Preskočiť na obsah

Festival DVD / Děti – Výchova – Divadlo v Prahe, alebo dramatická výchova na Slovensku v pohybe

Festival DVD / Děti – Výchova – Divadlo v Prahe, alebo dramatická výchova na Slovensku v pohybeDeti a divadlo, deti a prednes... Akými cestami sa uberá detská a študentská divadelná tvorba? Aké sú možnosti divadla vo vzdelávaní? To sú témy sprevádzajúce festival DVD, ktorý organizujú študenti katedry výchovnej dramatiky Divadelnej akadémie múzických umení (KVD DAMU) v spolupráci so Sdružením pro tvořivou dramatiku v Prahe. Tohoročný festival sa uskutočnil v dňoch 26. – 29. 10. 2017 a niesol sa pod názvom V pohybe.
Názov, resp. téma festivalu totiž výstižne podčiarkuje skutočnosť, že KVD DAMU oslávila 25. výročie založenia a jej „pohyb“ smeruje k neustálemu rozvoju a čoraz vyšším kvalitám.
...
V rámci festivalu pri príležitosti 25. výročia popri bohatom programe pozostávajúcom z tvorby súčasných študentov katedry a z predstavení najúspešnejších detských a študentských divadelných súborov v Česku sa uskutočnilo aj stretnutie absolventov a priateľov katedry.
Na tomto stretnutí nechýbali vzácni hostia – zakladajúci členovia a mnohí ešte stále aktívni pedagógovia katedry, nechýbali osobnosti, akými sú prof. Eva Machková, ktorá má nepochybne najväčší prínos pre dramatickú výchovu v Česku, prof. Jaroslav Provazník, doc. Irina Ulrychová a mnohí ďalší. Súčasný vedúci katedry doc. Radek Marušák vyzval na krátku retrospektívu prvých absolventov katedry, medzi ktorých patrí aj Irena Konývková, po dlhoročnej praxi dnes jedna z najväčších osobností detského divadla, externá pedagogička DAMU. Nadviazala na prácu svojej bývalej vedúcej Sone Pavelkovej, významnej osobnosti v oblasti dramatickej výchovy nielen v Česku.
...
Niekde vo vzduchu možno ostáva visieť otázka, prečo aj napriek mnohým snahám v minulých desaťročiach na Slovensku dramatická výchova ako samostatný odbor vo vzdelávaní absentuje. Odpoveďou by boli snáď len dohady. Výhodu však máme v tom, že práve vďaka našim susedom a ich 25-ročnej histórii, skúsenosti a všestrannej podpore môže byť naša cesta ľahšia. Problémom súčasného snaženia na Slovensku môže však byť presadzovanie metodiky či všeobecná skepsa medzi pedagógmi v snahe o zmeny v školskom systéme. Už teraz aktívnou spoluprácou viacerých subjektov, jednotlivcov a inštitúcií vzniká priestor na prepájanie regiónov, odborníkov, praktických skúseností, aktívnej participácie, ktorý by znovu mohol dať do pohybu slovenskú dramatickú výchovu. Je nevyhnutné rozhýbať tento odbor aj na Slovensku tak, aby sa stal neoddeliteľnou súčasťou programu výchovy, vzdelávania aj európskych kontextov.

Marica Harčaríková
Foto: archív autorky

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)