Preskočiť na obsah

Kalendárium 2014

 

 jan   feb   mar 
 apr   máj   jún 
 júl   aug   sep 
 okt   nov   dec 
KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR 2014
Životu možno rozumieť spätne - ale žiť sa musí dopredu. 
S. Kierkegaard 

Milí čitatelia,

prinášame vám ročenku Kultúrnohistorický kalendár 2014. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa obsahovo sústredila výlučne na problematiku národnej kultúrnej histórie a jej reprezentantov, i na žijúcich jubilantov, ďalej k Slovensku sa viažucich dejateľov svojím pôvodom alebo pôsobením, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Podáva prehľad výročí osobností a udalostí v oblasti kultúry a umenia, spoločenského a duchovného života, spoločenských vied. Pri ich výbere sme ako kritérium zachovali okrúhle jubileá (konštantne uplatňované vo všetkých vydaných ročníkoch Kultúrnohistorického kalendára - v tlačenej či internetovej podobe) - výročie narodenia osobností: 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach; výročie úmrtia osobností: 10., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach; rovnaké kritérium platí pre udalosti.

Veríme, že vás Kultúrnohistorický kalendár 2014 zaujme a nájdete v ňom užitočné informácie.

 

Z webových a tlačených encyklopedických a slovníkových zdrojov, monografií, periodík, štúdií, špecializovaných článkov a iných materiálov zostavila a spracovala PhDr. Katarína Vrablicová.

Lektoroval: PhDr. Ján Bábik

© Národné osvetové centrum 2013