Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  december >>
po ut st št pi so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
DECEMBER 2017

1. 12. 1987 † Ing. Karol Dlouhý, Bratislava (* 16. 9. 1922 Bratislava), prekladateľ, novinár. Prekladal anglo-americkú literatúru, predovšetkým autorov 20. stor. a muzikály. – 30. výročie úmrtia

2. 12. 1917 † Johann Nepomuk Batka, Bratislava (* 4. 10. 1845 Bratislava), úradník, archivár, hudobný vedec a kritik, organizátor kultúrneho života v Bratislave. Usporadúval výstavy, koncerty, prednášky, oslavy atď. Zaslúžil sa o postavenie pomníka J. N. Hummelovi aj o zriadenie Hummelovho múzea. Ešte za svojho života daroval mestu svoju bohatú knižnicu a zbierku obrazov. – 100. výročie úmrtia

2. 12. 1942 * Eva Husáriková, Kovačica, insitná maliarka, významná predstaviteľka kovačickej insity. – 75. výročie narodenia

3. 12. 1927 * Maximilián Remeň, Ilija († 4. 8. 2008 Bratislava), filmový strihač. Strihal množstvo dokumentov, animovaných, hraných a televíznych filmov. Za svoju prácu získal mnoho ocenení (o. i. národná filmová cena Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii; Pribinov kríž III. triedy). – 90. výročie narodenia

5. 12. 1917 * Ľudo Zelienka, pseud. Ľudo Zelienka-Detvan, Zelienka-Hron a i., Zvolen († 8. 8. 1977 Bratislava), spisovateľ, redaktor, ľudový rozprávač, pôvodne učiteľ. Písal krátke literárne žánre, humoristické poviedky, kabarety. Zbieral anekdoty a rôzne historky, ktoré potom prezentoval ako ľudový rozprávač. – 100. výročie, 40. výročie úmrtia

7. 12. 1917 † Karol Angermayer st., Bratislava (* 4. 11. 1838 Bratislava), bratislavský kníhtlačiar a nakladateľ. Tlačili sa uňho noviny Pressburger Zeitung, bol aj ich zodpovedným redaktorom. – 100. výročie úmrtia

8. 12. 1997 † prof. Ing. arch. Ján Svetlík, Bratislava (* 1. 2. 1912 Hybe), architekt a urbanista, vysokoškolský profesor. Takmer tri desaťročia pedagogicky pôsobil na SVŠT v Bratislave, bol autorom učebníc. Bol spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu slovenských architektov. Venoval sa tvorbe pamätníkov – je autorom výtvarného riešenia bratislavského Slavína. – 20. výročie úmrtia

9. 12. 1947 * prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., Tušická Nová Ves, básnik, literárny vedec, prekladateľ, editor, univerzitný profesor. Prednáša na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FF Univerzity Komenského v Bratislave. Ako literárny vedec sa venuje interpretácii a poetike básnického textu, ale aj translatológii. Je autorom viacerých básnických zbierok a prekladov z ruskej a španielskej poézie. – 70. výročie narodenia

9. 12. 1957 * Roman Brat, prozaik, publicista, prekladateľ. Je dramaturgom hranej tvorby v Slovenskej televízii. Píše prózy pre deti a mládež a romány pre dospelých. Prekladá zo španielskej a latinskoamerickej. Je nositeľom viacerých ocenení za tvorbu pre deti (napr. ceny Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY Najlepšia detská kniha) a vysokého španielskeho vyznamenania za šírenie hispánskej kultúry. – 60. výročie narodenia

10. 12. 1997 † prof. Vincent Hložník, Bratislava (* 22. 10. 1919 Svederník), maliar, grafik, ilustrátor, sochár, výtvarný pedagóg. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov nášho výtvarného umenia 20. stor., bol vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenskej výtvarnej moderny. Za vyše polstoročnú tvorbu vytvoril mimoriadne rozsiahle dielo (tisícky obrazov), rozsiahla grafická tvorba predznačila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy. Realizoval výmaľbu Kostola sv. Michala v Dolnom Hričove zo 14. stor., kreslil návrhy na vitráže. Ilustroval vyše 350 kníh. Venoval sa aj známkovej tvorbe. Jeho diela sú vo všetkých verejných a štátnych galériách na Slovensku. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. – 20. výročie úmrtia

11. 12. 1957 * Vladimír Obšil, Prachatice, herec. Je členom Činohry SND v Bratislave. Dostal príležitosti v televíznych filmoch a inscenáciách. – 60. výročie narodenia

12. 12. 1937 † Karol Anton Medvecký, Bojnice (* 8. 6. 1875 Oravský Podzámok – Dolná Lehota), etnograf, historik, cirkevný hodnostár, rímskokatolícky kňaz. Bol tajomníkom SNS, signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa, poslancom Národného zhromaždenia. Prispel k budovaniu zbierkových fondov SNM. Venoval sa zberateľskej činnosti a etnografickému výskumu v oblasti Detvy, zostavil zbierku ľudových balád. Písal životopisné črty a nekrológy národnokultúrnych dejateľov, je autorom cestopisných memoárov. – 80. výročie úmrtia

14. 12. 1942 * Helena Hazuchová, Bács, tanečnica, tanečná pedagogička. Bola členkou a sólistkou Baletu SND v Bratislave. – 75. výročie narodenia

16. 12. 1947 * Marta Roszkopfová, Žilina, scénická a kostýmová výtvarníčka, grafička. Pôsobí v Čechách. Spolupracovala s mnohými českými divadlami, aj s divadlami na Slovensku, v Poľsku a Nemecku. Jej dielo je zastúpené v zbierkach Národného múzea a Národnej galérie v Prahe. – 70. výročie narodenia

16. 12. 1987 † Ján Siváček, Trnava (* 27. 5. 1928 Myjava), skladateľ, dirigent, aranžér, organizátor hudobného života. Viedol vlastný tanečný Orchester Jána Siváčka, s ktorým hrával swing. Autor swingových evergreenov a populárnych tanečných piesní. Bol spoluzakladateľom, riaditeľom a predsedom festivalového výboru festivalu Bratislavská lýra, zástupcom riaditeľa vydavateľstva Opus. Pedagogicky pôsobil na VŠMU i FF Univerzity Komenského v Bratislave.– 30. výročie úmrtia

17. 12. 1957 * Ivan Vojtek, Lučenec, herec. Bol členom Činohry Divadla Jonáša Záborského a je členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Účinkuje v rozhlase, televízii i dabingu, sporadicky sa venuje réžii a písaniu poézie. – 60. výročie narodenia

18. 12. 1987 † Beta (Alžbeta) Poničanová, Bratislava (* 26. 9. 1908 Predajná), herečka, pedagogička. Patrila k zakladateľskej hereckej generácii SND, vyše 40 rokov bola členkou Činohry SND. Hrala vo filme a televízii. Vyučovala javiskovú reč na VŠMU. – 30. výročie úmrtia

21. 12. 1917 * Lujza Grossová, Prešov (†10. 2.1981 Košice), herečka. Bola členkou Slovenského divadla v Prešove a Štátneho divadla v Košiciach. Účinkovala tiež v rozhlasových hrách. – 100. výročie narodenia

21. 12. 1947 † Dušan Samuel Jurkovič, Bratislava (* 23. 8. 1868 Turá Lúka), architekt, návrhár nábytku, etnograf. Patril medzi našich najvýznamnejších architektov a medzi prvých propagátorov slovenského ľudového umenia na medzinárodnej scéne. V architektonickej práci vytvoril osobitý národný štýl, silne ovplyvnený ľudovou architektúrou, jej architektonickými prvkami a motívmi ľudovej tvorby. Pre kúpele Luhačovice vytvoril unikátny súbor stavieb v štýle ľudovej secesie, jeho prvým dielom realizovaným na Slovensku je Spolkový Dom v Skalici. Po 1. svetovej vojne riešil otázky mestského urbanizmu. Navrhol a čiastočne sa mu podarilo zrealizovať rekonštrukciu požiarom zničenej obce Čičmany podľa pôvodnej stavebnej tradície, presadzoval myšlienku založenia prírodnej rezervácie Tatier a krasových oblastí Slovenska. Významná je jeho pamätníková a pomníková tvorba, ktorá vyvrcholila Štefánikovou mohylou na Bradle. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení. Prezident SR mu udelil Pribinov kríž I. triedy in memoriam a bol mu udelený aj Rad T. G. Masaryka I. triedy in memoriam. Jeho meno nesie prestížne architektonické ocenenie (Cena Dušana Jurkoviča). – 70. výročie úmrtia

21. 12. 1992 † prof. ThDr. Anton Bagin, Bratislava (* 10. 9. 1923 Ilava), katolícky teológ, univerzitný profesor, cirkevný a kultúrny historik, historik umenia. Bol profesorom na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež viedol Katedru cirkevných dejín a cirkevného práva. Zaoberal sa cirkevnými dejinami, dejinami umenia, kultúrno-umeleckou históriou a regionálnou históriou Slovenska, ikonografiou, uznávaný znalec cyrilo-metodského obdobia. – 25. výročie úmrtia

22. 12. 1957 * Juraj Predmerský, Senica, herec. Pôsobil v martinskom Divadle SNP, v trnavskom Divadle pre deti a mládež a v Bábkovom divadle vo Viedni, kde spolupracoval aj s ORF. – 60. výročie narodenia

23. 12. 1942 † Július Ivan Hemerka, Budapešť (* 26. 7. 1889 Bardejov), dirigent, hudobný skladateľ, organizátor hudobného života. Komponoval operety (autor prvej slovenskej operety na libreto E. Bohúňa), piesne, príležitostné skladby, chrámovú hudbu, tanečnú a scénickú hudbu. – 75. výročie úmrtia

24. 12. 1992 † Ludwik (Ľudovít) Korkoš, Bratislava (* 17. 1. 1928 Czarna Góra), sochár, pedagóg. Takmer 30 rokov pôsobil ako profesor na rezbárskom odd. Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave. Venoval sa komornej i monumentálnej plastike. V rezbárskej tvorbe nadväzoval na ľudovú výtvarnú tradíciu. – 25. výročie úmrtia

26. 12. 1892 * PhDr. Štefan Krčméry, Mošovce († 17. 2. 1955 Pezinok), básnik, literárny historik a kritik, redaktor matičných časopisov, prekladateľ, publicista. Významná osobnosť našej literatúry, všestranný kultúrny dejateľ a organizátor, znalec slovenských literárnych dejín. Ako dlhoročný tajomník MS sa zaslúžil o organizovanie jej vedeckých a umeleckých odborov, o zakladanie a aktivizáciu jej miestnych odborov, o aktivizovanie a rozvoj ochotníckeho divadla v rámci Ústredia slovenských ochotníckych divadiel, o rozvoj osvetovej práce, knižníc atď. Ako vplyvný literárny kritik usmerňoval literárny život po roku 1918. Písal poéziu, lyrickú prózu, úvahy a literárnohistorické diela. Angažoval sa v Slovenskej národnej strane. – 125. výročie narodenia

29. 12. 1992 † Ladislav Gandl, Bratislava (* 8. 12. 1919 Kalinovo), maliar. Venoval sa predovšetkým monumentálnej tvorbe v architektúre, v komornej tvorbe sú časté zátišia s fľašami, motívy cirkusových postáv. – 25. výročie úmrtia

30. 12. 1867 * Moritz Stankovits, Bratislava († okolo 1938), maliar. Venoval sa krajinomaľbe a maľbe architektúry. – 150. výročie narodenia

30. 12. 1937 * Miroslav Štauder, Bratislava († 3. 3. 2007 Bratislava), tanečník, choreograf, pedagóg. Bol členom Baletu SND v Bratislave a potom jeho reperítorom, choreografom a šéfom Baletu Novej scény v Bratislave. – 80. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

31. 12. 1947 † Július Schubert, Bratislava (* 28. 4. 1888 Bratislava), maliar. Maľoval zákutia Bratislavy, krajinky, portréty, figurálne kompozície. Bol členom a výkonným predsedom bratislavského Kunstvereinu. – 70. výročie úmrtia