Preskočiť na obsah

Kalendárium 2013

 

 jan   feb   mar 
 apr   máj   jún 
 júl   aug   sep 
 okt   nov   dec 


KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR 2013

 

Milí čitatelia,

prinášame vám ročenku Kultúrnohistoricky kalendár 2013. Podáva prehľad výročí osobností a udalostí v chronologickom slede - z oblasti politiky, spoločenského a duchovného života, kultúry a umenia, prírodných a spoločenských vied, medicíny, techniky, vrátane objavov a vynálezov, športu atď. Aj v tomto ročníku dodržiavame pri ich výbere kritérium okrúhlych jubileí (konštantne uplatňované vo všetkých vydaných ročníkoch Kultúrnohistorického kalendára - v printovej či internetovej podobe) - výročie narodenia osobnosti: 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach; výročie úmrtia osobnosti: 10., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach; rovnaké kritérium platí pre udalosti.

Veríme, že Kultúrnohistorický kalendár 2013 vám poskytne nielen užitočné informácie o jubilejných osobnostiach a udalostiach, ale aj podnety na aktualizovanie ich odkazu v našej súčasnosti.Kultúrnohistorický kalendár 2013
Vydalo: Národné osvetové centrum
Spracovali: PhDr. Katarína Vrablicová, Mgr. Vladimír Blaho
Odborná redakcia: PhDr. Ján Bábik
© Národné osvetové centrum, 2013