Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  august  >>
po ut st št pi so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
AUGUST 2017

1. 8. 1937 * Mgr. Igor Wasserberger, CSc., Bratislava, hudobný kritik, redaktor, publicista a dramaturg, pedagóg. Pracoval ako režisér ozvučenia a vedúci dramaturg malých hudobných žánrov v hudobnej redakcii Čs. televízie v Bratislave, bol aj vedúcim dramaturgom Bratislavskej lýry. Autor a moderátor džezových relácií v rozhlase a televízii. Prednášal na Katedre hudobnej vedy FF Univerzity Komenského v Bratislave, bol hosťujúcim profesorom na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni (1989 – 90). Od roku 1992 žije v Českej republike. Je spoluautorom Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. – 80. výročie narodenia

1. 8. 1987 † Pola Negri, vl. menom Barbara Apollonia Chałupiec, San Antonio, Texas (* 31. 12. 1894 Janowa alebo 3. 1. 1897 Lipno, Poľsko), americká filmová herečka poľsko-slovenského pôvodu (jej otec bol Slovák), hviezda nemého filmu. Bola prvou Európankou, ktorú si pozvali do Hollywoodu. Získala svetovú slávu ako femme fatale v nemých filmoch. – 30. výročie úmrtia

2. 8. 1957 * Viera Prokešová, Bratislava († 31. 12. 2008 Bratislava), poetka, prekladateľka. Za zbierku Cudzia získala Cenu Ivana Kraska. Prekladala bulharskú poéziu a francúzsku poéziu. – 60. výročie narodenia

3. 8. 1942 * Ján Mistrík, Bratislava, herec. Pôsobil v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadle SNP v Martine, vyše 4 desaťročia je členom Novej scény v Bratislave. Účinkoval vo filmoch, v televízii rozhlase i v dabingu. – 75. výročie narodenia

4. 8. 1942 † Vladimír Krivoš, Ufa, Rusko (* 1. 7. 1865 Liptovský Mikuláš), stenograf, spisovateľ, prekladateľ, stúpenec tolstojizmu. Promoval na parížskej Sorbonne. Bol tajným radcom ruského cára Mikuláša II. Po októbrovej revolúcii (1917) pôsobil v službách sovietskej vlády v Petrohrade, bol internovaný v gulagu, po návrate pôsobil v službách ministerstva zahraničných vecí. Polyglot, ovládal asi 40 jazykov. Priekopník a organizátor stenografie v Rusku, autor prvého ruského stenografického systému. – 75. výročie úmrtia

5. 8. 1942 * Igor Luther, Jakub, filmový kameraman, patrí medzi špičkových kameramanov v Európe. Študoval na FAMU v Prahe, debutoval filmom Kristove roky režiséra J. Jakubiska. S francúzskym režisérom A. Robbe-Grilletom nakrútil 2 slovensko-francúzske filmy. V roku 1968 emigroval do SRN, žije v Mníchove. Nakrúcal filmy pre televíziu aj kiná so zahraničnými režisérmi. Je nositeľom viacerých ocenení (o. i. národná filmová cena Slnko v sieti). – 75. výročie narodenia

8. 8. 1927 * Miroslav Vojtek, Stupava († 2. 6. 1996 Bratislava), fotožurnalista, fotoreportér, publicista, teoretik, organizátor fotografického diania na Slovensku. Venoval sa novinárskej fotografii, prednášal na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Spolupracoval s amatérskym fotografickým hnutím, pôsobil aj ako predseda poroty celoslovenskej súťaže AMFO a DIAFOTO. – 90. výročie narodenia

8. 8. 1937 * Andrej Halász, Košice († 19. 2. 2016 Praha), tanečník, tanečný pedagóg, choreograf. Patril k významným osobnostiam nášho baletu. Tancoval v SĽUK-u, bol sólistom Baletu SND v Bratislave a Baletu Štátneho divadla v Košiciach. Pôsobil aj ako pedagóg, okrem iného na Music Ballet School v Bagdade. – 80. výročie narodenia

8. 8. 1937 † Martin Rázus, Brezno (* 18. 10. 1888 Liptovský Mikuláš-Vrbica), básnik, prozaik, politik, ev. kňaz. Pôsobil ako kaplán a farár. Okrem poézie a prózy pre dospelých písal aj autobiografické romány pre deti a mládež, eseje, veršované modlitby a piesne. Bol predsedom a hlavným ideológom Slovenskej národnej strany a jej poslancom v pražskom Národnom zhromaždení. Bol zástancom autonómie, angažoval sa za spoluprácu s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. – 80. výročie úmrtia

9. 8. 1867 * MUDr. Vavro Šrobár, pseud. Andrej Bielik, Lisková († 6. 12. 1950 Olomouc), politik, verejný činiteľ, publicista, prozaik. Po vzniku Československa bol predsedom dočasnej vlády pre Slovensko, ministrom školstva a národnej osvety, pedagógom na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas 2. svetovej vojny organizoval občiansky protifašistický odboj, po vojne bol ministrom financií a ministrom pre zjednotenie zákonov. Bol redaktorom i vydavateľom časopisu Hlas. Autor memoárových prác a próz. Politicky sa angažoval v Agrárnej strane, Demokratickej strane a v roku 1946 založil Stranu slobody, bol poslancom a senátorom. – 150. výročie narodenia

10. 8. 1927 * Milan Bobula, Spišská Nová Ves († 30. 5. 2000 Košice), režisér. Ako režisér a riaditeľ pôsobil v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, Krajovom divadle v Spišskej Novej Vsi a v Štátnom divadle v Košiciach.– 90. výročie narodenia

11. 8. 1927 * Ladislav Farkaš, Ratkovské Bystré († 21. 6. 2016 Trnava), herec, režisér. Bol členom Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, režisérom trnavského Divadla pre deti a mládež. – 90. výročie narodenia

12. 8. 1927 * Milan Novák, Trakovice, hudobný skladateľ a dirigent. Pôsobil ako dirigent SĽUK-u, Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu a Vojenského umeleckého súboru. Jeho kompozičná tvorba obsiahla takmer všetky žánre. – 90. výročie narodenia

12. 8. 1942 * Ivan Čičmanec, Bratislava, prekladateľ, prozaik, publicista. V Nórsku, kam emigroval, zostavil a preložil antológiu slovenskej nadrealistickej poézie a preložil diela viacerých slovenských básnikov. – 75. výročie narodenia

12. 8. 1977 † prof. PhDr. František Zagiba, Viedeň (* 20. 10. 1912 Rožňava), muzikológ, hudobný historik. Bol riaditeľom odboru hudobnej vedy SAV v Bratislave, pedagogicky činný na univerzite vo Viedni, kde prednášal dejiny slovanskej hudby. Bol zakladateľom a generálnym tajomníkom inštitútu Salisburgo-Ratisbonense Slavicum a organizátorom jeho kongresov v Salzburgu. – 40. výročie úmrtia

13. 8. 1967 † Ladislav Árvay, Žilina (* 5. 12. 1900 Bytča), hudobný pedagóg, huslista. Koncertoval doma i v zahraničí. Bol spoluzakladateľom Hudobnej školy v Žiline. – 50. výročie úmrtia

14. 8. 1927 * Ján Kákoš, Nitra († 11. 9. 1996 Bratislava), dramatik, organizátor divadelného života. Bol režisérom Čs. rozhlasu v Bratislave, neskôr riaditeľom Novej scény a napokon riaditeľom SND v Bratislave. Písal divadelné hry a rozhlasové hry a adaptoval ich do podoby tv inscenácií a filmov. – 20. výročie úmrtia

16. 8. 1992 † Oľga Adamčíková, Bratislava (* 17. 2. 1903 Kremnica), herečka, pôvodne učiteľka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave, účinkovala vo filme a televízii. – 25. výročie úmrtia

16. 8. 1992 † Ľudovít Ozábal, Liptovský Mikuláš (* 25. 1. 1922 Nitra), herec. Bol členom Činohry SND v Bratislave, režisérom a riaditeľom Krajového divadla v Nitre, umeleckým vedúcim Malej scény SND. Hral vo filmoch a v televízii. – 25. výročie úmrtia

17. 8. 1942 * Viliam F. Šikula, Dubová († 2. 2. 1995 Bratislava), prozaik, scenárista. Písal poviedky a novely, filmové scenáre. – 75. výročie narodenia

19. 8. 1937 * doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Breza, literárny historik, vedecký a odborný pracovník v oblasti biografistiky, autor literatúry faktu, vysokoškolský pedagóg. Bol vedeckým pracovníkom SAV a Matice slovenskej, bol riaditeľom Národného biografického ústavu SNK v Martine. Prednášal na univerzitách v Žiline a Nitre. Zredigoval a vydal niekoľko ročníkov matičných pramenných zborníkov, je zostavovateľom Slovníka dejateľov hornej Oravy, Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia, Reprezentačného biografického lexikónu Slovenska, slovníka Osobnosti Kysúc, Biografického slovníka dejateľov Oravy, spoluautorom knihy Ľudovít Štúr /Biografické kalendárium a Personálna bibliografia/. – 80. výročie narodenia

20. 8. 1942 * Dr. h. c. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Irsa, Maďarsko, jazykovedec, univerzitný profesor. Pôsobil na katedrách jazykov vysokých škôl v Žiline, Liptovskom Mikuláši a FF Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších univerzitách, je aj vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV. Autor učebníc, skrípt a učebných textov, monografií a iných publikácií. – 75. výročie narodenia

21. 8. 1947 * Milan Augustín, Banská Štiavnica, historik umenia, autor literatúry faktu, výtvarník, cestovateľ. Píše literatúru faktu i historické romány. V roku 1998 viedol expedíciu do Kláštora sv. Kataríny v Sinajskej skalnej púšti v Egypte s cieľom zdokumentovať hlaholské písomné pamiatky. – 70. výročie narodenia

21. 8. 1947 * prof. Marián Lapšanský, Tisovec, klavírny virtuóz, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, organizátor hudobného života, vysokoškolský profesor. Patrí k špičke slovenského klavírneho a interpretačného umenia vôbec. Hru na klavíri študoval aj Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Hosťoval s poprednými zahraničnými telesami. Opakovane koncertoval vo všetkých európskych štátoch, v Juhoafrickej republike, na Kube, v Kanade, USA, v Mexiku a Japonsku. Realizoval početné nahrávky. Založil a je prezidentom Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, inicioval vznik Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline, založil festival podtatranských miest Musica nobilis. Pedagogicky pôsobí na vysokých školách na Slovensku i v Česku. Za svoje interpretačné umenie i nahrávky získal mnoho ocenení, o. i. prestížnu Európsku cenu Gustava Mahlera, ktorú udeľuje Európska komisia. – 70. výročie narodenia

21. 8. 2007 † doc. PhDr. Ján Dekan, DrSc., Bratislava (* 6. 2. 1919 Šahy), archeológ, historik umenia, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV. Stál pri zrode modernej slovenskej archeológie. Viedol archeologické výskumy na Devíne a v Rusovciach. Publikoval vedecké štúdie v odborných periodikách a zborníkoch a monografické práce. – 10. výročie úmrtia

21. 8. 2007 † Hana Ponická, Banská Bystrica (* 15. 7. 1922 Halič), prozaička, autorka literatúry pre deti, prekladateľka, disidentka, signatárka Charty 77. Bola aktívnou účastníčkou SNP. V roku 1956 na zjazde spisovateľov v Prahe podporila tých, ktorí žiadali väčšiu slobodu umeleckej tvorby a kritizovali politické procesy. V roku 1977 jej na 3. zjazde slovenských spisovateľov neumožnili vystúpiť. Kauza vzbudila medzinárodný ohlas, keď príspevok uverejnil francúzsky denník Le Monde. Počas normalizácie nesmela publikovať, nadviazala kontakty s českými disidentmi, spolupracovala s rozhlasovou stanicou Slobodná Európa. V roku 1989 bola súdená ako členka Bratislavskej päťky. Prekladala z taliančiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. – 10. výročie úmrtia

23. 8. 1937 * Ladislav Gerhardt, Košice († 21. 8. 1993 Bratislava), džezový klavirista, skladateľ a aranžér. Pracoval ako hudobný redaktor v rozhlase a televízii. Hral v džezových zoskupeniach, komponoval džezovú, scénickú a filmovú hudbu, venoval sa tiež tvorbe pre deti. – 80. výročie narodenia

25. 8. 1927 * Michal Babinka, Padina, Srbsko († 4. 7. 1974 Sriemska Kamenica, Srbsko), vojvodinský básnik, literárny kritik, prekladateľ, novinár, redaktor, učiteľ. Popredný predstaviteľ literatúry dolnozemských Slovákov. V jeho rodisku je Dom kultúry Michala Babinku (s Galériou insitného umenia). – 90. výročie narodenia

25. 8. 2007 † Štefan Žáry, Bratislava (* 12. 12. 1918 Poniky), básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, esejista, prekladateľ, redaktor. Predstaviteľ nadrealizmu v našej poézii. Po vojne pôsobil v Ríme ako spravodajca Čs. tlačovej kancelárie. Neskôr bol redaktorom, šéfredaktorom a riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Na začiatku normalizácie musel z tohto postu odísť, od roku 1970 sa venoval výlučne literatúre. Počas vyše šesťdesiatročnej literárnej činnosti vydal 29 kníh poézie, 14 kníh prózy, 8 kníh pre deti a 1 veršovanú divadelnú hru. Prekladal predovšetkým modernú francúzsku poéziu, ale aj z talianskej a španielskej literatúry. – 10. výročie úmrtia

27. 8. 1617 † Jur Tesák Mošovský, Praha (* okolo 1547 Mošovce), spisovateľ, farár a cirkevný hodnostár. Plodný humanistický spisovateľ na prelome 16. a 17. stor. Autor vyše 40 českých a latinských spisov, príležitostnej poézie, veršovanej divadelnej hry a knižnej biblickej drámy. – 400. výročie narodenia

27. 8. 1917 * Vojtech Andreánsky, Prešov († 6. 10. 1993 Bratislava), filmový režisér a scenárista, dokumentarista. Priekopník populárno-vedeckých filmov. Nakrútil vyše 170 krátkych filmov, na ktorých sa podieľal ako režisér, scenárista i autor komentára. – 100. výročie narodenia

27. 8. 1957 * Táňa Radeva, Michalovce, herečka. Bola členkou Činohry v Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Štátneho divadla v Košiciach a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Hrala vo filmoch i televízii, venuje sa dabingu. – 60. výročie narodenia

27. 8. 1987 † Rudolf Uher, Bratislava (* 19. 7. 1913 Lubina), sochár. Spolu s J. Kostkom patrí k zakladateľským osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Venoval sa kresbe, komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe. V roku 1967 vytvoril Obojstranný reliéf pre EXPO v Montreale a v 1970 monumentálnu sochu Kameň a oheň pre EXPO v Osake. Jeho diela sú v našich najvýznamnejších verejných zbierkach, ale aj v zahraničí (Japonsko, Kanada, Česká republika). – 30. výročie úmrtia

28. 8. 1927 * Vieroslav Matušík, Ostrava († 15. 1. 1995 Bratislava), skladateľ a aranžér populárnej hudby, dirigent, fagotista. Bol zakladajúcim členom a dlhoročným dirigentom Tanečného orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave. Autor piesne Mám rozprávkový dom, s ktorou Karel Gott vyhral prvý ročník Bratislavskej lýry (1966). – 90. výročie narodenia

29. 8. 1942 * doc. Štefan Bobota, Šurany, maliar a grafik, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobil na VŠVU a STU v Bratislave. Jeho diela sú v majetku viacerých domácich i zahraničných galérií. – 75. výročie narodenia

30. 8. 1947 * Jack Martin Händler, Bratislava, dirigent, huslista a kultúrny diplomat. Študoval aj na Moskovskom štátnom konzervatóriu P. I. Čajkovského (u D. Oistracha). V roku 1978 odišiel hrať do Nemecka, kde pôsobil ako koncertný umelec v rôznych orchestroch. Neskôr si získal medzinárodné renomé ako dirigent, dve desaťročia bol hudobným riaditeľom Orchester Solistes Européens Luxembourg. Predstavil sa mnohých koncertoch v Európe aj v USA. Realizoval početné nahrávky. Bol ocenený Radom bielej ruže Fínska, luxemburským radom Officier de l’Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chene, rakúsky prezident mu udelil Čestný kríž. Bol veľvyslancom Európskej únie pre medzikultúrny dialóg, neskôr pre inováciu a kreativitu. – 70. výročie narodenia