškolská profesorka. Pracovala v SAV, pedagogicky pôsobí na DF VŠMU v Bratislave. Venuje sa dejinám herectva, metódam a technikám hereckého umenia a aktuálnym tendenciám a premenám súčasného činoherného divadla. Autorka početných štúdií, odborných článkov, esejí, úvah a kritík, ktoré publikuje v domácich i zahraničných časopisoch, ako aj knižných publikácií. Je autorkou niekoľkých rozhlasových hier a poézie. – 70. výročie narodenia

29. 6. 1742 † Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Viedeň (* 13. 9. 1693 Viedeň), rakúsky barokový architekt, staviteľ banských strojov, pôsobil aj na našom území. V stredoslovenskej banskej oblasti sa venoval stavbe banských strojov. V roku 1722 postavili s Angličanom I. Potterom „ohňový stroj“ v Novej Bani (prvý v Európe). – 275. výročie úmrtia

30. 6. 1987 † Gašpar Arbét, Bratislava (* 25. 12. 1898 Piešťany), herec, jeden z prvých piatich slovenských profesionálnych hercov (s A. Bagarom, J. Borodáčom, O. Borodáčovou a J. Kellom). Bol členom hereckého súboru SND Marška a takmer 5 desaťročí členom SND. – 30. výročie úmrtia