Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  február  >>
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
FEBRUÁR 2017

2. 2. 2007 † Klára Havlíková, Bratislava (* 15. 10. 1931 Martin), klavírna virtuózka. Absolvovala štúdium hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU v Bratislave. Bola sólistkou Slovenskej filharmónie. Venovala sa interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby, predovšetkým tvorby Eugena Suchoňa. Predstavila sa vo vyše 20 krajinách sveta, nahrávala pre zahraničné rozhlasové a televízne spoločnosti a gramofónové platne v domácich i zahraničných vydavateľstvách. – 10. výročie úmrtia

3. 2. 1947 * doc. Jozef Kopelman, Užhorod, huslista, dirigent, vysokoškolský pedagóg. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Užhorode a na Hudobnej akadémii v Kyjeve. Bol koncertným majstrom a sólistom Kyjevského komorného orchestra, od 1977 pôsobí na Slovensku, bol koncertným majstrom a sólistom Slovenského komorného orchestra, je pedagógom husľovej hry na VŠMU i na Konzervatóriu v Bratislave, vyučoval aj na Konzervatóriu B. Bartóka a na Hudobnej akadémii Ferencza Liszta v Budapešti. Popri pedagogickej práci sa venuje i dirigovaniu. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Medzinárodných interpretačných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne. Pôsobí v porotách medzinárodných interpretačných súťaží.– 70. výročie narodenia

3. 2. 1987 † Ondrej Jariabek, Bratislava (* 20. 2. 1908 Kráľova Lehota), herec, pôvodne učiteľ. Bol členom Činohry SND v Bratislave, kde hrával predovšetkým postavy v klasických i súčasných hrách slovenských dramatikov, a členom člen Novej scény. Vo filmoch a televízii hrával menšie postavy, dedinské typy, popularite sa tešila jeho rozhlasová figúrka Sváka Ondra. Autor bábkových hier, rozhlasových scénok, skečov a veselohier, textov populárnych piesní. – 30. výročie úmrtia

4. 2. 1867 † Janko Čajak, Liptovský Ján (* 5. 1. 1830 Paludza), štúrovský básnik, ev. kňaz. Študoval na gymnáziu v Rožňave, na evanjelickom lýceu v Levoči, teologické štúdiá dokončil vo Viedni. Pôsobil ako domáci učiteľ v rodine statkára Martina Szentiványiho v Liptovskom Jáne, kde bol neskôr farárom. Bol aj seniorálnym notárom a dekanom horného Liptova. Vo svojej tvorbe využíval obraznosť a melodiku ľudovej poézie, písal ponášky s vlasteneckým akcentom, reflexívne piesne i satirické básne. Básne publikoval v almanachu Concordia a časopisoch. Knižne ich vydal P. Dobšinský pod názvom Básne Jána Čajaka (1875), súborne vyšli v knihe Zrná (1979, zost. R. Brtáň). – 150. výročie narodenia

4. 2. 1892 * Ján Hrušovský, Nové Mesto nad Váhom († 7. 3. 1975 Bratislava), spisovateľ, novinár, esejista. Pracoval ako úradník, počas 1. svetovej vojny bojoval na východnom fronte, po vojne bol redaktorom Slovenského východu v Košiciach a Národných novín v Martine, neskôr pracoval v Slovenskej tlačovej kancelárii v Bratislave, bol tlačovým pridelencom na čs. veľvyslanectve v Ríme, redaktorom Slovenského denníka, Slovenskej politiky, redigoval Gardistu a počas vojnovej Slovenskej republiky pracoval na Úrade propagandy v Bratislave. Po 2. svetovej vojne bol redaktorom i šéfredaktorom časopisu Sloboda. Najkvalitnejšiu časť jeho tvorby predstavujú zbierky expresionistických poviedok a expresionistický román Muž s protézou.– 125. výročie narodenia

5. 2. 1947 * PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., Martin, historička. Absolvovala štúdium na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Historickom ústave SAV. Prednášala v zahraničí, bola hosťujúcou profesorkou na Sorbonne v Paríži a na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu. Je editorkou a spoluautorkou kolektívnych prác, autorkou početných vedeckých štúdií a prác. Je členkou Učenej spoločnosti SAV, členkou Association de l’histoire contemporaine de l’Europe (Ženeva, Štrasburg) a Commission d’histoire des relations internationales (Miláno, Paríž). V 2009 dostala najvyššie štátne vyznamenanie Francúzskej republiky za prínos k rozvoju vedy Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. – 70. výročie narodenia

8. 2. 1767 † Daniel Sartorius, Banská Bystrica (* 3. 6. 1704 Štítnik), náboženský spisovateľ, ev. farár, rektor a kazateľ. Študoval teológiu na univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako rektor v Štítniku, potom konrektor a rektor školy, kazateľ v Prešove, Kežmarku, farár v Banskej Bystrici. Barokový autor nábožensko-popularizačných spisov. Prerozprával biblické príbehy, vydal Lutherov Katechizmus. Písal výlučne slovakizovanou češtinou. – 250. výročie narodenia

8. 2. 1942 * prof. Jozef Ciller, Trenčín, scénograf, vysokoškolský profesor. Popredná osobnosť slovenskej scénografie s medzinárodným renomé. Študoval architektúru na SVŠT a scénografiu na VŠMU. Jeho domovskou scénou je Slovenské komorné divadlo v Martine, kde pôsobí od roku 1967. Vyučuje na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Vytvoril okolo 500 scénických riešení pre divadlo, pre film a televíziu. Spolupracuje so slovenskými, českými a zahraničnými divadlami. Ako scénický výtvarník a pedagóg pracoval v 20 štátoch. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí. Je nositeľom viacerých ocenení (zlaté medaily z Pražského Quadriennale, DOSKY a i.). – 75. výročie narodenia

9. 2. 1937 * Záboj Bohuslav Kuľhavý, Závažná Poruba, maliar. Predstaviteľ postmoderného maliarstva na Slovensku. Študoval súkromne u Martina Benku. Prvú samostatnú výstavu usporiadal v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Vystavoval doma aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal ocenenia (Credit The Metropolitan Museum of Art, New York, 1989, Diplome d’Honneaur L’Association Le Culturales du Raincy, La Municipalité, Paris, 1996), je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska. – 80. výročie narodenia

10. 2. 1957 * prof. Peter Čanecký, Liptovský Mikuláš, scénický a kostýmový výtvarník, vysokoškolský profesor. Absolvoval štúdium scénického a kostýmového výtvarníctva na VŠMU v Bratislave, pôsobil ako scénograf v Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a na Novej scéne v Bratislave. Je vedúcim Katedry scénografie DF VŠMU. Robil scénické a kostýmové návrhy pre činoherné inscenácie v našich divadlách i v zahraničí, výpravy pre operu, spevohru, muzikál, balet a tanečné divadlo. Je tiež autorom výprav a návrhov kostýmov k filmom. Je päťnásobným držiteľom ceny DOSKY za najlepšie kostýmy a ceny Slnko v sieti (film Muzika). – 60. výročie narodenia

11. 2. 1927 * Anton Baláž, Veľké Leváre († 1. 1. 1997 Prešov) herec. Bol členom Dedinského divadla, Armádneho divadla v Martine a Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. – 90. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia

13. 2. 1947 * Jana Beláková, Bratislava, speváčka. Hrala hlavnú úlohu študentky Bely v Uhrovom filme Slnko v sieti. Začínala v Tatra revue s piesňou Povedz mi, otec, ktorú spievala so svojím otcom Michalom Belákom. – 70. výročie narodenia

15. 2. 1892 * Ján Valašťan-Dolinský, Békešská Čaba († 2. 3. 1965 Nitra), hudobný skladateľ, pedagóg, zberateľ ľudových piesní, organizátor hudobného života. Študoval na učiteľskom ústave v Arade. Pôsobil ako učiteľ v Hrachovišti, Brezovej pod Bradlom, Beckove a na chlapčenskej škole v Martine, kde bol aj zbormajstrom Slovenského spevokolu. Komponoval pre detské zbory, inštrumentálne inštruktívne skladby, hudbu k divadelným hrám Propagátor esperanta (autor slovníkov a učebníc). – 125. výročie narodenia

18. 2. 1942 * prof. Ing. arch. František Jurišič, Nitra, režisér animovaných filmov, vysokoškolský profesor. Priekopník bábkového filmu a technológie plastelínovej bábky. Vyštudoval architektúru na SVŠT v Bratislave. Filmu sa venoval najskôr ako amatér, potom ako externý pracovník Čs. televízie v Bratislave, neskôr pracoval v Štúdiu animovaného filmu Krátkeho filmu Koliba. Jeho filmografia obsahuje asi 140 titulov (režisér, scenárista, autor námetu), určených hlavne detským divákom. Je pedagógom animovanej tvorby na VŠMU. Na Bienále animácie Bratislava 2010 dostal Čestnú medailu Albína Brunovského za významný prínos v animovanom filme. – 75. výročie narodenia

18. 2. 2007 † Ľudovít Hlaváč, Bratislava (* 1. 4. 1921 Vajka nad Žitavou) teoretik výtvarného umenia, priekopník slovenskej fotografickej historiografie. – 10. výročie úmrtia

19. 2. 1917 * prof. Dr. Victor Samuel Mamatey, PhD., North Braddock, Pennsylvania, USA († 18. 1. 2007 Tallahassee, Florida, USA), americký historik, univerzitný profesor slovenského pôvodu. Študoval aj na Harvardskej univerzite a parížskej Sorbonne. Pedagogicky pôsobil na viacerých amerických univerzitách. Špecializoval sa na dejiny východnej Európy. Bol nositeľom Ceny Louisa Beera od Americkej historickej spoločnosti. Bratislavskej Univerzitnej knižnici daroval svoju jedinečnú zbierku kníh z oblasti novodobých európskych dejín (Mamateyova knižnica, obsahujúca 1 439 titulov). – 100. výročie narodenia

19. 2. 1947 * Miloslav Semančík, Matiašovce, ľudový umelec, rezbár sochár. Pracuje s drevom, kovom i kameňom. Vyrezáva reliéfy a plastiky, jeho najvýznamnejšou prácou je drevená plastika Zamagurská Venuša. Vytvára menšie kompozície z drôtu, ale aj veľké plenérové plastiky. – 70. výročie narodenia

19. 2. 1957 * Jana Juráňová, Senica, prozaička, dramatička, prekladateľka. Vyštudovala ruštinu a angličtinu. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, bola zástupkyňou šéfredaktora Slovenských pohľadov i komentátorkou Rádia Slobodná Európa. Je spoluzakladateľkou feministického kultúrneho, vzdelávacieho a publikačného projektu Aspekt. Píše prózu (je štvornásobnou finalistkou Anasoft Litera), divadelné hry, knihy pre deti a mládež, vydala knihu rozhovorov s Agnešou Kalinovou. Prekladá prózu a odborné knihy z angličtiny a ruštiny. Podieľala na založení Slovenského centra PEN a Nadácie Milana Šimečku. – 60. výročie narodenia

19. 2. 1997 † Jaroslav Siakeľ, Western Springs, Illinois, USA (* 4. 1. 1896 Blatnica), filmový režisér, v 1921 spolu s bratom Danielom nakrútili prvý dlhometrážny hraný nemý film Jánošík (v slovensko-americkej koprodukcii). V r. 1912 odišiel za starším bratom Danielom do USA, kde pracovali vo firme Selig Polyscope. Počas 1. svetovej vojny absolvoval kurz leteckej fotografie a vyrábal zväčšeniny leteckých fotografií, po vojne nakrúcal s bratom krátke dokumentárne a didaktické filmy pre firmu Rothacker Film. V 1920 skupina amerických Slovákov založila v Chicagu účastinnú spoločnosť Tatra Film Corporation, ktorá mala nakrúcať hrané filmy. V r. 1921 spolu bratia Siakeľovci nakrútili na Slovensku prvý celovečerný hraný nemý film Jánošík. Po rozpade Tatra Film Corporation sa venoval podnikaniu. – 20. výročie úmrtia

22. 2. 1987 † Andy Warhol, New York, USA (* 6. 8. 1928 Pittsburgh, USA), maliar, grafik, filmový režisér, iniciátor a vedúca osobnosť pop-artu. Jeho rodičia boli Rusíni z dediny Miková pri Medzilaborciach, v 1913 sa vysťahovali do Ameriky. Študoval grafický dizajn na Carnegie Institut of Technology v Pittsburghu. Venoval sa komerčnej grafike. V r. 1952 prvýkrát vystavoval v newyorskej Hugo Gallery ilustrácie ku poviedkam Trumana Capoteho. Maľoval série plechoviek Campbellovej polievky a Coca-Coly, obrazy dolárových bankoviek a venoval sa aj sieťotlači. Jeho The Factory sa stala miestom stretávania umelcov. Nakrúcal aj filmy (Sleep, Empire, Kiss, The Chelsea Girls, a i.) a videá, robil hudobného producenta (debutový album kapely Velvet Underground). – 30. výročie úmrtia

22. 2. 1997 † prof. PhDr. Miloslav Okál, DrSc., Bratislava (* 1. 12. 1913 Slovany), klasický filológ, prekladateľ, literárny historik, prvý slovenský univerzitný profesor klasickej filológie a prvý doktor vied v tomto odbore. Vynikajúci znalec antického kultúrneho dedičstva. Študoval klasickú filológiu na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Ríme, Paríži a Aténach. Bol stredoškolským profesorom v Liptovskom Mikuláši a v Nitre, neskôr pôsobil na FF Univerzity Komenského v Bratislave (vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie, prodekan fakulty). Stál pri vzniku Katedry klasických jazykov Trnavskej univerzity. Zakladateľ a prvý predseda Slovenskej jednoty klasických filológov. Preložil diela antických filozofov, grécke drámy, Homérove eposy. Napísal viacero monografií, teoretických príručiek, učebníc a početných štúdií. – 20. výročie úmrtia

23. 2. 1927 * prof. PhDr. Ivan Hrušovský, CSc., Bratislava († 5. 10. 2001 Bratislava), hudobný skladateľ, muzikológ, vysokoškolský profesor. Študoval kompozíciu, hudobnú vedu, filozofiu a estetiku. Pedagogicky pôsobil na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave, Katedre hudobnej výchovy a estetiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autor hudobnovedných štúdií a prác venovaných slovenskej hudobnej tvorbe i kompozično-teoretickým problémom. Ťažisko jeho tvorby predstavujú komorné kompozície, no najmä vokálne kompozície, osobitne zborová tvorba, a duchovná hudba. – 90. výročie narodenia

23. 2. 1987 † PhDr. Anna Gašparíková-Horáková, Martin (* 28. 10. 1896 Martin), archivárka, kultúrna a literárna historička, prekladateľka. Po absolvovaní štúdia na FF Karlovej univerzity v Prahe bola správkyňou osobného archívu prezidenta T. G. Masaryka. Venovala historickému a literárnovednému výskumu i folkloristike, publikovala príspevky v slovenských a českých časopisoch. Napísala historickú štúdiu Povstanie Rákócziho a Slovania, monografiu Tisícročné Slovensko, s manželom zostavila zbierku Slovenské ľudové balady, upravila Dobšinského Slovenské rozprávky, pripravila české vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Prekladala z češtiny, sporadicky z nemčiny, ruštiny a angličtiny. Jej pôsobenie u T. G. Masaryka dokumentujú memoáre U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky Tomáša Garrigua Masaryka (1995) a knižka Z lánského deníku. – 30. výročie úmrtia

25. 2. 1937 * Alexander Ilečko, Bratislava, sochár, popredný predstaviteľ moderného slovenského sochárstva 2. polovice 20. stor. Študoval na VŠVU v Bratislave. Venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe a grafike. Vystavoval na samostatných i kolektívnych výstavách v Bratislave, Prahe, Paríži, Brne, Piešťanoch a i., na spoločných výstavách so svojím otcom, maliarom Jozefom Ilečkom, i so synom Markom. Spoluzakladateľ sochárskych sympózií v Moravanoch nad Váhom. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. – 80. výročie narodenia

25. 2. 1942 * prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., Martin, divadelný teoretik a kritik, publicista, vysokoškolský profesor. Po skončení žurnalistiky pracoval ako redaktor v Smene, v Čs. televízii v Bratislave, bol šéfredaktorom časopisu Javisko, redaktorom v Novom slove, šéfredaktorom dvojtýždenníka Dialóg, časopisu Život. Bol ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu v Bratislave, hovorcom prezidenta M. Kováča a riaditeľom tlačového odboru Kancelárie prezidenta SR. Je autorom početných teatrologických kníh, štúdií, statí, portrétov, kritík a recenzií; je hlavným zostavovateľom Dejín slovenskej drámy 20. storočia. Dlhé roky pedagogicky pôsobí na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Je nositeľom viacerých ocenení (o. i. Cena ministra kultúry). – 75. výročie narodenia

27. 2. 1937 * Ivan Úradníček, Stará Turá († 14. 2. 1973 Bratislava), televízny dramaturg, scenárista, textár populárnej hudby. Absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Pracoval v Čs. televízii v Bratislave (vedúci redakcie zábavy, šéfredaktor zábavných programov. Spolupodieľal sa na organizovaní festivalu Bratislavská lýra. – 80. výročie narodenia

28. 2. 1937 * Mária Zagatová, Uhrovec, pedagogička, choreografka. Dlhé roky pedagogicky pôsobila na ZUŠ L. Árvaya v Žiline i na ZUŠ v Bytči. Bola iniciátorkou tanečnej metodiky pre deti, ktorá sa využíva dodnes. Bola dlhoročnou spolupracovníčkou Osvetového ústavu v oblasti spoločenského tanca. Autorka publikácie Tanečno-pohybová výchova v krúžkoch spoločenského tanca, odborné články uverejnňovala v časopisoch Rytmus, Osvetová práca. – 80. výročie narodenia