Preskočiť na obsah

Festival v Trebišove oslavoval štvrťstoročnicu

Festival hier s dedinskou tematikou už po dvadsiaty piaty raz obohatil kultúrny život mnohým divadelníkom z celého Slovenska i obyvateľom Trebišova. Táto celoslovenská prehliadka ochotníckych divadiel patrí svojím charakterom medzi unikáty. Pripomína ľuďom život našich predkov ochádzajúcich z vidieka, poukazuje na problematiku dávnejšej doby, ktorá je neustále aktuálna bez ohľadu na čas či lokáciu. Festival znázorňuje aj aktuálny život spojený s vidiekom. Niekedy dostáva do priamej konfrontácie súčasnosť i našu minulosť.
Výberová komisia vybrala sedem divadelných súborov, ktoré sa mali na divadelnej prehliadke prezentovať, avšak DS Dramaterra sa z technických príčin nezúčastnil. Súčasťou festivalu bola taktiež súťaž pôvodných autorských scenárov, rozbory a hodnotenia jednotlivých inscenácií, ako aj sprievodné programy – otvorená hodina herectva, vzdelávací seminár Súčasná dedina a jej divadelná reflexia a najmenším divákom bolo venované nesúťažné divadelné predstavenie Statočný cínový vojačik, ktoré odohralo bábkové divadlo BABADLO z Prešova.
...
Na záver festivalu porota dospela k týmto oceneniam:
Súbory
1. miesto – Divadlo Havran, Rimavská Sobota
2. miesto – DS KĽUD, Kladzany
3. miesto – DS DIVOSUD, Rimavská Sobota
Autorské texty
1. miesto – Jozef Jenčo za hru Hore i dolu... (DS KĽUD, Kladzany)
2. miesto – Marian Lacko za hru Láska v studni (Divadlo Havran, Rimavská Sobota)
3. miesto – Juraj Matiaš za hru Halúzka moja (Divadlo Štefana Kvietika, Veľký Krtíš)
Cena za dramaticko-režijnú koncepciu – Peter Weinciller za hru Svadobné košele od Karla Jaromíra Erbena
Cena za mužský herecký výkon – Roman Čarnoký za postavu Jana v hre Matka a za postavu Goviho v hre Láska v studni
Cena za ženský herecký výkon – Monika Ternerová za postavu vnučky v hre Svadobné košele
Cena za návrh a realizáciu kostýmov – Daniel Soóš a Mária Klebanová za Gogoľovu hru Revízor

Michaela Piesyk

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)
Festival v Trebišove oslavoval štvrťstoročnicu