Preskočiť na obsah

Redakcia

Adresa redakcie:
Javisko
Národné osvetové centrum,
Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava 1

Vydavateľ a tlač:
Národné osvetové centrum

Cena jedného čísla vo voľnom predaji: 2.50 Euro

Ročné predplatné: 8.- Euro

Zaregistrované v Medzinárodnom stredisku ISDS-ISSN 0323 - 2883.

Objednávky a predplatné prijíma:
Národné osvetové centrum
na svojej adrese:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava

viacerými spôsobmi presne uvedenými na objednávkovej stránke
otvoriť objednávkovú stránku Javiska

Informácia o voľnom predaji Javiska:

na Slovensku časopis predáva predajňa Prospero Divadelného ústavu v Bratislave na Jakubovom námestí 12.