Preskočiť na obsah

Súčasným pohľadom na minulosť

Už devätnástykrát sa stretli amatérski divadelníci v Moldave nad Bodvou a Buzici. Tradičná jesenná prehliadka maďarských amatérskych divadelných súborov na Slovensku sa v roku 2017 konala v dňoch 9. až 12. novembra. Na tento festival môžu dostať pozvanie nielen mládežnícke divadelné súbory, ale aj súbory dospelých, ktoré vystupujú aj s predstaveniami zachovávajúcimi ľudové tradície a zvyky, dokonca aj s estrádami.
Práci v porote na tomto podujatí sa venujem od roku 2005, spolu s kolegami porotcami z Maďarska (Jánosom Regősom a Zsuzsannou Tóth) už dlhé roky sledujeme tento skvelý festival.
...
Miestni organizátori sa vždy snažia zúčastnené divadelné súbory zahrnúť darmi, preto vyhľadávajú sponzorov – podnikateľov, využívajú príspevok miestnych samospráv a spolupracujú so základnými organizáciami Csemadoku, keďže hlavným organizátorom festivalu je kultúrny zväz Csemadok. Na festivale tentoraz dostal ocenenie za celoživotné dielo prvý organizátor podujatia Ferenc Boda, ktorý má nemalú zásluhu na tom, že festival dospel k svojmu devätnástemu ročníku.
...
Súčasným pohľadom na minulosťVynikajúce súbory a skupiny dostali kladnú odpoveď na svoje snahy pri vyhlásení výsledkov festivalu, kde popri rôznych oceneniach dostal fiľakovský súbor Zsákszínház cenu za réžiu, súbor z Nány bol ocenený za novátorstvo na javisku a súbor z Čečejoviec za zachovávanie tradícií. Cenu za kvalitu získali súbory Bodrogközi Színjátszók z Kráľovského Chlmca a Novus Ortus z Dunajskej Stredy. Hlavnú cenu XIX. festivalu Béniho Egressyho udelili organizátori súboru Apropó z Fiľakova.

Gábor Körömi a Zsuzsanna Kozsár
Foto: archív organizátorov

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)