Preskočiť na obsah

O časopise

Časopis pod svojím dnešným názvom Javisko (premenovaný v roku 1969) je pokračovaním mesačníka Umelecké slovo (od r. 1962), časopisu Ľudová tvorivosť (od r. 1951) a predchádzajúcich divadelných časopisov Naše divadlo (od r. 1928) a Slovenský ochotník (od r. 1925). Ich podobu profilovali významní divadelní tvorcovia, historici a teoretici (V. K. Blahník, F. Hoffmann, V. Štefko, A. Kret), jazykovedci (H. Bartek), kultúrni pracovníci (M. Jančuška) a novinári.
Po zániku časopisu Film a divadlo zastupovalo Javisko v poslednom dvadsaťročí minulého storočia aj funkciu odborného časopisu pre profesionálne divadlo, ktoré viac či menej vytláčalo problematiku amatérskeho a ochotníckeho divadla na okraj. Po roku 2000 časopis zmenil koncepciu z informačného mesačníka na monotematický dvojmesačník k problematike divadla.
Na základe hnutia amatérskych divadelníkov a teatrológov, a s podporou Ministerstva kultúry SR sa časopis v roku 2005 opäť vrátil k svojim pôvodným čitateľom.
Vo svojej dnešnej podobe sa Javisko vyprofilovalo na štvrťročník reflektujúci stav predovšetkým amatérskeho divadla a umeleckého prednesu.
Časopis a jeho súčasná redakcia sa snažia vytvoriť inšpiratívny priestor nielen pre  komplexnejšiu reflexiu, ale aj pre diskusiu, vzdelávanie a inštruktážnu pomoc amatérskym divadelníkom a recitátorom.