Preskočiť na obsah

Objednávka

Časopis si môžete objednať viacerými spôsobmi:

 • najrýchlešie prostredníctvom objednávacích formulárov. Vyplnené formuláre posielajte e-mailom na adresy
  jaroslava.cajkova@nocka.sk,
  nocka@nocka.sk alebo riadnou poštou na adresu Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1;
 • vlastnou písomnou objednávkou, ktorú posielajte rovnako ako v predchádzajúcom prípade;
 • priamo v redakcii časopisu JAVISKO;
 • pri príležitostnom predaji u redaktorky.

Úhradu môžete zrealizovať

 • priamym prevodom z vášho bankového účtu na účet Národného osvetového centra
 • prevodom na základe vyžiadanej faktúry
 • úhradou prostredníctvom zelenej poštovej poukážky (do správy pre adresáta uviesť Javisko a rok)
 • úhradou v hotovosti v pokladnici Národného osvetového centra alebo pri príležitostnom predaji.

Údaje potrebné k platbe prevodom alebo šekom:

 • Adresa: Národné osvetové centrum
  Nám. SNP 12
  812 34 Bratislava 1
  ;
 • účet č. 7000069325/8180;
 • IBAN SK63 8180 0000 0070 0006 9325
 • variabilný symbol: 07082018;
 • do poznámky uveďte meno a adresu objednávateľa.

Časopis posielame až po uhradení predplatného.

Počet čísel za rok 2018: 3. Cena jedného čísla: 2,50 €. Ročné predplatné: 8,- €. V cene predplatného sú zahrnuté aj poštovné náklady a balenie. O úhrade predplatného stručne informujte redakciu mailom alebo telefonicky 02/2047 1249.

Jednotlivé čísla alebo ročníky si možno objednať aj z predchádzajúcich rokov.

Ďakujeme za váš záujem. 

Objednávky