Preskočiť na obsah

Z hispánskej prózy pre recitátorov i divadelníkov

Ramón Gómez de la SernaŠpanielsky spisovateľ Ramón Gómez de la Serna (1888 – 1963) je známy ako experimentátor, novátor a vynálezca nových literárnych postupov a žánrov. Jeho prvým významným rozsiahlym dielom je „ramonistický román“ Nepravdepodobný doktor (El doctor inverosímil, prvá verzia 1914), vybudovaný na princípe fragmentárnosti a voľnej kompozície. Jeho jednotlivé časti – kapitoly – spočívajú v opise prípadov zvláštnych chorôb a ich liečby metódami „nepravdepodobnej medicíny“. Ramón Gómez de la Serna je majstrom krátkych foriem, z ktorých najznámejšou je gregéria. (Jeho Gregérie preložila do slovenčiny Martina Slezáková, 1999). Gregeristický štýl používa aj vo svojich kratších či dlhších prózach.
Literárne pokusy podnikol aj v dramatickom umení a považuje sa za jedného z prvých tvorcov absurdnej drámy. Jeho dramatickú tvorbu však súčasníci nechápali a dodnes patrí k menej preskúmaným oblastiam jeho diela. Takisto bol majstrom v rečníckom umení a obrovskú popularitu získal vďaka vtipným monológom a excentrickým prednáškam s humorným obsahom, v ktorých sa prejavil aj ako dobrý komik. (Na internete vo fonde Filmotéky Španielskej televízie je dostupné expresívne a vtipné štvorminútové vystúpenie jeho paródie politického rečníctva, známej pod názvom Rečník alebo Ruka.)
...

Pripravila a preložila Renáta Bojničanová

(prvý výberový preklad do slovenčiny z diela Nepravdepodobný doktor si prečítate v Javisku 3/2017)