Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  júl  >>
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
JÚL 2017

2. 7. 1957 * doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Bratislava, herec, recitátor, vysokoškolský pedagóg. Je členom Činohry SND v Bratislave, bol aj jej riaditeľom. Pedagogicky pôsobí na Katedre herectva DF VŠMU v Bratislave. Dlhé roky sa venuje prednesu poézie. Je nositeľom recitátorského ocenenia Krištáľová ruža, ktoré mu udelili na česko-slovenskom festivale Poděbradské dny poezie. Je tiež laureátom Ceny Fra Angelica. – 60. výročie narodenia

2. 7. 1997 † Vladimír Kostovič, Bratislava (* 14. 4. 1926 Liptovský Peter), herec. Začínal v Slovenskom divadle v Prešove, potom bol vyše 35 rokov členom Činohry Novej scény v Bratislave. Menšie postavy vytvoril vo viac než 70 hraných filmoch a televíznych filmoch. Účinkoval aj v rozhlase a dabingu. – 20. výročie úmrtia

3. 7. 1927 * prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc., Bernolákovo († 8. 1. 2015 Bratislava), historička umenia, vysokoškolská profesorka. Patrila k našim najvýznamnejším kunsthistorikom, významne sa podieľala na formovaní povojnového slovenského dejepisu umenia. Pracovala v Slovenskej národnej galérii, pedagogicky pôsobila na VŠVU v Bratislave. V SNG sa podieľala na budovaní jej zbierkového fondu. Napísala vyše 20 knižných monografií, publikácií a odborných štúdií o výtvarnom umení, pripravila vyše 300 katalógov k výstavám a publikovala množstvo príspevkov, recenzií, štúdií a esejí. Prekladala z taliančiny. Za svoju prácu získala viacero ocenení. – 90. výročie narodenia

3. 7. 1957 * Peter Breiner, Humenné, klavirista, dirigent, hudobný skladateľ a aranžér, publicista. Študoval hru na klavíri, kompozíciu, dirigovanie a hru na bicích nástrojoch. Založil jednu z prvých slovenských jazzrockových skupín Forum 57. S Milanom Markovičom spolupracoval na programoch v rozhlase aj v televízii. Od roku 1992 žije a pôsobí v zahraničí. Na svojom konte má vyše 200 CD titulov a viac ako 2 milióny predaných nosičov. Ako dirigent a klavirista súčasne spolupracoval s významnými orchestrami a vystupuje po svete s programami vlastných aranžmán populárneho repertoáru. – 60. výročie narodenia

5. 7. 1947 * Igor Dibák, Spišská Nová Ves, hudobný skladateľ, hudobný dramaturg, vysokoškolský pedagóg. Dlho pracoval v televízii, bol odborným asistentom Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Osobitné miesto v jeho skladateľskej tvorbe má rozsiahla inštruktívna tvorba pre deti a mládež. – 70. výročie narodenia

6. 7. 1917 * Albín Vrteľ, Čadca († 22. 10. 2000 Bratislava), huslista, husľový pedagóg. Významný husľový pedagóg, uznávaný aj v európskom kontexte. Bol členom a koncertným majstrom orchestra Opery SND v Bratislave. Stál pri zrode Moyzesovho kvarteta. Vystupoval aj ako sólista. Dlhé roky pôsobil ako husľový pedagóg na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Vychoval viac ako 100 huslistov. – 100. výročie narodenia

7. 7. 1937 * prof. Miloš Jurkovič, Bratislava, flautista, vysokoškolský profesor. Významná osobnosť slovenského interpretačného umenia. Pôsobil ako prvý flautista Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave a potom ako koncertný sólista. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave, bol generálnym riaditeľom vydavateľstva Opus a riaditeľom úseku hudobných telies a agentážnej činnosti Slovenského rozhlasu, zástupcom šéfredaktora Rádia Devín. Absolvoval vyše 1 500 koncertných vystúpení a jeho diskografia obsahuje vyše 20 CD. Vystupoval po celom svete. Bol viceprezidentom Dvořákovej spoločnosti v Londýne. – 80. výročie narodenia

7. 7. 1987 † Tibor Frešo, Piešťany (* 20. 11. 1918 Spišský Štiavnik), hudobný skladateľ a dirigent. Pracoval ako hudobný redaktor, klavirista a hudobný režisér v rozhlase, bol dirigentom a umeleckým šéfom Opery SND v Bratislave, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla v Košiciach, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Z jeho kompozičnej tvorby boli najvýznamnejšie hudobno-dramatické diela, komponoval aj scénickú hudbu k činohre, symfonické skladby, piesne, zbory, klavírnu hudbu, inštruktívne skladby a i. In memoriam mu bol udelený Pribinov kríž II. triedy. – 30. výročie úmrtia

8. 7. 1817 * Andrej Ľudovít Radlinský, Dolný Kubín († 26. 4. 1879 Kúty), organizátor slovenského národnokultúrneho a literárneho života, jazykovedec, redaktor, vydavateľ, rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ. Významná osobnosť slovenského národného, kultúrneho a náboženského života v 19. stor. Pôsobil ako kaplán, po revolúcii 1848 – 49 bol redaktorom viacerých novín a napokon farárom v Kútoch. Na prvom valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha, ktorého vznik inicioval, bol zvolený za doživotného čestného podpredsedu. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej. Zaslúžil sa o vydávanie Pešťbudínskych vedomostí. Venoval sa aj ľudovýchovnej činnosti. – 200. výročie narodenia

9. 7. 1957 * Ľudovít Kanta, Bratislava, violončelista, hudobný pedagóg. Pôsobil ako koncertný majster v Slovenskej filharmónii a vo viacerých komorných súboroch a orchestroch doma aj v zahraničí. Od roku 1990 pôsobí v Japonsku ako sólista, koncertný majster a pedagóg. – 60. výročie narodenia

9. 7. 2007 † Karol Tóth, Bratislava (* 2. 10. 1932 Bratislava), tanečník, choreograf a pedagóg. Choreografiu študoval aj na Štátnom inštitúte divadelného umenia (GITIS) v Moskve. Pôsobil v baletnom súbore SND v Bratislave ako tanečník, choreograf i umelecký šéf. Bol tiež riaditeľom baletu v Ľubľane a choreograf baletu v Záhrebe. Pripravil početné choreografie diel našich i svetových autorov, choreografie do opier a baletov uvedených v ČST. Prednášal na VŠMU v Bratislave, tanečnú techniku vyučoval aj v zahraničí. Spoločnosť Gesellschaft für Muzik und Theatre vo Viedni mu udelila čestný titul profesor. – 10. výročie úmrtia

10. 7. 1937 * Slavo Záhradník, Nižná Boca († 5. 12. 1991 Bratislava), herec. Bol členom Činohry Novej scény v Bratislave, hral v Tatra Revue i v Divadle poézie. Hral vo filme, televízii a v rozhlase, venoval sa dabingu. – 80. výročie narodenia

10. 7. 1987 † Štefánia Pártošová, Bratislava (* 28. 10. 1913 Trenčín), poetka, prekladateľka. Zúčastnila sa SNP ako zdravotníčka. Autorka angažovanej socialistickej lyriky a zbierok pre deti. Prekladala z maďarčiny, nemčiny a češtiny. – 30. výročie úmrtia

11. 7. 1937 * Ján Štiavnický, Spišské Vlachy († 9. 8. 1993 Košice), prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik. Pracoval ako vedúci literárno-dramatického vysielania v Čs. televízii v Košiciach. Autor kníh rozprávok, povestí a historických noviel pre deti, románov pre mládež, bábkových hier pre deti, próz pre dospelých, rozhlasových a televíznych hier. – 80. výročie narodenia

11. 7. 1947 * Štefan Gerža, Rimavská Sobota, kultúrno-osvetový pracovník. Pôsobil ako riaditeľ mestského kultúrneho zariadenia v Rožňave, odborný pracovník záujmovej umeleckej činnosti, venoval sa ochotníckemu divadlu. – 70. výročie narodenia

12. 7. 2007 † Adela Gáborová, Nitra (* 2. 3. 1940 Brekov), herečka, členka Divadla Andreja Bagara v Nitre. Výrazná charakterová herečka. Stvárnila vyše 140 divadelných postáv, asi 120 televíznych a 30 filmových úloh, hrala v rozhlase, účinkovala v dabingu. Venovala sa aj charitatívnym projektom (s nepočujúcimi) či alternatívnym divadelným projektom. Vyučovala na VŠMU v Bratislave a UKF v Nitre, vyučovala rétoriku pre poslucháčov kňazského seminára v Nitre. Pracovala s ochotníkmi a pripravovala recitátorov na recitačné súťaže. Za svoju prácu dostala mnoho ocenení (DOSKY, Pribinov kríž II. stupňa). – 10. výročie narodenia

13. 7. 1937 * doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., Dr. h. c., Palúdzka, prekladateľ, teoretik prekladu, literárny historik, vysokoškolský pedagóg, diplomat. Študoval angličtinu a slovenčinu. Bol šéfredaktorom a riaditeľom vydavateľstva Tatran, pôsobil ako veľvyslanec vo Veľkej Británii, bol riaditeľom Literárneho informačného centra, pedagogicky pôsobil na FF Univerzity Komenského v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici. Preložil vyše 3 desiatky kníh, je autorom slovensko-anglického slovníka, štúdií a článkov o angloamerickej literatúre, zborníkov. Je trojnásobným nositeľom Ceny Jána Hollého. – 80. výročie narodenia

13. 7. 1942 * prof. Juraj Meliš, Nové Zámky († 22. 11. 2016 Skalica), sochár, grafik, vysokoškolský profesor. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam nášho moderného sochárstva. Predstaviteľ konceptuálne zameranej sochárskej tvorby, ako jeden z prvých sa venoval eko-artu. Pedagogicky pôsobil na VŠMU a VŠVU v Bratislave. V 1989 patril medzi zakladajúcich členov združenia Gerulata. V čase normalizácie, keď nemohol vystavovať, sa venoval tvorbe vizuálnej poézie a grafických albumov so sochárskymi poznámkami a projektmi neuskutočnených sôch. Jeho diela sú zastúpené v domácich i zahraničných zbierkach. – 75. výročie narodenia

13. 7. 2007 † Ilja Zeljenka, Bratislava (* 21. 12. 1932 Bratislava), hudobný skladateľ, dramaturg, pedagóg. Patrí ku kľúčovým osobnostiam našej hudby druhej polovice 20. stor. Klasik slovenskej avantgardy, vedúca postava Novej hudby u nás, uznávaný experimentátor. Vyučoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Jeho skladateľské dielo zahŕňa takmer 500 opusov. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení (Cena Jána Levoslava Bellu, Cena ministra kultúry SR za celoživotnú tvorbu, Cena predsedu NR SR a i.). – 10. výročie úmrtia

14. 7. 1947 * Peter Staník, Košice (†25. 2. 1995 Nitra), herec. Bol členom Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Uplatnil sa aj vo filme a v televízii. – 70. výročie narodenia

15. 7. 1792 † Juraj (Pavlín) Bajan, Skalica (* 12. 4. 1721 Vrádište), barokový hudobný skladateľ, organista, františkánsky kazateľ. Venoval sa opisovaniu hudobných zborníkov. Komponoval latinské omše, duchovné piesne ovplyvnené slovenským folklórom, antifóny, ofertóriá, vianočné pastorále, slovenské a latinské árie. Venoval sa tvorbe a zostavovaniu kancionálov a spevníkov. – 225. výročie úmrtia

16. 7. 1927 * Ernest Špitz, Trnava († 12. 11. 1960 Praha), maliar, organizátor kultúrneho života. Venoval sa predovšetkým kresbe, ale aj komornej maľbe a grafike. Bol hlavným iniciátorom zriadenia Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave (1957). – 90. výročie narodenia

17. 7. 1927 * Miroslav Válek, Trnava († 27. 1. 1991 Bratislava), básnik, prekladateľ, publicista, komunistický politik. Významný predstaviteľ modernej slovenskej poézie, ako politik bol reprezentantom normalizačného obdobia v slovenskej kultúre (minister kultúry). Od začiatku 40. rokov uverejňoval v časopisoch básne inšpirované katolíckou modernou. Knižne debutoval v roku 1959 zbierkou ľúbostnej lyriky Dotyky, nasledovali zbierky Príťažlivosť (1961), Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965), Slovo (1976), Z vody (1977) a Obrazáreň (1980). Jeho básne zhudobnili Marián Varga, Pavol Hammel, Miro Žbirka. Písal aj poéziu pre deti a prekladal. – 90. výročie narodenia

18. 7. 1977 † Andrej Mizerák, Potoky pri Lipanoch (* 21. 6. 1897 Milpoš), ľudový hudobník gajdičiar. Vytvoril unikátny šarišský sedemdierkový dychový hudobný nástroj gajdicu a interpretoval na nej pastierske piesne zo Šariša. Od roku 1981 sa v obci Lúčka na jeho pamiatku koná folklórny festival O gajdicu Andreja Mizeráka. – 40. výročie úmrtia

19. 7. 1927 * Jozef Cút, Senohrad († 25. 4. 2002 Bratislava), herec. Pôsobil v Slovenskom komornom divadle v Martine, v Dedinskom divadle a bol dlhoročným členom Činohry Novej scény v Bratislave. – 90. výročie narodenia

19. 7. 1942 * Ľubica Končeková-Veselá, Bratislava, ilustrátorka, maliarka a grafička. Venuje sa knižnej ilustrácii, voľnej grafike, exlibrisu i maľbe. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení (Cena Ľudovíta Fullu, zápis na Čestnú listinu IBBY, 1992 a i.). – 75. výročie narodenia

22. 7. 1927 * prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc., Trakovice († 29. 10. 2014 Bratislava), jazykovedec, univerzitný profesor. Celý život pôsobil na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF Univerzity Komenského v Bratislave. Autor a spoluautor monografií, VŠ učebníc a učebných textov, populárno-náučných prác, vedeckých štúdií. – 90. výročie narodenia

26. 7. 1937 * Alexandra Braxatorisová, Senica († 17. 1. 2012 Bratislava), dramaturgička, prekladateľka, libretistka. Pracovala v Krajskom divadle v Spišskej Novej Vsi a Opere SND v Bratislave. Spoluautorka libreta k operám Martin a slnko (T. Frešo) a Majster Pavol (B. Urbanec). Preložila cca 40 operných libriet. – 80. výročie narodenia

28. 7. 1942 * Mgr. art. Peter Homolka, Bratislava († 18. 8. 2004 Bratislava), tanečník a tanečný pedagóg, kultúrno-osvetový pracovník. Tancoval v SĽUK-u a v Lúčnici, spolupracoval s folklórnymi súbormi Gymnik, Dimitrovec a Devín. Pracoval na ministerstve kultúry, potom bol dlhé roky metodikom a odborným pracovníkom pre folklór v Národnom osvetovom centre. Významne sa podieľal na príprave a organizovaní Folklórneho festivalu Východná. Autor štúdií a metodických materiálov. – 75. výročie narodenia

29. 7. 1842 † Ján Nepomuk Derčík (Dercsik, Dertsik), Budapešť (* 16. 1785 Čadca), orientalista, cirkevný hodnostár, univerzitný profesor. Bol profesorom biblistiky a orientálnych jazykov na seminári v Trnave, na univerzite v Pešti (aj rektorom), bol tiež cirkevným cenzorom kníh a titulárnym prištinským biskupom. Podporoval bernolákovskú tlač. Napísal učebnicu arabčiny a aramejčiny. – 175. výročie úmrtia

29. 7. 1947 * Mgr. Marián Puobiš, Bratislava, televízny dramaturg, scenárista, producent, vysokoškolský pedagóg. Vyše 30 rokov pôsobil v Čs. televízii v Bratislave, resp. STV. Podieľal sa na realizácii vyše 150 tv filmov a iscenácií. Neskôr pôsobil v TV Markíza, v súčasnosti je dramaturgom v TV JOJ. Je autorom scenárov tv incenácií a tv úprav a spoluautorom filmových scenárov. Pedagogicky pôsobí na Katedre réžie FTF VŠMU v Bratislave. – 70. výročie narodenia

29. 7. 1977 † prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc., Liptovský Mikuláš (* 12. 12. 1904 Liptovský Ján), jazykovedec, slavista, univerzitný profesor. Ako pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vychoval generácie našich slovakistov a slavistov. Najdôležitejšou oblasťou jeho výskumov bola slovenská historická gramatika. Je autorom mnohých monografií, učebníc a vedeckých štúdií. V roku 2005 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam. Jeho meno nesie Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. – 40. výročie úmrtia

30. 7. 1937 * prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., Teplička nad Váhom, jazykovedec, univerzitný profesor. Pôsobil ako stredoškolský profesor a neskôr pedagóg na univerzitách v Prešove, Bratislave, Ružomberku a v Novom Sade. Je predsedom Slovenskej frazeologickej komisie. – 70. výročie narodenia

30. 7. 1942 * PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., Voderady, historik umenia. Pracoval v Ústave teórie a dejín umenia SAV, pedagogicky pôsobil na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kurátor početných výstav doma i v zahraničí, autor knižných publikácií. – 75. výročie narodenia

31. 7. 1942 † Ján Červeň, Bratislava (* 12. 2. 1919 Abramová), prozaik. Písal krátke prózy, humoresky a novely. – 75. výročie úmrtia

31. 7. 1942 * Peter Scherhaufer, Bratislava († 29. 6. 1999 Brno), divadelný režisér, dramatik, pedagóg, teoretik. Pôsobil v divadlách v Brne a Martine. Bol dekanom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Ako režisér hosťoval v slovenských profesionálnych i ochotníckych divadlách. Viedol cyklické kurzy pre ochotníckych režisérov, organizované Národným osvetovým centrom. – 75. výročie narodenia