Preskočiť na obsah

Unikátna jubilujúca Naša Vansovej Lomnička

Láska (k Našej Vansovej Lomničke) je...
... nitka, čo spí na kolovrátku.
A uviazaná o slovo.
Láska má koniec
na začiatku.
Len omotá
a hotovo.
               Valentín Šefčík

Už po päťdesiaty raz sa stretli recitátorky z celého Slovenska, ba aj Poľska a Srbska na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička, festivale, ktorý sa po vzostupoch a pádoch vyprofiloval na umelecké podujatie jedinečnej hodnoty. Prebiehal tri dni, 13. – 15. októbra v Starej Ľubovni. Z prihlásených 50 recitátoriek sa napokon zúčastnilo 42 recitátoriek, z toho 10 mladých dievčat vo veku od 15 rokov, ktoré sa, dúfajme, postarajú o kontinuitu podujatia.
Porota (v zložení: Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Soňa Šebová, Ján Petrík) mala neľahkú úlohu pozorne si vypočuť všetky prednesy, rozhodnúť, ktoré budú ocenené, a neskôr zhodnotiť každý výkon.
Katarína AdamovskáNajvýznamnejším ocenením býva Cena poroty. Tohto roku ju získala úspešná vynikajúca recitátorka Katarína Adamovská z Košíc za interpretáciu úryvku lyrizovanej prózy Jozefa Cígera Hronského Pisár Gráč. Adamovská je talentovaná recitátorka a s lyrizovanou prózou má značné skúsenosti. Tentoraz priniesla závažnú, hlboko ľudskú tému a interpretovala ju podľa slov Jaroslavy Čajkovej „jednoducho, čisto, prosto, s hlbokou znalosťou textu, v súlade so závažnosťou dilemy hrdinky“. Adamovská odovzdávala významy ťažšie ako slová; tie prvé prechádzali ako cez tunely z tmy k oslepujúcemu poznaniu o tom, aké sú ľudské rozhodnutia ťažké, ambivalentné a pritom silno determinujúce ďalšie smerovanie života. Recitátorka prešla s ťažkým nákladom po krehkom lane, tak ako jej hrdinka – Čičková. Na rozdiel od nej jednoznačne úspešne.
Júlia ČurillováJúlia Čurillová z Bystrian získala Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ale aj Cenu Lomničky a napokon aj Cenu divákov. Zásluhu na tom má aj talentovaný a v tomto prípade aj veľmi flexibilný autor Tomáš Repčiak, pretože napísal báseň vyslovene na túto príležitosť, vzdávajúc hold životu a dielu Terézie Vansovej. Text Vysoko nad Bystricou je emocionálne nasýtený bolesťou a sklamaním. Prebieha ako fiktívny básnický rozhovor spisovateľky už v pokročilom veku a redaktora. Je v ňom množstvo faktografických momentov, ale aj alúzií na reálie doby a života v nej. Bol to chvíľami až zúrivý nápor na vnímanie v úsilí vysloviť ťarchu toho, koľko bolesti unesú krehké plecia jednej ženy.
...
Recitátorky a ich umelecké výkony neboli jedinou hodnotou festivalu. Obrovský bol vklad organizátorov. Prednesy žien dopĺňali večerné podujatia. V prvý festivalový deň Eva Kollárová citlivo moderovala dojímavo krásny večer spomienok s názvom Dozrela Lomnička, dozrela do krásy s hudobnými hosťami Marcelou Petriľákovou a Martinom Geišbergom, druhý večer patril galaprogramu a slávnostnému vyhláseniu výsledkov. Ako hosť vystúpil Juraj Sarvaš, ktorý zaspomínal na predošlé ročníky, na ktorých sa zúčastnil, a bravúrne zarecitoval Sládkovičovu Marínu.
Hodnotiaci seminár bol náročný a zabral aj dosť času; zhodnotiť štyridsaťdva výkonov nebola maličkosť. Odmenou pre všetkých bola krásna a hodnotná publikácia Pamätnica. Má 150 strán a zachytáva celých 50 rokov trvania tohto unikátneho festivalu.
Sviatočný pobyt na území Našej Vansovej Lomničky sa skončil, no hodnotný pokrm pre dušu si odnášala každá účastníčka do svojho domova, aby sa mala čím sýtiť aj počas dní nesviatočných.
Hlboká vďaka, vážení a milí organizátori!

Ľubica Bekéniová
Foto: archív organizátorov

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)