Preskočiť na obsah

Netradičné odovzdávanie Dosiek

Tohtoročné slávnostné odovzdanie najvyššieho divadelného ocenenia Dosky 2017 malo pre amatérske a ochotnícke divadlo osobitý rozmer. Anketu Dosky vyhlasuje každoročne Asociácia súčasného divadla v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT), ale až v tomto ročníku zapojila do jej záverečného vyvrcholenia aj amatérskych divadelníkov.
Ceny Dosky sú ocenením tvorivých činov profesionálnych divadelníkov v oblasti činoherného divadla, opery, muzikálu, bábkového divadla, baletu i súčasného tanca na základe hlasovania divadelných kritikov a teoretikov, ktorí sa do ankety zapoja. Na základe konečných výsledkov tento rok organizátori udelili Dosky za tri mimoriadne počiny – v oblasti činoherného, tanečného a operného divadla. Okrem nich udeľujú Dosky jednotlivcom za umelecké výkony v jednotlivých umeleckých činnostiach – scénická hudba, kostým, scénografia, mužský herecký výkon, ženský herecký výkon, réžia, najlepšia inscenácia.
...
Zuzana Uličianska a René Parák, ktorí Dosky pripravovali ideovo aj organizačne, doviedli túto myšlienku ďalej. Podujali sa na naozaj netradičný až odvážny kúsok. Najvyššie ocenenia odovzdávali profesionálnym tvorcom zástupcovia amatérskych súborov. Začínal dlhoročný herec Ján Rampák zo súboru DISK v Trnave a odovzdával Dosky za mimoriadny počin v tanečnom divadle Ondrejovi Šothovi a Zuzane Mistríkovej za inscenáciu Denník Anny Frankovej v Štátnom divadle v Košiciach a Dosky za mimoriadny počin v hudobnom divadle Davidovi Radokovi za inscenáciu Antonia Vivaldiho Arsilda v Netradičné odovzdávanie DosiekSND. Z rúk Gabriela Obernauera, vedúceho Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne, preberali Dosky za mimoriadny počin v činohernom divadle riaditeľ SND Marián Chudovský a scénograf Peter Čanecký za inscenáciu Pétera Esterházyho Mercedes Benz; ďalšie Dosky za najlepšiu scénickú hudbu prevzal od neho Daniel Fischer – za hudbu k inscenácii hry Bernharda Studlera Túžba po nepriateľovi v Činohre SND. Režisér a prezident Slovenskej sekcie AITA/IATA Jozef Krasula obohatil zbierku Davida Radoka o Dosky za najlepšiu scénu v už spomínanej inscenácii Arsilda a doplnil ju aj Doskami za najlepší kostým sezóny pre Zuzanu Ježkovú. Sofia Fratričová, členka bratislavského detského ochotníckeho súboru Lano, odovzdávala Dosky za mužský herecký výkon Tomášovi Mischurovi za postavu Dávida v inscenácii hry Michaely Zakuťanskej Deň, keď zomrel Gott v Prešovskom národnom divadle a Lukáš Ludva, člen súboru Zádrapky zo Senice, odovzdával Dosky za najlepší ženský herecký výkon Lucii Korenej za postavu Anny Frankovej v rovnomennej inscenácii Nového divadla v Nitre. Ďalšie ceny (za najlepšiu réžiu a najlepšiu inscenáciu sezóny) preberal opäť David Radok už z rúk ďalších významných osobností.
Z ďalších ocenení treba spomenúť Mimoriadnu cenu Asociácie súčasného divadla venovanú Ivete Škripkovej a Mariánovi Peckovi za koncept festivalu Bábkarská Bystrica Tour 2016 a Cenu Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla, najmä bábkového, divadelnému historikovi, kritikovi, dramaturgovi a režisérovi Vladimírovi Predmerskému. Celý večer bol dramaturgicky a režijne pripravený premyslene, dynamicky, dôstojne a pritom vtipne. Prenos z podujatia mohli vidieť aj diváci v televízii na Dvojke RTVS a dodnes si ho možno vyhľadať cez internet v archíve RTVS.
Ochotnícke divadlo sa tak po prvý raz dostalo k Doskám. Zostáva už len upriamiť pozornosť kritikov a teoretikov aj na ich produkcie, aby sa dostali s profesionálmi do rovnocenného súťaženia nielen v odovzdávaní, ale aj preberaní Dosiek.

Jaroslava Čajková
Foto: Ctibor Bachratý

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)